ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

บอร์ดผู้ได้รับความนิยม

 1. ทองใหม่

  ทองใหม่

  ผู้นำชุมชน


  • คะแนน

   47

  • จำนวนเนื้อหา

   8,781


 2. SCTGold

  SCTGold

  ขาใหญ่


  • คะแนน

   14

  • จำนวนเนื้อหา

   1,208


 3. Liza

  Liza

  ขาประจำ


  • คะแนน

   10

  • จำนวนเนื้อหา

   78


 4. Anny999

  Anny999

  ขาใหญ่


  • คะแนน

   8

  • จำนวนเนื้อหา

   508เนื้อหายอดนิยม

แสดงเนื้อหาที่มียอดถูกใจมากที่สุดนับตั้งแต่ 19/06/2561 ในทุกพื้นที่

 1. 3 คะแนน
 2. 2 คะแนน
 3. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 4. 2 คะแนน
 5. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 6. 2 คะแนน
 7. 2 คะแนน
 8. 2 คะแนน
 9. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 10. 2 คะแนน
 11. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 12. 2 คะแนน
 13. 2 คะแนน
  ราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 14. 1 คะแนน
 15. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 16. 1 คะแนน
 17. 1 คะแนน
 18. 1 คะแนน
 19. 1 คะแนน
 20. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 21. 1 คะแนน
  บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 1- 16/8/17 (ส่วนตัวของพี่น้องรี) วันที่ 1/8/17 ราคาทองคำ 1271 Us = 19,950 - 20,050 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1268 Us = 19,900 - 20,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.29 บาท บ่าย 3 โมงก่า = 33.30 บาท) วันที่ 2/8/17 ราคาทองคำ 1266 Us = 19,900 - 20,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.34 บาท) วันที่ 3/8/17 ราคาทองคำ 1264.50 Us = 19,850 - 19,950 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1261.50 Us = 19,800 - 19,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.32 บาท พอบ่าย 3 โมงก่า = 33.30 บาท) วันที่ 4/8/17 ราคาทองคำ 1268.50 Us = 19,900 - 20,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.29 บาท) วันที่ 5/8/17 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1259 Us = 19,800 - 19,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.29 บาท) วันที่ 7/8/17 ราคาทองคำ 1259 Us = 19,800 - 19,900 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1258 Us = 19,750 - 19,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.31 บาท พอบ่าย 3 โมงก่า = 33.29 บาท) วันที่ 8/8/17 ราคาทองคำ 1261 Us = 19,800 - 19,900 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1265 Us = 19,850 - 19,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.28 บาท พอบ่าย 3 โมงก่า = 33.29 บาท) วันที่ 9/8/17 ราคาทองคำ 1265 Us = 19,850 - 19,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.29 บาท) วันที่ 10/8/17 ราคาทองคำ 1276 Us = 19,950 - 20,050 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1277 Us = 20,000 - 20,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.25 บาท พอ 12.00 น. = 33.26 บาท) วันที่ 11/8/17 ราคาทองคำ 1285 Us = 20,100 - 20,200 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1287 Us = 20,150 - 20,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.26 บาท) วันที่ 12/8/17 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1288.50 Us = 20,150 - 20,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.23 บาท) วันแม่แห่งชาติ ธนาคารหยุดชดเชยวันจันทร์ วันที่ 14/8/17 ราคาทองคำ 1288 Us = 20,150 - 20,250 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1283.50 Us = 20,100 - 20,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.23 บาท) วันที่ 15/8/17 ราคาทองคำ 1276 Us = 20,000 - 20,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.29 บาท) วันที่ 16/8/17 ราคาทองคำ 1274 Us = 20,000 - 20,100 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1272 Us = 19,950 - 20,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 33.31 บาท)
 22. 1 คะแนน
 23. 1 คะแนน
  คุณทองใหม่คะ ขอรบกวนถามว่าอักษรจีน4ตัว ที่อยู่ซ้ายมือช่องที่3 อ่านว่าอะไรคะ กราฟรายวันอักษรเป็นสีแดง ส่วนรายชั่วโมงอักษรเป็นสีเหลืองค่ะ
 24. 1 คะแนน
 25. 1 คะแนน
 26. 1 คะแนน
 27. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 28. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ความกังวลเรื่องสงครามการค้ายังคุกคามความรู้สึกนักลงทุนตลาดหุ้น เพราะเกมนี้น่าจะลากยาวสักพัก ส่วนตลาดทองคำทำจุดต่ำในรอบปีแล้วพร้อมเข้าเขต OVERSOLD หรือขายมาก ดีที่ค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าช่วยพยุงราคาทองไทย ภาพในระยะสั้นยังคงเทรดตามแนวทางเดิมทยอยซื้อเมื่อย่อตัวเพราะทองเริ่มมีสัญญาณจะกลับตัวในเร็วๆนี้ คืนนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญคาดว่าราคาทองน่าจะตั้งลงไปตั้งฐานอีกรอบแถว 1240 เหรียญบวกลบ แล้วฟื้นตัวสั้นๆ ภาพใหญ่ในเดือนหน้ายังดูอ่อนแอโดยเฉพาะหากราคาทองหลุด 1235 เหรียญลงมาจะทำให้ทองต้องพักฐานระดับ 3-4 เดือน สรุปเล่นสั้นๆ ไปก่อนให้ซื้อสะสมเมื่อย่อตัว http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 29-06-18.pdf
 29. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2561 สถานการณ์สงครามการค้ายังเป็นประเด็นหลักแต่ราคากลับไม่ได้ประโยชน์ มีเพียงตลาดน้ำมันดิบที่พุ่งทะยานอีกรอบ ภาพรวมทองดูทรงกับทรุด แต่ก็ดูเหมือนทองจะพยายามจะตั้งฐานและรีบาวด์แถว 1250 เหรียญ ถ้าวันนี้ยืนแน่นๆได้มีลุ้นดีดตัวเล่นสั้นๆตามรอบได้ แต่ที่น่าสนใจคือค่าเงินบาทที่มาด่านแรกที่ 33 บาทแล้วจะหยุดก่อนไหม? ด่านถัดไป 33.5 และ 34.0 บาท คืนนี้มีตัวเลข GDP สหรัฐฯประกาศคาดว่าเท่าเดิม จึงให้น้ำหนักการแกว่ง SIDEWAYS เล่นสั้น ทำรอบเล็กๆไปก่อนเช่นเดิม http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 28-06-18.pdf
 30. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 31. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์
 32. 1 คะแนน
 33. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองลงมาทดสอบแนวรับสำคัญแถว 1260 เหรียญ ภาพรวมดูเหมือนราคาทองพยายามจะตั้งฐานให้แน่นแถวบริเวณดังกล่าวเพื่อฟื้นตัว ในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐฯค่อนข้างเยอะซึ่งมีทั้งบวกและลบต่อราคาทองทุกวัน จึงมองได้ว่าราคาทองในสัปดาห์นี้อาจจะผันผวน แกว่งไปมาลงๆขึ้นๆ หรือ SIDEWAYS ในกรอบ 1255-1286 เหรียญ จึงแนะนำการซื้อเมื่อราคาย่อตัวเป็นหลัก เพื่อไว้ขายช่วงดีดตัว โดยโซนซื้อแถว 1255-1265 เหรียญและโซนขาย 1280-1290 เหรียญ โดยมีจุด CUT ที่ 1250 เหรียญ คืนนี้มีประกาศแค่ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯคาดว่าเป็นลบกับทองนิดๆ ส่วนผลการประชุม OPEC เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปว่าจะเพิ่มการผลิตแต่ไม่บอกจำนวน จึงคาดว่าจะผลิตไม่น่ามากตามที่กังวล จึงทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวแรงและดึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นฟื้นตัวตาม ส่วนค่าเงินบาทไทยกลับมาอ่อนค่าเพราะเงินไหลกลับสหรัฐฯหลังจากเฟดชัดเจนจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งทำให้ภาพระยะกลางบาทอาจจะอ่อนไป 33.5/34 บาท แต่สั้นๆอาจจะแกว่งออกข้างๆ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 25-06-18.pdf
 34. 1 คะแนน
 35. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 36. 1 คะแนน
 37. 1 คะแนน
 38. 1 คะแนน
 39. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เมื่อวานนี้ราคาทองลงมาคลอเคลียแนวรับ 1260 เหรียญแล้วดีดตัวเบาๆ ซึ่งดูเหมือนราคาทองพยายามจะตั้งฐานแถวนี้ให้ได้ วันนี้ยังให้น้ำหนักของการรีบาวด์ของราคาทองต่อไป โดยมีแนวต้านแถว 1272-1280 เหรียญ คืนนี้มีตัวเลขน้อยแต่ตลาดจะจับตาการประชุมใหญ่ OPEC ที่รายใหญ่น้ำมันจะมาถกกันว่าจะเพิ่มการผลิตกันไหมหลังจากอิหร่านโดนแซงซั่นการค้า ถ้ามีการเพิ่มการผลิตจริง ราคาน้ำมันจะลดลงและอาจกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์และทองด้วย กลยุทธ์การลงทุนแถวนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ว่าทองจะยืน 1260 เหรียญได้ไหม ถ้าได้มีลุ้นดีดตัว หากไม่ได้ทองจะซิกแซกค่อยๆลงต่อในสัปดาห์อีกที แต่ภาพใหญ่เดือนนี้เดือนหน้าราคาทองอาจทรงๆดีดตัวสั้นๆแล้วลงต่อ เพราะความกังวลเฟดยังกดดันทอง และเกื้อหนุนค่าเงินสหรัฐฯ จึงแนะนำเล่นสั้นทั้งฝั่งซื้อและชอตเช่นเดิม http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 22-06-18.pdf
 40. 1 คะแนน
 41. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ราคาทองตกลงช่วงดึกหลังจากนายโพเวล ประธานเฟดแถลงว่าจะทยอยขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยพูดไว้ ทำให้ราคาทองลงมาโซนรับที่ 1260-1270 เหรียญจนได้ วันนี้ถ้ายืนได้มีลุ้นรีบาวด์สั้นๆได้แต่ภาพใหญ่เดือนนี้เดือนหน้ายังดูเป็นลบเว้นแต่จะกลับลำมายืน 1300 เหรียญได้ต่อยมาว่ากันเรื่องขาขึ้น ตอนนี้แนะนำเล่นสั้น ย่อซื้อขึ้นขาย กำไรนิดๆหน่อย อย่าโลภ เพราะค่าเงินบาทเริ่มจะแข็งค่าสั้นๆ คืนนี้มีตัวเลขไม่มากคาดว่าแกว่ง SIDEWAYS รอปัจจัยข่าวใหม่ การดีดตัวแรงๆถ้าไม่ข้าม 1280 เหรียญอาจจะลงต่อ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 42. 1 คะแนน
 43. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ราคาทองลงตามคาดทดสอบแนวรับ 1260-1270 เหรียญ โดยสาเหตุการลงเพราะสหรัฐฯขู่จะขึ้นภาษีจีนอีก 10%และจีนก็สวนกลับจะโต้ตอบสหรัฐฯด้วย ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆปรับตัวลงเพราะกังวลว่าจะสงครามการค้าจะกระทบการบริโภค ราคาทองจึงตกลงตามกระแสดังกล่าว ภาพรวมตลาดหุ้นตกหนัก สวนกับค่าเงินสหรัฐฯที่แข็งค่า ทองกับยุโรจึงปรับตัวลง โดยยังให้จับตาโซน 1260-1270 เหรียญที่จะกลับตัวสั้นๆของทอง แต่ภาพใหญ่ของทองในอีกหนึ่งเดือนหน้ายังเป็น SIDEWAY DOWN ดังนั้นจึงแนะนำการเล่นสั้นเช่นเดิม โดยย่อซื้อขึ้นขาย ส่วนค่าเงินบาทจะเริ่มแข็งค่าแล้วจึงอาจทำให้ราคาทองไทยไม่แข็งแรงเท่าที่ควร คืนนี้จะมีการแถลงการณ์ของเฟดECB และ BOJ ในการประชุมการเงินและตัวเลขยอดขายบ้านเก่าสหรัฐฯที่คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 20-06-18.pdf
 44. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ราคาทองคำไม่ไปไหนเมื่อวานนี้ คาดว่าจะฟังคำแถลงของประธาน ECB มาริโอ้ ดาร์กี้ ในคืนนี้และพรุ่งนี้ ว่าจะยืนยันนโยบายการยืนดอกเบี้ยต่ำจนกลางปีหน้าและแนวทางต่อปัญหาการเงินในยุโรปโดยเฉพาะประเด็นปัญหาอิตาลี ภาพรวมทางเทคนิค ราคาทองคำยังเป็นเชิงลบตราบใดที่ต่ำกว่า 1300 เหรียญจึงแนะนำการขายเมื่อดีดตัวแถว 1280-1287 เหรียญและรอซื้อปิดเมื่อราคามาโซน 1260-1270 เหรียญ ส่วนค่าเงินบาทไทยที่อ่อนค่าคาดว่าใน 1-2 วันนี้จะเริ่มกลับมาแข็งค่าบ้างหลังจากแข็งค่ามาเยอะ คืนนี้มีตัวเลขการขออนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯคาดว่าใกล้เคียงเดิม เป็นลบนิดๆกับทอง กลยุทธ์การลงทุนแบบเดิม ขึ้นขายลงซื้อเหมือนเมื่อวาน http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 19-06-18.pdf
 45. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์ทองใหม่
 46. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผลการประชุม ECB เมื่อคืนนี้สรุปได้ว่าทาง ECB จะคงดอกเบี้ยยาวและจะเริ่มลดวงเงิน QE อย่างจริงจังสิ้นปี ซึ่งถือเป็นผลดีกับค่าเงินสหรัฐฯที่รับข่าวพุ่งแรง พร้อมตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ดีมาก แต่ที่แปลกคือ ราคาทองจะต้องลงแต่กลับดีดตัวขึ้นสวน คาดว่าน่าจะมาจากความกังวลเรื่องสงครามการค้ากับจีนที่สหรัฐฯเดินหน้าต่อ ราคาจึงดีดตัวไปโซน 1307 เหรียญแต่ก็เจอแรงกดลงมาเช่นเดิม ทำให้วันนี้น่าสนใจว่าราคาทองจะรับข่าวด้านในเชิงบวกหรือลบ หากหลุด 1300 เหรียญก็กลับลงมาพักต่อ หรือจะยืน 1306 เหรียญแล้วไปต่อ ซึ่งคืนนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯประกาศเยอะ(ซึ่งมีทั้งบวกและลบ) ดังนั้นช่วงนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทเป็นตัวแปรกับทองเมื่อคืนนี้เพราะค่าเงิน USD ดีดแรง ตลาดหุ้นไทยร่วงทำให้บาทอ่อน ประกอบกับราคาทองดีดตัวจึงทำให้ทองไทยแพงขึ้น กลยุทธ์การลงทุนที่ผ่านมา ฝั่งขายต้องมีวินัยการ STOPLOSS 1315/1319 เหรียญ ฝั่งซื้อให้ขายเมื่อดีดตัวหรือหยุดถ้ายืน 1300 เหรียญไม่ได้ ส่วนค่าเงินบาทช่วงนี้เข้าโหมดอ่อนค่าไปก่อน http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 15-06-18.pdf
 47. 1 คะแนน
 48. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 49. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผลการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้สรุปว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด 0.25% และปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งซึ่งเป็นผลลบกับทองในระยะกลาง แต่ในระยะสั้นนักลงทุนน่าจะซึมซับข่าวมาระดับหนึ่งแล้วจึงทำให้ยังชะลอการตัดสินใจ เพื่อมาฟังคำแถลงของฝั่งยุโรป ECB คืนนี้ที่คาดว่าจะพูดถึงการลดวงเงิน QE เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นดอกเบี้ยตามสหรัฐฯในระยะยาว เมื่อมองในภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองพบว่าไม่แกว่งตัวแรงเหมือนเช่นเคยเมื่อประชุมเฟด ซึ่งค่อนข้างแปลกมาก อย่างไรก็ตามในเชิงเทคนิคราคาทองยังเคลื่อนไหวในแดนลบ หรือต่ำกว่า 1300-1306 เหรียญ ฝั่งขายก็ยังเป็นต่อและยังต้องรอการ BREAK OUT ของราคาทองต่อไปในกรอบ SIDEWAYS 1290-1306 เหรียญ คืนนี้จึงต้องระมัดระวังต่อไป เพราะมีประชุม ECB และการประกาศตัวเลขยอดขายรายย่อยสหรัฐฯที่คาดว่าจะดีขึ้น เป็นผลลบกับทอง กลยุทธ์การลงทุนยังถือหางทางเดิม เพราะราคาทองเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1306 เหรียญ การทะลุด้านใดด้านหนึ่งอาจจะต้องถือสถานะตาม http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 14-06-18.pdf
 50. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ราคาทองไม่ไปไหนเพราะขาดความชัดเจนในการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐฯและเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุจุดยืนร่วมกันได้คาดว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ ซื้อเวลากันไป ตลาดจึงหันมาจับตาผลการประชุมเฟด(ที่จะขึ้นดอกเบี้ย)คืนนี้และ ECB คืนพรุ่งนี้ แต่ความสำคัญหลักจะเป็นพี่ใหญ่หรือเฟดจะพูดว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเป็นอีก 2-3 เดือนหน้าหรือปลายปี ซึ่งหากยังพร้อมขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องก็จะเป็นผลลบกับทองคำ ดังนั้นใน 48 ชม.ข้างหน้า ราคาจะผันผวนและเลือกด้าน ส่วนหัวค่ำคืนนี้จะมีดัชนีราคาของผู้ผลิตที่คาดว่าดีขึ้นนิดหน่อย (เป็นลบกับทอง) กลยุทธ์ : ให้เตรียมพร้อมความผันผวน แกว่งตัวแรงของราคา โดยเรายังเน้นภาพใหญ่ในเชิงเทคนิคที่ทองไม่สามารถยืนเหนือ 1300-1305 เหรียญซะที จึงคงมุมมองเชิงลบต่อไป โดยจุด BREAK OUT มี 1290 และ 1306 เหรียญ แนะนำเล่นตามการ BREAK OUT ด้านที่ทะลุ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 13-06-18.pdf
บอร์ดผู้ได้รับความนิยมนี้ ตั้งเป็น กรุงเทพฯ/GMT+07:00
×