ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ทุกกิจกรรม

รายการนี้ อัปเดตอัตโนมัติ     

 1. ชั่วโมงที่ผ่านมา
 2. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ อัพเดท 2562 – ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ – ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี – ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน รายละเอียดเพิ่มเติม ** ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ** เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ** มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ** เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ** มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ** ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com LINE ID : @xoj1212n อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ
 3. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ อัพเดทล่าสุด 2562 – ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ – ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี – ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร – การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ – การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม – การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน – การวิเคราะโครงการ – การจัดทำแผนงานโครงการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน รายละเอียดเพิ่มเติม ** ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ** เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ** มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ** เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ** มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ** ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com LINE ID : @xoj1212n อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ
 4. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ อัพเดทล่าสุด 2562 – ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์ – ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี – ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้เกี่ยวกับการเงิน – หลักการบัญชีขั้นต้น – แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน รายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ https://book395.com ** ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ** เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ** มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ** เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ** มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ** ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com LINE ID : @xoj121n อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ
 5. วันนี้
 6. กลยุทธ์ : ในกรอบ-นอกกรอบ เข้าซื้อที่ : 1285 หรือ 19310 บาท ขายที่ : 1298 หรือ 19450 บาท แนะนำให้นักลงทุนลงทุน 2 กลยุทธ์ในช่วงนี้คือกลยุทธ์ในกรอบและนอกกรอบ เนื่องจากมุมมองทองคำระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นจากภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลกและคงยังไม่ฟื้นตัวในเร็วๆนี้ แนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ในกรอบ คือการเข้าซื้อที่บริเวณ 1285-1287 ซึ่งเป็นบริเวณแนวรับสำคัญและขายทำกำไร 4-5 เหรียญเป็นการสร้าง Cash flow ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะทะลุแนวต้านเพื่อทำการปรับฐานรอบใหม่ และใช้กลยุทธ์นอกกรอบ เพื่อสร้างกำไรก้อนโต โดยเข้าซื้อที่ 1285-1287 เช่นกันแต่ขึ้นไปขายทำกำไรที่ 1298 หรือระยะยาวที่ 1306 #ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่ง
 7. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะปล่อยกิจกรรมอุตสาหกรรมระดับอุดมศึกษา m / m, PPI y / y และคำสั่งซื้อเครื่องจักรหลัก m / m สหรัฐฯจะเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจเช่นการซื้อระยะยาวของ TIC, Beige Book, สินค้าคงเหลือน้ำมันดิบ, ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของ NAHB และราคานำเข้า m / m ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คู่ USD / JPY จะเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำถึงปานกลางในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVEL: Resistance. 3: 108.99. Resistance. 2: 108.78. Resistance. 1: 108.57. Support. 1: 108.31. Support. 2: 108.09. Support. 3: 107.88.
 8. กลยุทธ์ : ในกรอบ-นอกกรอบ เข้าซื้อที่ : 1285 หรือ 19450 บาท ขายที่ : 1298 หรือ 19580 บาท การเคลื่อนตัวของราคาทองอยู่ในกรอบเป็นเวลากว่า 2 อาทิตย์แล้ว ซึ่งอาจมองเป็นการพักตัวเพื่อปรับฐานหลังจากขึ้นมาอย่างรุนแรงช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และอาจเคลื่อนตัวอยู่ตรงนี้สักพักนึง ดังนั้นแนะนำให้นักลงทุนหาประโยชน์จากการเคลื่อนตัวในกรอบนี้โดยใช้กลยุทธในกรอบ ให้เข้าซื้อที่แนว 1285-1287 และขายทำกำไรระยะสั้น 4-5 เหรียญเพื่อสร้าง Cash Flow ไปเรื่อยๆ ไม่แนะนำให้นักลงทุนขายเปิดเนื่องจากแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น #ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่ง
 9. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 รัฐสภาอังกฤษคว่ำร่าง BREXIT ของนางเทเรซ่า เมย์อย่างท่วมท้น 432-202 เสียง ทำให้นายกหญิงเหลือเวลาอีกเพียง 3 วันในการแก้ไขอีกครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะต้องยุบสภาเลือกตั้งและโหวตประชามติใหม่อีกรอบ ผลการคว่ำร่างกฎหมายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์จึงไม่มีผลกระทบรุนแรงเพราะอังกฤษตอนนี้ก็ยังอยู่ในเครือ EURO ต่อไป ในส่วนของภาพรวมราคาทองก็เริ่มดูอ่อนแอ โดยเฉพาะทดสอบ 1300 เหรียญไม่ได้ซะที ดังนั้นหากราคาหลุดเส้นรับแถว 1285 และ 1277 เหรียญก็จะถือเป็นการพักฐาน กลยุทธ์ : ให้ระวังการเทรด โดยเฉพาะหากราคาลดลงต่ำกว่า 1285/1277 เหรียญ การซื้อเน้นวินัยการวาง STOP 1275 เหรียญ แนวต้านยังคงเดิม 1302 เหรียญ จับตาค่าเงินสหรัฐฯวันนี้เป็นหลัก http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 10. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562✌️✌️ ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย **นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต้องมีเรา!!! [รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ – ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – นโยบายรัฐบาล – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ – ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – หลักการเขียนหนังสือราชการ – หลักการจัดทำแผนงาน/โครงงาน – หลักการบริหารจัดการ – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------
 11. แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562✌️✌️ ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย **นิติกรปฏิบัติการ-กรมบังคับคดีต้องมีเรา!!! [รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราช การปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ปกครองพ.ศ. 2539 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการพ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ -----------------------------------------------
 12. เมื่อวานนี้
 13. ทองใหม่

  ทิศทางทอง--ตอน thaigold2

  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 14. แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562✌️✌️ ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดีต้องมีเรา!!! [รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการพ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------
 15. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562✌️✌️ ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย *เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! [รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – หลักการบัญชีเบื้องต้น – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 16. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562✌️✌️ ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย *นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! [รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละเอียดเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – หลักการบัญชีเบื้องต้น – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 – สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 17. ++แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย++ ✅✅ เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562 😉 ✏️อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 ✏️เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ ✏️ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✏️เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง ✏️เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น ✏️มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✏️สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ ✏️อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! รายละเอียดเนื้อหา – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราช การปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ปกครองพ.ศ. 2539 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการพ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. 2540 – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 18. ตอนนี้กระทู้ดูเงียบๆนะครับ ยังปรับปรุงพัฒนากันอยู่รึเปล่า บ้านผลบอล
 19. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะเผยแพร่คำสั่งเครื่องมือเครื่องจักร Prelim y / y และ M2 Money y / y สหรัฐฯจะเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่น IBD / TIPP Economic Optimism ดัชนีการผลิตของ Empire State, Core PPI m / m และ PPI m / m ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คู่ USD / JPY จะเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำถึงปานกลางในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVEL: Resistance. 3: 109.00. Resistance. 2: 108.79. Resistance. 1: 108.58. Support. 1: 108.32. Support. 2: 108.10. Support. 3: 107.89.
 20. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 6 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 7 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 8 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 11 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1 12 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2 MP3-P008 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 21. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตรมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณสูตรและเทคนิคการจำ 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 7 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 8 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวข้อสอบ 9 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน 11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ 12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P020 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณสูตรและเทคนิคการจำ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 22. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตรมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 7 การบริหารแผนงาน โครงการ 8 การติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ (ถาม-ตอบ) 9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ) 10 ถาม - ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 11 ความรู้เรื่องการประสานงาน 12 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2 13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3- P014 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 23. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตรมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 ความหมายของการบริหาร 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1 10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2 MP3-P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 24. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตรมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตรฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 7 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 8 ความรู้พื้นฐานด้านพืชไร่ ด้านวัชพืชและการจัดการ 9 ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 10 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P008 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 25. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัย เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัย 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง 9 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ 10 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ 11 แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ ชุด 1 12 แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ ชุด 2 MP3- วิชาภาษาอังกฤษ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 26. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัยมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัย เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัย 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษกี่ยวกับบัญชี 7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น 8 หลักการบัญชีเบื้องต้น 9 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น 10 แนวข้อสอบการบัญชี MP3- P003 - หลักการบัญชีเบื้องต้น สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี มหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 27. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยมีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 1 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 3 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office 4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 6 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 8 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 9 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 10 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 11 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 12 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม 13 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา 14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2 15 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3 MP3-P031 - คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่ โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 คลิ๊กเพื่อติดต่อเรา >> Line : https://line.me/R/ti/p/%40srk1564f ID Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 1. ดูกิจกรรมเพิ่มอีก
×