ไปที่เนื้อหา

Update Gold USD/THB สมาคมฯ Gold965% Gold9999 CrudeOil USDX Dowjones GLD10US HUI SPDR(ton) Silver Silver/Oz Silver/Baht
                             
 

ประวัติการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของ : s ë a s ë a

จาก เป็น วันที่เปลี่ยน
seasea s ë a s ë a 23 มิ.ย. 2010 16:30