ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

99post

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  65
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ 99post

 • คะแนนนิยม
  ขาประจำ

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  กรุงเทพมหานคร

ผู้เยี่ยมชมโปรไฟล์ล่าสุด

ดูโปรไฟล์ 2,813 ครั้ง
 • bigmama

 1. แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 แนวข้อสอบและเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 แนวข้อสอบและเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint แนวข้อสอบและเฉลยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวข้อสอบและเฉลย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 แนวข้อสอบและเฉลยระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ หนังสือแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมสรรพากร โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย
×