Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

หมอก ซ่า

Patriarch
 • Content Count

  315
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 medium

About หมอก ซ่า

 • Rank
  ขาใหญ่

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  มหาสารคาม

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี อัพเดทล่าสุด 2562 – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย – พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2561 – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง – กฎหมายลักษณะพยาน – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ – พระราชบัญญัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย # ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกาศ กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 122 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคล และคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 22 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6. ตำแหน่ง นิติกร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ทั่วไป) – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (คนพิการ)
 2. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมบังคับคดี อัพเดทล่าสุด 2562 พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ – การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – หลักการบัญชีเบื้องต้น – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @book395 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย # ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกาศ กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 122 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคล และคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 22 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6. ตำแหน่ง นิติกร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ทั่วไป) – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (คนพิการ)
 3. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบังคับคดี อัพเดทล่าสุด 2562 พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @book395 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย # ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดประกาศ กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 122 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคล และคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 22 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6. ตำแหน่ง นิติกร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ทั่วไป) – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (คนพิการ)
 4. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (จัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร 2562 พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุง สิงหาคม – ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวทั่วไปกับการปฏิบัติงานสรรพากร – ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @isheet 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://www.sheet.in.th หรือ https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย รายละเอียดประกาศ กรมสรรพากร กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 104 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/ ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ 3. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 86 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การขาย เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ประชาสัมพันธ์ ถาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด การโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2562 พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุง สิงหาคม – ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ – การย่อความ (Summarizing) – การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ – ความรู้ทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างต่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับประชาคมแาเซี่ยน – คำแนะนำการสอบนักการทูต – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ – โลกไร้พรมแดน (Borderless) – คำแนะนำในการสอบนักการทูต – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @isheet 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://www.sheet.in.th หรือ https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย รายละเอียดประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2562 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง หรือ 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
 6. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมบังคับคดี 2562 (อัพเดทล่าสุด สิงหาคม พร้อมเฉลย) – ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี – ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ – การบริหารเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – หลักการบัญชีเบื้องต้น – แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @isheet 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://www.sheet.in.th หรือ https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม # ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ # เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ # มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า # เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย # มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย รายละเอียดประกาศ กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 122 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com/ ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคล และคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นิติกร อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 22 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 17 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 34 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 12 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5. ตำแหน่ง พนักงานเดินหมาย อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6. ตำแหน่ง นิติกร (ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (ทั่วไป) – ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (คนพิการ)
 7. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2562 ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ – การย่อความ (Summarizing) – การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ – ความรู้ทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างต่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับประชาคมแาเซี่ยน – คำแนะนำการสอบนักการทูต – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ – โลกไร้พรมแดน (Borderless) – คำแนะนำในการสอบนักการทูต – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE เพิ่มเพื่อน คลิกที่ LINE ID : @book395 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดประกาศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2562 จำนวน 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง หรือ 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
 8. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2562 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม พร้อมเฉลย) – ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม – สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 – พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) – ประมวลกฎหมายอาญา – แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน คลิกที่ LINE ID : @book395 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กลุ่งบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 11 อัตรา รายละเอียด 1. นิติกร (ส่วนกลาง) จำนวน 5 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 2. นิติกร (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 6 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
 9. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ด้านธุรการ) 2562 ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม พร้อมเฉลย – ความสามารถทั่วไป ในการคิดเชิงเหตุผล และ ความคิดเชิงจำนวน – แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – ความรู้ความสามารถวิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน – แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน – ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย – สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน คลิกที่ LINE ID : @book395 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) รายละเอียดประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (อก.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ จำนวน 350 อัตรา คุณสมบัติ : – เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง – อายุ 18-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – เพศชาย สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. – วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 10. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ด้านคอมพิวเตอร์) กรมสรรพากร 2562 ฉบับปรับปรุง พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป – ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ – ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ – ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น – ความรู้เกี่ยวทั่วไปกับการปฏิบัติงานสรรพากร – ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ หรือคลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ช่องทางการชำระ ชำระเงินผ่านตู้ ATM/โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นายอนุกุล บุตรพรม ธนาคารกรุงไทย 409-0-74257-9 ธนาคารอออมสิน 050101789498 ธนาคารไทยพานิช 4140363948 พร้อมเพย์ 0855655395
 11. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร (ด้านจัดเก็บภาษีสรรพากร) กรมสรรพากร 2562 ฉบับปรับปรุง พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวทั่วไปกับการปฏิบัติงานสรรพากร – ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนและ วิธีการสั่งซื้อหนังสือ 1. คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน ที่ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ หรือคลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n 2. แจ้งชื่อหนังสือ ตำแหน่งที่ต้องการ และหน่วยงานที่ต้องการสั่ง เลือกรูปแบบการสั่ง มีรูปแบบดังนี้ – แบบไฟล์ PDF (แจ้งยอดโอน พร้อม email หรือ ID Line) จัดส่งภายใน 30 นาที – แบบเล่มหนังสือ (แจ้งยอดโอน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง) – แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง) แจ้งชื่อที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่ง 3. โทรติดต่อ เบอร์ 094-2511063 4. ทางเว็บไซต์ : https://book395.com 5. ทาง email : anukulbutprom@gmail.com รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ช่องทางการชำระ ชำระเงินผ่านตู้ ATM / โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี นายอนุกุล บุตรพรม ธนาคารกรุงไทย 409-0-74257-9 ธนาคารอออมสิน 050101789498 ธนาคารไทยพานิช 4140363948 พร้อมเพย์ 0855655395
 12. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2562 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม พร้อมเฉลย) – ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืช – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม – ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตในพื้นที่ – ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบเกษตรกรรม – ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต – ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย – ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการกลุ่ม และ เครือข่ายของเกษตรกร – ความรู้เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ คลิก LINE @ เพิ่มเพื่อน รายละเอียดเพิ่มเติม ✔️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✔️ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ✔️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ✔️ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ✔️ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✔️ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง ✔️ แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) ✔️ แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ✔️ แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ email : anukulbutprom@gmail.com รายละเอียดประกาศ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 200 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1.) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ (2.) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 13. รายละเอียดสารบัญ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ (สพฐ) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562 พร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com/ สนใจสั่งซื้อ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ คลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n email : anukulbutprom@gmail.com
 14. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล (สพฐ) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562 – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – ความรู้ทั่วไปเรื่องหนังสือราชการ – การเขียนหนังสือราชการ – การจัดเก็บเอกสาร – การเขียนรายงานการประชุม – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com/ สนใจสั่งซื้อ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ คลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n email : anukulbutprom@gmail.com
 15. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (สพฐ) ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2562 – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) – สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 – สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 – ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ – ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนางานด้านการศึกษา – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 094-2511063 เว็บไซต์ : https://book395.com/ สนใจสั่งซื้อ LINE ID : @book395 อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะค่ะ คลิกที่ลิ้ง http://line.me/ti/p/%40xoj1212n email : anukulbutprom@gmail.com
×