Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. #หมดปัญหา - สีรถหมอง ไม่น่ามองเหมือนรถใหม่ - คราบเหลืองตาไฟ - ห้องเครื่องเลอะ - คราบฝังแน่นเบาะผ้าเบาะหนัง คอนโซลรถ ชิ้นส่วนพลาสติก - คราบแมลง คราบเลอะ คราบจารบี EZY สเปรย์ระเบิดขี้ไคลรถและอเนกประสงค์ #นวัฒกรรมปี2019 #ขจัดคราบง่ายๆ #ใช้ได้ทุกสี #ไม่ทำลายสีรถ-แล็คเกอร์ . 🔥โปรโมชั่นพิเศษ🔥 ซื้อ 1 ขวด แถม 1 ขวด เท่านั้นยังไม่พอ แถมฟรีหัวสเปรย์ฟ๊อกกี้ มูลค่า 69 บาท . #หากโอนเงินก่อน แถมฟรี!ผ้าไมโครไฟเบอร์ เกรดพรีเมี่ยม มูลค่า 69 บาท อีก 1 ผืน!! . **รวมยอดชำระ เพียง 450 เท่านั้น** . จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-เสาร์ ตัดรอบส่ง 14.30 น. . #สั่งซื้อด่วน http://m.me/111499266858926 095–879–5595 ปล. โปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัด
 3. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ -ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -ความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 ติดต่อ โทร 086-2188639 LINE ID: @479tnwud
 4. เอเชียและสหรัฐอเมริกาจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจใด ๆ ในวันนี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คู่ USD/JPY จะเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำถึงปานกลางในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVELS: Resistance.3 : 107.15. Resistance. 2: 106.92. Resistance. 1: 106.70. Support. 1: 106.47. Support. 2: 106.27. Support. 3: 106.06.
 5. แนวข้อสอบ พนักงานงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - แนวข้อสอบพนักงานงานทั่วไป - ความรู้ด้านงานสารบรรณ - ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร - ความรู้ทั่วไปด้านอื่น ๆ - พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ - ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 095-6187887 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 6. แนวข้อสอบ พนักงานงานทั่วไป สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - แนวข้อสอบพนักงานงานทั่วไป - ความรู้ด้านงานสารบรรณ - ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร - ความรู้ทั่วไปด้านอื่น ๆ - พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ - ระเบียบฯ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 1. ไฟล์ด่วน (PDF) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับไม่เกิน 15 นาทีหลังการโอนเงิน) 2. หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แถมฟรีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่งทางเคอรี่ (ไม่เกิน 1-3 วัน) (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 095-6187887 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ เพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40kbq9550m )
 7. แนวข้อสอบ รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนและวิเคราะห์งานบุคคล ด้านธุรการ ด้านบุคลากร (สายอำนวยการ อก.2 อก.3 อก.4) รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ทักษะอำนวยการ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ รูปแบบจำหน่าย ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =585 บาท หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =605 บาท ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express flash express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 8. รายละอียดสินค้า - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 - หลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี - แนวข้อสอบหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลัง พ.ศ. 2544 – แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัย ทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 - ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ___________________________________ รูปแบบจำหน่าย ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =585 บาท หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =605 บาท ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express flash express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน ___________________________________ ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน นริศรา ขามช่วง ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7 ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7 ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
 9. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ -การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ -หลักการบัญชีเบื้องต้น -ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง ติดต่อสอบถาม โทร 086-2188639 LINE ID: smegle
 10. แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี -ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ -การรักษาความลับของเพราะราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฎิบัติงานสรรพากร เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 11. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร -ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ -ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ -ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ -ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล -ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดูแลติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานแก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ -อุปปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสาระสนเทศของกรมสรรพากร -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 12. แนวข้อสอบ ช่างศิลป์ กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ -ความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดงานศิลป์บอร์ดสื่อสิ่งพิมพ์ป้ายโฆษณา และจัดเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอยู่เสมอ ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 13. แนวข้อสอบ พนักงานเดินหมาย กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปิดจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 14. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทำสื่อวิดิทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การพิมพ์การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ -ความรู้ทั่วไปในการใช้การบำรุงรักษาเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @944ripla (มี @ด้วย)
 15. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ -การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ -หลักการบัญชีเบื้องต้น -ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 16. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ -การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ -หลักการบัญชีเบื้องต้น -ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 17. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ -ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -ความรู้เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 18. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 -ความรู้ในการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ -ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงานโครงการงบประมาณ -ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ -การบริหารแผนงาน โครงการ -ความรู้ของเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 19. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ -การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ -หลักการบัญชีเบื้องต้น -ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562 -ระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 20. แนวข้อสอบ นิติกร กรมบังคับคดี -กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย -กฎหมายวิธีผิดจารณาความแพ่ง -กฎหมายลักษณะพยาน -กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 -ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ติดต่อสอบถาม โทร 095-6596645 LINE ID: @913ripla (มี @ด้วย)
 21. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สถานการณ์ความกังวลคลี่คลายหลังทรัมป์เสียงอ่อยเลื่อนการเก็บภาษีจีน BONDYIELD หรือผลตอบแทนพันธบัตรดีดตัวระดับปกติทำให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่า พร้อมตลาดหุ้นปิดบวก ทำให้ทองถูกลดบทบาทลง เมื่อวานนี้ตลาดทองยืนระดับจิตวิทยา$1500ไม่ได้ ถือว่าไม่ค่อยดีในระยะสั้น และสัญญาณทางเทคนิคก็เริ่มอ่อนแรงจึงมองว่าทองน่าจะเข้าโหมดพักฐานหรือย่อตัว โดยนักลงทุนรอฟังมุมมองของเฟดที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนหน้าต่อไหม หากลดดอกเบี้ยจะเป็นบวกกับทองต่อไป หากไม่ลดดอกเบี้ยในเดือนหน้าอาจจะเห็นทองตกอย่างรุนแรง เพราะตลาดทองรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าเรียบร้อยแล้ว กลยุทธ์ นักลงทุนควรลดพอร์ตถือทองเพราะทองพักฐาน จะซื้อเมื่อย่อตัวแถว $1460-1482 หรือจับตาทองยืนระดับจิตวิทยา$1500ได้ไหม ไม่ได้อาจเล่นสถานะขายสั้นๆ สรุปขึ้นขายลงซื้อไปก่อน http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 22. รายวันแนวโน้มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้รายชั่วโมงอยากขึ้น ขอบคุณคุณทองใหม่มากค่ะ
 23. Yesterday
 24. ทองรายวัน การเล่นทองต้องประกอบเหตุปัจจัยต่างๆที่มีส่วนสำคัญของการทำให้ทองขี้นหรือลง ให้ดูเฉพาะช่อง2 เส้นสีชมภูกับเส้นสีเขียว เส้นสีชมภูอยู่บนสีเขียวอยู่ล่าง-----ทองขึ้น เส้นเขียวอยู่บนชมภูอยู่ล่าง-----ทองลง ส่วนแนวโน้มก็ให้ดูทั้งสองเส้นสีชมภูและเขียว ทำท่าโน้มเข้าหากัน
 25. เล่นได้สนุกยิ่งกว่ากับเกมสล็อตออนไลน์ เล่นง่ายๆได้เงินจริง slotxo https://www.slotxd.com/
 1. Load more activity
×