ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ค้นหาในชุมชน

แสดงผลลัพธ์สำหรับแท็ก 'แนวข้อสอบ'

 • ค้นหาโดยแท็ก

  พิมพ์แท็กแยกด้วยเครื่องหมายลูกน้ำ
 • ค้นหาโดยผู้เขียน

ประเภทเนื้อหา


ฟอรั่ม

 • มุมมือใหม่ หัดใช้เวปบอร์ด
  • แนะนำการใช้งานเวปบอร์ด
 • สภากาแฟ
  • สภากาแฟ
  • บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
  • วิเคราะห์หุ้น-การเงิน-การลงทุน
  • เตือนภัยสังคม
  • เปิดประเด็น
 • เนื้อหาสาระเกี่ยวกับทองคำ การลงทุน
  • บทความเกี่ยวกับทองคำ
  • บทเรียนเกี่ยวกับทองคำ
  • ข่าวราคาทองคำ การลงทุน
  • การใช้งาน Software
 • นอกเรื่องนอกราว
  • เก็บมาฝาก
  • IT เทคโนโลยี
  • มุมสุขภาพ
  • ชวนกันทำบุญ
  • โฆษณา-ประชาสัมพันธ์

หมวด

 • Articles
  • Forum Integration
  • Frontpage
 • Pages
 • Miscellaneous
  • Databases
  • Templates
  • Media
 • รวมบทความ

ปฏิทิน

 • ปฎิทินชุมชน

บล็อก

ไม่มีผลลัพธ์จะแสดง

ไม่มีผลลัพธ์จะแสดง

หมวด

 • แฟ้มสาระ
  • MT4 Stuffs
  • Seminar ThaiGOLD 4
 • แฟ้มทั่วไป
  • เพลงน่าฟัง
  • อื่นๆอีกมากมาย

พบผลลัพธ์จำนวน 28 รายการ

 1. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา คู่มือสอบ นักจัดการงาน สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า – พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ด้านเหตุผล – อุปมาอุปไมย – บทความยาว – บทความสั้น – เติมคำ – เรียงประโยค – ข้อบกพร่องภาษา – การใช้คำราชาศัพท์ – แนวข้อสอบด้านเหตุผล – แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 2. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา คู่มือสอบ นักองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 2561 – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า – พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ด้านเหตุผล – อุปมาอุปไมย – บทความยาว – บทความสั้น – เติมคำ – เรียงประโยค – ข้อบกพร่องภาษา – การใช้คำราชาศัพท์ – แนวข้อสอบด้านเหตุผล – แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ – พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 – ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 3. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา คู่มือสอบ นักจัดซื้อและการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า – พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ด้านเหตุผล – อุปมาอุปไมย – บทความยาว – บทความสั้น – เติมคำ – เรียงประโยค – ข้อบกพร่องภาษา – การใช้คำราชาศัพท์ – แนวข้อสอบด้านเหตุผล – ด้านตัวเลข – ลำดับและอนุกรม – ความน่าจะเป็น – วิธีการเรียงสับเปลี่ยน – จำนวนเสาที่ปักตามเส้น – การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน – บัญญัติไตรยางศ์ – ความเร็ว (v) – ร้อยละและเปอร์เซ็นต์(%) – ดอกเบี้ยและอัตราเงินเดือน – ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ – แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 4. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์2561 – ความรู้เกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ – ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น – แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 5. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา คู่มือสอบ นักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า – พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ด้านเหตุผล – อุปมาอุปไมย – บทความยาว – บทความสั้น – เติมคำ – เรียงประโยค – ข้อบกพร่องภาษา – การใช้คำราชาศัพท์ – แนวข้อสอบด้านเหตุผล – แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน – แนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ – การสนทนา (Conversation/ Dialogues) – การอ่านบทความ (Reading Comprehension) – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 6. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์2561 – ความรู้เกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ – พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2536 – แนวข้อสอบ พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2536 – พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับแลกเปลี่ยนเหรียญชำรุด พ.ศ.2548 – ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ไทย – ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น – แนวข้อสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 7. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์ 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ กรมธนารักษ์ – ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น – แนวข้อสอบบัญชีเบื้องต้น – การวิเคราะห์งบการเงิน – แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน – การวิเคราะห์งบการเงิน – แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 8. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักการฑูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ 2561 แนวข้อสอบ นักการฑูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการเมือง – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านสังคม – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านประวัติศาสตร์ – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านวัฒนธรรม – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านกฎหมาย – ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นักการฑูตปฏิบัติการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 9. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ 1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม 2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ 3 แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา 4 แนวข้อสอบภูมิศาสตร์ 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ 7 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี 8 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู MP3 - พรบ ท้องถิ่น สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 10. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ 1 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 4 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 6 แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 8 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1 10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 11. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ภาค ก มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบคูรท้องถิ่น ภาค ก ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบคูรท้องถิ่น ภาค ก เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ภาค ก 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 8 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 9 สรุปเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 11สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม 12 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 13 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน-การเมือง-เศรษฐกิจและสังคม-ชุดที่-2 MP3-P011 - สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ภาค ก ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 12. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 2561 – ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า – พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ด้านเหตุผล – อุปมาอุปไมย – บทความยาว – บทความสั้น – เติมคำ – เรียงประโยค – ข้อบกพร่องภาษา – การใช้คำราชาศัพท์ – แนวข้อสอบด้านเหตุผล – แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล – แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 13. รายละเอียดสารบัญ เนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – ความรู้ทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์ – แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาไทย – แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย – ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ – แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ – สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – แนวข้อสอบ พรบ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ. ศ. 2558 – พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 – แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 – พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2551 – พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550 – แนวข้อสอบ พรบ.การนิคมอุตสาหหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2550 – พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 – แนวข้อสอบ พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 – ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ – ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ติดต่อสอบถามรายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ 094-2511063 เว็บไซต์ https://book395.com email : anukulbutprom@gmail.com
 14. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พรบ การสาธารณสุข (ฉบับที่3) 2560 3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ2550 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 6 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 7 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 9 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (WATER TREATMENT PLANT) 10 ถาม – ตอบ มลพิษทางน้ำ 11 ความรู้เรื่องระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 12 การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานสุขาภิบาล 14 แนวข้อสอบวิชาการสุขาภิบาล MP3-P081 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 15. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 ความรู้เรื่องการประสานงาน 3 แนวข้อสอบหลักความปลอดภัยในการทำงาน 4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 5 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ 6 ถาม -ตอบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช 7 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน 8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช 9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนและภูมิทัศน์ 10 ออกแบบจัดสวน 11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P053 - ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 16. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 5 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 6 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ-ฉบับที่-2 พ.ศ. 2560 – 2564 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 8 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 9 ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 10 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการท่องเที่ยว 11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P046 - ถาม - ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 17. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 3 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 6 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 9 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ แนวข้อสอบ 10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ) 11 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 12 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 13 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน MP3-P042 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 18. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบ Aptitude Test - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม - การบริหารจัดการภายในสำนักงาน - แนวข้อสอบ การวางแผน แผนงาน โครงการ การบริหาร - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 19. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ อบจฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม 10 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 11 การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ 13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 20. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม 10 ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น 11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 21. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547 3 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542 6 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 10 ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต 11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1 12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2 13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3 MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 22. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 23. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน 3 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548 8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 24. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 การเตรียมงานก่อสร้าง 4 โครงสร้างและคอนกรีต 5 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542 8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 9 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 25. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น 3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 8 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ 9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1 10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2 MP3 พรบ ท้องถิ่น สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
×