ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

noi kham

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  79
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ noi kham

 • คะแนนนิยม
  ขาประจำ

Profile Information

 • เพศ
  หญิง
 • ที่อยู่
  ร้อยเอ็ด

ผู้เยี่ยมชมโปรไฟล์ล่าสุด

บล็อคผู้เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆนี้ถูกปิดการใช้งานและไม่ถูกแสดงกับผู้ใช้งานอื่น

 1. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ✔️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✔️ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ✔️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ✔️ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ✔️ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✔️ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง ✔️ แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) ✔️ แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ✔️ แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นริศรา ขามช่วง โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ รายละเอียดเนื้อหา -ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559 -จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น -อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระทำผิด -สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ -การกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการพัฒนาองค์กร -การนำนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ -การติดตามประเมินผลนโยบาย แผนทุกระดับ โครงการ และกิจกรรม -การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน -การวิเคราะโครงการ -การจัดทำแผนงานโครงการ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของ ทางราชการ พ.ศ. 2548 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. 2548 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ -ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------
 2. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ✔️ ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ ✔️ เก็งข้อสอบ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ ✔️ มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ✔️ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย ✔️ มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย ✔️ ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง ✔️ แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที) ✔️ แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ✔️ แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นริศรา ขามช่วง โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ รายละเอียดเนื้อหา -ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 -พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและ เยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 -พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และแก้ไข 2559 -จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น -อาชญาวิทยาเด็กและวัยรุ่นที่กระทำผิด -สิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่าง ๆ -จิตวิทยาองค์การ -ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล -การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ -ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ -ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 3. #แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละอียดสินค้า – ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ – ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการจัดทำรายงานทาง การเงินตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย – ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย – พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 – แนวข้อสอบ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 – พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – สรุปประมวลรัษฎากร – แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด พ.ศ.2547 ข้อ 11 ข้อ 12 และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 จึงรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บและตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.1 คุณสมบัติทั่วไป 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครสอบคัดเลือก 3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (ข) วัณโรคในระยะอันตราย (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 1.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ 2. การรับสมัคร 2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ www.munsaving.com
 4. ##แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ การเหมืองแร่ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละอียดสินค้า – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 5. ##แนวข้อสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมราชทัณฑ์ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละอียดสินค้า – ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 – จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาและทัณฑวิทยา และกระบวนยุติธรรม – เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 6. ##แนวข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมราชทัณฑ์ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 7. ##แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมราชทัณฑ์ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f รายละอียดสินค้า – ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (เฉพาะหมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 และหมวด 10) – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 – จรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 – เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ และนโยบายของกรมราชทัณฑ์ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 8. #แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์# ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมราชทัณฑ์ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 9. #แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 10. **แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย** ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 11. #แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 12. #แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
 13. ##แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบังคับคดี พร้อมเฉลย## ✅✅🥇 เน้นๆ เตรียมสอบปี 2562🥇 🖍อัพเดทตามประกาศสอบล่าสุด 2561 🖍เก็งข้อสอบ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍 มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า ให้ดูชัดเจนก่อนตัดสินใจ 🖍 ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตามที่ประกาศสอบ 🖍เก็งข้อสอบ ตามแนวข้อสอบเก่า โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่ง 🖍เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น 🖍มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด พร้อมด้วยเฉลย 🖍สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ 🖍อ่าน 2 รอบยังไงก็มีชัย 🏆 **กรมบังคับคดี ต้องมีเรา!!! * รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email แบบไฟล์ได้รับหลังโอนเงิน ภายใน 30 นาที) 02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน) ฟรีค่าจัดส่ง 03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)*( แบบเล่มส่งในวันถัดไป) 0973065060 คุณ นริศรา LINE ID : @uso0640f
×