ไปที่เนื้อหา

Update Gold USD/THB สมาคมฯ Gold965% Gold9999 CrudeOil USDX Dowjones GLD10US HUI SPDR(ton) Silver Silver/Oz Silver/Baht
                             
 

ผู้โพสต์สูงสุด 20 ท่านของวันนี้


  สมาชิก เข้าร่วมเมื่อ โพสต์สุทธิ โพสต์วันนี้ % ของโพสต์วันนี้  
 เจ้าของภาพ ginger 08-มกราคม 11 76,003 13 34.21%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ Charlie 1 17-กรกฎาคม 13 4,443 9 23.68%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ jainu 07-มิถุนายน 10 193 2 5.26%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ ilovecgf 14-มีนาคม 11 5,279 2 5.26%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ Gcap GuRu 14-มิถุนายน 13 1,651 2 5.26%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ gejen 28-มีนาคม 12 34,060 2 5.26%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ ทองใหม่ 11-มิถุนายน 10 8,485 2 5.26%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ Anny999 20-มิถุนายน 10 425 1 2.63%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ deb99 10-มิถุนายน 10 8,198 1 2.63%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ SCTGold 12-กรกฎาคม 13 1,001 1 2.63%
  • ดูบล็อก
 เจ้าของภาพ อาร์ม 17-เมษายน 17 51 1 2.63%
 เจ้าของภาพ imixpaint 08-มีนาคม 16 533 1 2.63%
 เจ้าของภาพ p2k 28-ธันวาคม 16 109 1 2.63%