Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
PACRAA

โรคในระบบทางเดินอาหารและตับ หากไม่รีบรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

Recommended Posts

 

 

เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เหล่าบรรดามนุษย์ออฟฟิศในสังคมเมืองหลายคนคงคุ้นชินกันดี เพราะตกเป็นเหยื่อโรคเหล่านี้ไม่น้อย เนื่องจากการใช้ชีวิตที่เสี่ยงก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับเยอะขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ แม้กระทั่งการเป็นไวรัสตับอักเสบที่พบเยอะขึ้นเช่นกัน บางชนิดร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต บ้างแค่สร้างความรำคาญ และส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ทำให้โรงพยาบาลหลาย ๆ ที่มี ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยตามมาด้วยเช่นกัน

j0WfzI.jpg

 

ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สถานการณ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและตับพบได้มากขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้น เช่น การรับประทานอาหาร วิถีการดำเนินชีวิต และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น ที่กำลังเป็นปัญหาต่อคนในสังคม ตลอดจน ความซับซ้อนในการดูแล และรักษา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเพื่อการรักษาที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทั้ง อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รังสีแพทย์ และแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบเดินทางอาหารและตับ

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจส่องกล้องวินิจฉัยทางเดินอาหาร เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และทำการรักษาอย่างทันท่วงที ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ มีห้องทำหัตถการส่องกล้อง ห้องเตรียมลำไส้ ห้องพักฟื้น และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นการวินิจฉัย และรักษาที่ครบวงจรภายในที่เดียวกัน (One Stop Service) โดยผู้ป่วยทุกรายจะอยู่ในการดูแลของวิสัญญีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่ และมุ่งมั่น ในการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย

 

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจรในที่เดียว (One Stop Service) โดยกลุ่มอาการ และโรคที่พบบ่อย เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคมะเร็งลำไส้ และทวารหนัก โรคมะเร็งตับ โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น

-      ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ มีเลือดออกในลำไส้ ถ่ายเป็นเลือด เลือดออกที่ทวารหนัก มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ ตับแข็ง ตับอักเสบ ไขมันพอกตับ เป็นต้น

-      ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้

-      ตรวจวัดความยืดหยุ่นของตับ และภาวะไขมันพอกตับ (Fibroscan with CAP)

-      ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea Breath Test

-      ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และบี

-      โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

เทคโนโลยีทางการแพทย์

-      การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ม้าม ไต

-      การตรวจช่องท้องโดยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Abdomen)

-      การตรวจช่องท้องโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Abdomen)

-      การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD)

-      การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

-      การส่องกล้องเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, ริดสีดวงทวารหนัก (Sigmoidoscopy)

-      การตรวจกายวิภาคศาสตร์ของท่อทางเดินน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRCP) และการส่องกล้องตรวจ พร้อมรักษาโรคทางเดินท่อน้ำดี และท่อตับอ่อนด้วย Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

-      การตัดเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ลำไส้ใหญ่ โดยผ่านการส่องกล้องทางเดินอาหาร เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์เป็นมะเร็ง (Endoscopic polypectomy)

-      การรักษาอาการตกเลือด หรือ ป้องกันการตกเลือดจากโรคเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารโดยการรัด หรือ ฉีดยาที่เส้นเลือดขอดโดยผ่านการส่องกล้อง (Endoscopic variceal ligation : EVL, Endoscopic sclerosing therapy : EST)

-      รักษาภาวะตกเลือดในทางเดินอาหาร โดยหยุดเลือดออกผ่านการส่องกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดใหญ่ (Endoscopic treatment for gastrointestinal bleeding)

-      ตรวจหาเชื้อโรคแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธีการตรวจผ่านทางลมหายใจ Urea breath test (13C-UBT )

-      แคปซูลตรวจบันทึกภาพ และวินิจฉัยโรคลำไส้เล็ก (Video capsule endoscopy : VCE)

-      ตรวจคัดกรองเนื้องอก และมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการตรวจอุจจาระ (Fecal imminochemical test : FIT)

-      การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (FibroScan with CAP) เพื่อประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับทดแทนการเจาะชิ้นเนื้อ ช่วยพยากรณ์โรคแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล

-      การดูด (FNA : Fine needle aspiration) และการเจาะตับ (Liver Biopsy) เพื่อนำเนื้อเยื่อ และเซลล์ตับมาวิเคราะห์ในกรณีที่มีก้อนในตับสงสัยเป็นมะเร็งตับ หรือมีการอักเสบของตับ

-      การตรวจรักษามะเร็งตับ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง (TACE : Trans Arterial Chemo Embolization) เป็นการรักษามะเร็งตับอีกวิธีหนึ่งทำโดยรังสีแพทย์ ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยการรักษาด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดเฉพาะทางที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับโดยตรง แล้วอุดกั้นหลอดเลือดนั้นเพื่อไม่ให้เลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้องอก ในบางกรณี เมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง และไม่กระจายไปที่อื่น อาจจะผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้

อย่างไรก็ตามเราควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพตัวเองและตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ เพราะบางครั้งโรคเหล่านี้อาจแฝงเข้ามาทำร้ายเราได้เสมอ อย่าชะล่าใจคิดว่าปวดท้องนิดหน่อยไม่เป็นไร เพราะอาการปวดท้องเหล่านี้ อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายที่จะตามมาได้ ทางศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน เรายินดีให้บริการตรวจเช็คสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากต้องการนัดหมายและติดต่อสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ 0-2450-9999 ต่อ 1390-1392

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.nakornthon.com/center/detail/ศุนย์ทางเดินอาหารและตับ

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...