ไปที่เนื้อหา

Update Gold USD/THB สมาคมฯ Gold965% Gold9999 CrudeOil USDX Dowjones GLD10US HUI SPDR(ton) Silver Silver/Oz Silver/Baht
                             
 

สถานะอัพเดทของชุมชน


 เจ้าของภาพ
 • เจ้าของภาพ
  Ðív♠Kì₪g▪
  อุเบกขาคืออะไร..
  ไม่เข้าใจก็เข้าไปหาอ่านซะ
  ไม่ใช่ของง่าย โดยเฉพาะฆราวาส
  เพราะจิตที่เกิดอุเบกขา
  จะสงบ ระงับ ตื่นรู้ ด้วยปัญญา
  อุเบกขา เกิดจากการฝึกจิต พิจารณาเห็น กาย เวทนา จิต ธรรม
  ไม่ใช่การเมินเฉย หรือที่ภาษาบาลีเรียกว่า ตุณฺหี
  ขออนุโมทนาในการยกระดับภูมิธรรม
  ในครั้งนี้ด้วยเทอญ
  สาธุ อนุโมทนามิ งุงิ ชิมิ ชิมิ จุ๊บุ จุ๊บุ
  12 ส.ค. 2011 15:59
 • เจ้าของภาพ
  Ðív♠Kì₪g▪
  http://www.dhammakid.com/board/ocoaaaad/ino-xi-idaa/
  12 ส.ค. 2011 17:30