ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

บอร์ดผู้ได้รับความนิยม

 1. ทองใหม่

  ทองใหม่

  ผู้นำชุมชน


  • คะแนน

   39

  • จำนวนเนื้อหา

   8,670


 2. SCTGold

  SCTGold

  ขาใหญ่


  • คะแนน

   28

  • จำนวนเนื้อหา

   1,131


 3. Liza

  Liza

  ขาประจำ


  • คะแนน

   12

  • จำนวนเนื้อหา

   38


 4. deb99

  deb99

  ขาใหญ่


  • คะแนน

   12

  • จำนวนเนื้อหา

   8,253เนื้อหายอดนิยม

แสดงเนื้อหาที่มียอดถูกใจมากที่สุดนับตั้งแต่ 22/02/2561 ในทุกพื้นที่

 1. 2 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์ ได้ดูทั้งทอง ทั้งดอลล์ ขอบคุณคุณ Lisa ด้วยครับ
 2. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 3. 2 คะแนน
 4. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 5. 2 คะแนน
 6. 2 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 7. 2 คะแนน
 8. 1 คะแนน
 9. 1 คะแนน
 10. 1 คะแนน
 11. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 12. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 13. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 15 มีนาคม 2561 ภาพรวมราคาทองแม้จะแกว่งแคบๆมาหลายวัน แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯและค่าเงิน USD อ่อนแรงทำให้ภาพระยะสั้นและกลางทองเป็นบวกนิดๆมีลุ้นการขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้าน 1333-1340 เหรียญในเร็วๆนี้ โดยมีจุดเปลี่ยนเป็นขาลงหรือ STOP LOSS 1312 เหรียญ ปัจจัยข่าวที่กดดันทองยังเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในคืนพุธหน้าที่มีโอกาสขึ้นถึง 88% แต่การขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% ดังนั้นหากช่วง 1 สัปดาห์จากนี้หากทองไม่ทะลุ 1340 เหรียญก็อาจจะแกว่ง SIDEWAYS ในกรอบ 1313-1338 เหรียญไปก่อน การทะลุข้าม 1340 เหรียญจะเร่งตัวไป 1350 เหรียญ คืนนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกหลายตัวแต่ไม่สำคัญและเอียงๆไปทางบวกกับทอง กลยุทธ์การลงทุนทองยังเพิ่มน้ำหนักการซื้อเป็นหลัก เพราะทองตั้งฐานแถว 1312 เหรียญได้แล้วมองการเคลื่อนไหวแบบซิกแซกขึ้น กรอบวันนี้ 1322-1338 เหรียญ ย่อซื้อขึ้นขายไปก่อน เว้นยืน 1338 เหรียญได้ค่อยเล่นทางซื้อตามไป ค่าเงินบาทยังแกว่งผกผันกับทองทำให้ราคาทองไทยแกว่งขึ้นไม่แรง แต่ก็พอมีช่องให้ได้กำไรอยู่ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 15-03-18.pdf
 14. 1 คะแนน
  ดัชนีเชื่อมั่นราคาทองคำเดือน มีนาคม ปรับลดลงแรง นักลงทุนกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย ผู้ค้าแนะให้ติดตามข้อมูลใกล้ชิด กรุงเทพฯ - ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2561 ปรับลดลงมาจากเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 45.28 จุด ลดลง 22.11 จุด หรือคิดเป็น 32.81% ทั้งนี้ นักลงทุนคาดว่าราคาทองคำที่ปรับลดลงมามีปัจจัยหลักจากความกังวลในนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) http://www.goldresearchcenter.com/node/87
 15. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์ทองใหม่
 16. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 เมื่อคืนนี้ทรัมป์ไล่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกสร้างความกังวลจนตลาดหุ้นปิดลบ ส่วนดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐฯออกมาต่ำตามคาด ส่งผลให้ค่าเงิน USD ตกลงและทองดีดตัว(แต่ยังผันผวนอยู่) โดยคืนนี้ลุ้นต่อจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกเยอะมีทั้งบวกและลบกับทอง อย่างไรก็ตามทองส่งสัญญาณเชิงบวกในเชิงเทคนิคที่รีบาวด์กำลังยืนทดสอบแนวต้าน 1325-1330 เหรียญ หากยืนระดับได้ในวันนี้ก็น่าจะค่อยๆซิกแซกขึ้นหรือแกว่งสะสมพลังเพื่อขึ้นต่อในระยะกลาง เป้าหมาย 1340/1350 เหรียญก่อน กลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำการลงทุนแบบย่อซื้อขึ้นขาย เล่นสั้นก่อน เพราะทองยังติดความกังวลที่เฟดมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยในคืนวันพุธหน้าจึงทำให้การขึ้นถูกแรงขายกดตลอดและคาดว่าจะเป็นต่อไปจนสัปดาห์หน้าจนกว่าตลาดจะรับข่าวเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยจบ หรือเกิดปัญหาการบริหารงานทรัมป์หรือการตอบโต้ภาษีจนตลาดหุ้นตกลง http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 14-03-18.pdf
 17. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 14 มีนาคม 2561 เมื่อคืนนี้ทรัมป์ไล่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกสร้างความกังวลจนตลาดหุ้นปิดลบ ส่วนดัชนีเงินเฟ้อสหรัฐฯออกมาต่ำตามคาด ส่งผลให้ค่าเงิน USD ตกลงและทองดีดตัว(แต่ยังผันผวนอยู่) โดยคืนนี้ลุ้นต่อจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอีกเยอะมีทั้งบวกและลบกับทอง อย่างไรก็ตามทองส่งสัญญาณเชิงบวกในเชิงเทคนิคที่รีบาวด์กำลังยืนทดสอบแนวต้าน 1325-1330 เหรียญ หากยืนระดับได้ในวันนี้ก็น่าจะค่อยๆซิกแซกขึ้นหรือแกว่งสะสมพลังเพื่อขึ้นต่อในระยะกลาง เป้าหมาย 1340/1350 เหรียญก่อน กลยุทธ์การลงทุนยังแนะนำการลงทุนแบบย่อซื้อขึ้นขาย เล่นสั้นก่อน เพราะทองยังติดความกังวลที่เฟดมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยในคืนวันพุธหน้าจึงทำให้การขึ้นถูกแรงขายกดตลอดและคาดว่าจะเป็นต่อไปจนสัปดาห์หน้าจนกว่าตลาดจะรับข่าวเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยจบ หรือเกิดปัญหาการบริหารงานทรัมป์หรือการตอบโต้ภาษีจนตลาดหุ้นตกลง http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 18. 1 คะแนน
 19. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์
 20. 1 คะแนน
 21. 1 คะแนน
 22. 1 คะแนน
  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
 23. 1 คะแนน
 24. 1 คะแนน
  ขอบคุณค่ะ คุณทองใหม่คะ รบกวนขอดูกราฟดอลล่าด้วยจะสะดวกไหมคะ
 25. 1 คะแนน
 26. 1 คะแนน
 27. 1 คะแนน
  เมื่อคืนราคาทองมีจังหวะลงมาทดสอบแนวรับที่1317 แล้วสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ ยิ่งเป็นการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงมาเป็นขาขึ้น แนะนำเข้าซื้อได้ทันที หรือรอราคาทะลุแนวต้าน1326 ที่เป็นทั้งจุดสูงสุดเดิมและเส้นEMA200 ค่อยเข้าซื้อตาม เพื่อไปขายทำกำไร 1340
 28. 1 คะแนน
 29. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์
 30. 1 คะแนน
  ขอบคุณครับอาจารย์
 31. 1 คะแนน
 32. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 2 มีนาคม 2561 เมื่อวานนี้ตลาดทองเจอแรงขายทั้งวันจากความกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย แต่ท้ายๆชั่วโมงสุดท้ายตลาดก็กลับลำไล่ซื้อคืน เพราะตลาดหุ้นและค่าเงินสหรัฐฯร่วง จากทรัมป์ประกาศจะขึ้นภาษีเหล็ก25%อลูมิเนียม 10% ส่วนนายพาวเวล ปธ.เฟด แถลงการไม่มีอะไรแปลกใหม่ กองทุน SPDR ซื้อสองตันเศษ ทำให้เช้านี้ทองฟื้นตัวมาแถว 1316 เหรียญพยายามรีบาวด์ต่อในวันนี้ แต่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นจะต้องผ่านโซน 1325-1330 เหรียญให้ได้จึงจะปลอดภัย คืนนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญ กลยุทธ์ : ทองปิดไม่หลุด 1300/1306 เหรียญถือว่าดีครับ ภาพระยะสั้นลุ้นรีบาวด์ต่อ ให้จับตาทองที่จะไปทดสอบโซนแนวต้านที่ให้ไว้ ไม่ผ่านให้ขายทำกำไรที่ให้ซื้อ ถ้าทองผ่าน 1330 เหรียญอาจซื้อตาม โดยฝั่งซื้อยังเน้น STOP LOSS 1306 เช่นเดิม ฝั่งชอตหรือขาย ให้ปิดสถานะ ส่วนค่าเงินบาทยังแกว่ง SIDEWAYS กรอบ 31.15-31.6 บาท http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 02-03-18.pdf
 33. 1 คะแนน
  เป็นไง เส้นดำเส้นแดงตัดกันราคาก็ร่วง ร่วงจนมาติดแนวรับ ยังคงแนวโน้มลบ ทั้งรายวันและกำลังจะเกิดขึ้นในรายสัปดาห์
 34. 1 คะแนน
  ราคาทองมีแนวโน้มขึ้นต่อ หลังลงไปทดสอบแนวรับ1330แล้วยืนได้ ทำให้แนวโน้มยังอยู่ในกรอบขาขึ้นชัดเจน ยังคงแนะนำเล่นฝั่งซื้อ โดยเข้าซื้อได้ทันที และไปขายทำกำไรสั้นๆที่แนวต้านในกรอบขาขึ้นที่ 1345 ส่วนประเด็นสำคัญวันนี้ จะมีช่วง20.30น.ตามเวลาไทย ที่ประธานFedเข้าทำTestify ซึ่งนักลงทุนก็จับตามองว่าจะมีการส่งสัญญานเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยมั้ย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองมีความผันผวนได้
 35. 1 คะแนน
 36. 1 คะแนน
  ราคาทองดีดกลับขึ้นมาได้ หลังลงไปทดสอบแนวรับ1220 แล้วยืนได้ ทำให้ล่าสุดสามารถหลุดแนวโน้มขาลงในระยะสั้นได้แล้ว สังเกตุได้จากการที่ราคาทองไม่ได้เกิดจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำลงแบบใน4ครั้งก่อนแล้ว ซึ่งจากปัจจุบันถ้าราคาทองย่อลงมาแต่ไม่หลุด1325 ก็จะยิ่งยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้น แนะนำเข้าซื้อ1325 ไปขายทำกำไรแนวต้าน 1335
 37. 1 คะแนน
 38. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ถือว่าดุดันในเชิงมองเศรษฐกิจสหรัฐฯขยายตัวดี มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าได้ ตลาดทองรับข่าวด้วยแรงขายตอนท้ายตลาดทำ LOW ใหม่ตอกย้ำการพักฐานต่อไป โดยราคาทองมีโซนแนวรับถัดไปที่ 1317-1320 เหรียญที่ไม่ควรหลุดเพราะจะพากราฟระยะกลางเชิงบวกเสียหาย ภาพรวมยังพอมีลุ้นการรีบาวน์เพราะทองลงมาเร็ว แนวต้านแถว 1335-1340 เหรียญยังกดดัน คืนนี้มีตัวเลขประกาศพร้อมคำแถลงมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟด คาดว่าจะพาทองแกว่ง SIDEWAYS ก่อน กรอบ 1320-1335 เหรียญ โดยเบี้องต้นทองต้องพยายามหยุดตกให้ได้ก่อน โดยตลาดจีนเปิดทำการจะช่วยแรงซื้อ กลยุทธ์ภาพสั้นๆยังเป็นการพักฐาน แนะนำเด้งขายลงซื้อ เล่นสั้นไปก่อน จนกว่าทองจะสร้างรูปแบบการกลับตัวขึ้นแล้วค่อยซื้อเพิ่ม บาทไทยอ่อนค่าตามคาดแต่ภาพใหญ่ยังแข็งค่าได้ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 22-02-18.pdf
 39. 1 คะแนน
 40. 1 คะแนน
 41. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทองโดนเทขายหนักจากภาวะการทำไรหลังจากราคาทองไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแนวจิตวิทยา 1350 เหรียญได้ ประกอบกับราคาหลุดโซนรับ 1335-1340 เหรียญเมื่อคืนนี้ ซึ่งถือว่าทองเข้าโหมดพักฐานทั้งระยะสั้นและกลางทันที ทำให้ราคาทองอาจจะต้องลงไปตั้งฐานกันใหม่ หรือสะสมพลังใหม่อีกรอบ โดยปัจจัยที่กดดันทองคือค่าเงิน USD ที่ฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อน โดยในดึกๆคืนนี้ยังมีทีเด็ดอยู่ที่รายงานสรุปการประชุม FED MINUTES ที่จะมีผลต่อแนวโน้มราคาทองคำ ส่วนหัวค่ำมีตัวเลขยอดขายบ้านและดัชนีการซื้อสหรัฐฯประกาศคาดดีเล็กน้อยหรือลบกับทองคำ กลยุทธ์จึงต้องปรับพอร์ตให้สมดุลสำหรับนักลงทุนระยะสั้น หรือเล่นสั้น ขึ้นขายลงซื้อปิด ส่วนนักลงทุนระยะกลางยังให้รอทยอยค่อยๆซื้อสะสม ทุกครั้งการย่อตัว คาดว่าคืนนี้เฟดน่าจะส่งสัญญาณบางอย่างและอาจพาการแกว่งตัวแรงต้อนรับประธานเฟดคนใหม่ก็ได้ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 21-02-18.pdf
 42. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาทองมาถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1362 เหรียญแล้วย่อลงตามคาด พร้อมกับการรีบาวน์ของค่าเงิน USD จึงมองว่าราคาทองเข้าโหมดพักฐานไปก่อนโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันหยุดของสหรัฐฯจึงคาดว่าราคาทองน่าจะเคลื่อนไหว SIDEWAYS กรอบ 1338-60 เหรียญสะสมพลังไปก่อน ภาพรวมตอนนี้ทองยังเป็นแนวโน้มบวกในกราฟระยะกลางหรือ SIDEWAY UP แต่การพักฐานจะรุนแรงก็ต่อเมื่อราคาต่ำกว่า 1335 เหรียญลงมา ในสัปดาห์นี้ตลาดจะโฟกัสที่ FED MINUTES หรือการประชุมเล็กเรื่องนโยบาย หากเฟดเริ่มกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็จะรีบขึ้นดอกเบี้ยทันที ดังนั้นจึงมีผลต่อแนวโน้มทองระยะสั้น กลยุทธ์การลงทุน ตราบใดราคายังเหนือ 1335-1340 เหรียญได้ให้เล่นทางซื้อไปก่อน หรือย่อซื้อขึ้นขาย เตรียมปรับแผนกลยุทธ์หากราคาทองลงลึก ภาพรวมตลาดอื่นๆสรุปได้ดังนี้ ตลาดหุ้นยังแกว่ง SIDEWAYS พักฐาน/ ค่าเงิน USD รีบาวน์แรงหลังจากทำ LOW ใหม่ ต้องจับตาให้ดี / SPDR ซื้อ 3.2 ตัน / ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าสวนขึ้นมานิดๆ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 19-02-18.pdf
 43. 1 คะแนน
  แนวโน้มราคาทองเช้านี้ยังเงียบๆและแกว่งตัวกรอบแคบช่วง1350-1356 เนื่องจากเป็นวันตรุษจีนที่นักลงทุนทางฝั่งเอเชียไม่ค่อยทำการซื้อขาย รอลุ้นราคาทองทะลุกรอบแนวต้าน1356ไปได้ในช่วงบ่ายที่ตลาดยุโรปเปิดทำการ แล้วเข้าซื้อตาม เพื่อไปขายทำกำไรที่1365
 44. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาทองพักแกว่ง SIDEWAYS สั้นๆหลังจากทะยานขึ้นเมื่อวานก่อน โดยรวมถือเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและกลาง อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาดัชนี USD ที่ย่อลงมาใกล้ LOW เก่าเมื่อเดือนก่อน หากค่าเงิน USD อ่อนค่าต่อก็จะเป็นบวกกับทองต่อไป คืนนี้มีตัวเลขการขออนุญาตสร้างบ้านที่สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจ คาดว่าใกล้เคียงเดิม กลยุทธ์ตราบใดที่ทองยืน 1350 เหรียญได้ก็ลุ้นไปต่อ ย่อซื้อขึ้นขาย แนวต้านถัดไป 1362-1370 เหรียญ แนวรับ 1345-1350 เหรียญ คาดทองจะเป็นบวกต่อ นักลงทุนระยะกลางก็ถือทองต่อไป ค่อยทยอยแบ่งขายที่ให้ซื้อไว้ได้ ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯก็ฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังอยู่ในโหมดผันผวนต่ออีกสักระยะแล้วขึ้นต่อในปีนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆยังเอื้ออำนวยต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนทองก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญป้องกันเงินเฟ้อและการแตกของฟองสบู่หุ้นในระยะยาว http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 16-02-18.pdf
 45. 1 คะแนน
  ราคาทองขึ้นไปชนแนวต้าน 1356 แล้วยืนไม่ไหว ย่อตัวลงมา แต่แนวโน้มราคาทองยังขึ้นได้แข็งแกร่ง แนะนำนักลงทุนเล่นสั้นเข้าซื้อแนวรับ 1350 สำหรับนักลงทุนถือยาว สามารถรอแนวรับลึกลงมาได้ที่ 1335 โดยแนวต้าน 1365 เป็นจุดขายทำกำไร สำหรับคืนนี้มีตัวเลขเงินเฟ้อPPIประกาศ ราคาทองอาจผันผวน โปรดลงทุนด้วยความระมัดระวัง
 46. 1 คะแนน
  ราคาทองทำเหวี่ยงหลุดโลก ช่วง20.30น. หลังทางสหรัฐประกาศตัวเลขเงินเฟ้อCPI ออกมาดีกว่าคาด ทำให้คาดการณ์กันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ราคาทองจึงร่วงลงมาแรง แต่ก็ดีดกลับขึ้นมาไวภายในเวลาแค่10นาที โดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่1318 และล่าสุดราคาทองก็ทะลุแนวต้าน1350ได้แล้ว ซึ่งถ้ายืนได้ก็มีโอกาสขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปที่1356 และ 1365 แนะนำเข้าซื้อโซน1350 ไปขายทำกำไร1365
 47. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว แต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่ปรับขึ้นช่วงเดือนนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนในระยะยาวว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น (ดีกับทอง) ตลาดหุ้นสหรัฐฯจะไปต่อได้ก็ต้องเหนื่อยขึ้น ดังนั้นปีนี้เกมการเงินจะเป็นเรื่อง หุ้น ค่าเงิน USD ทอง และพันธบัตรสหรัฐฯ สำหรับทอง ระยะสั้นๆยังพยายามตั้งหลักแถว 1317-1328 เหรียญ หากทะลุยืน 1330 เหรียญได้ก็ลุ้นทางขึ้นกันต่อเป้า 1340-1350 เหรียญ หลุด 1300 เหรียญก็เลิก โดยปัจจัยที่จะมีผลต่อทองคือค่าเงิน USD ใน 1-2 วันนี้ที่กำลังพักลงมา และคืนพรุ่งนี้จะมีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯซึ่งจะมีผลต่อตลาดโดยตรง ส่วนวันนี้ไม่มีตัวเลขสำคัญ กลยุทธ์การเทรดแนะนำสองส่วนคือแนะนำซื้อลงทุนทั้งระยะสั้นและกลาง และเล่นสั้นๆ ย่อซื้อขึ้นขายเร็วๆรอดูราคาทองจะ BREAK 1330 เหรียญได้ไหม ค่าเงินบาทไทยก็ผันผวนตรงข้ามกับ USD เช่นกันโดยแนวรับสำคัญ 31.5 ต้าน 31.9 บาท http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 13-02-18.pdf
 48. 1 คะแนน
  แนวรับตามกราฟแถวๆ 1297 1280 แนวต้าน 1324 ถ้าหลุด แนวรับ ก็คงต้องอยู่เฉยๆไปก่อน
 49. 1 คะแนน
  SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อคืนนี้ทองหลุดแนวรับ 1317-1320 เหรียญและค่าเงิน USD แข็งค่าต่อจากมีข่าวว่าสภาสูงสหรัฐฯได้ตกลงกันได้แล้วเรื่องการผ่านงบประมาณสหรัฐฯสองปี เพื่อป้องกันปัญหา GOVERNMENT SHUTDOWN ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นคืนนี้กฎหมายน่าจะสรุปจบและโหวตผ่านสภาได้ การที่ผ่านงบประมาณของสหรัฐฯได้จึงไม่เป็นผลดีต่อทองสั้นๆ เว้นแต่ตลาดจะรับข่าวและมองว่าการที่สหรัฐฯยอมรับหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้เกิดเงินเฟ้อและละลายค่าเงินตัวเอง ซึ่งถือเป็นผลดีกับทองในระยะยาว คืนนี้มีการแถลงนโยบายของอังกฤษคาดคงดอกเบี้ยเหมือนเดิม ในเชิงเทคนิคทองยังพักฐานเว้นแต่จะพยายามตั้งฐานแถว 1300-1315 เหรียญและดีดกลับมาเหนือ 1335 เหรียญได้จึงถือว่ากลับตัว ตอนนี้นักลงทุนระยะกลางแนะนำซื้อสะสม STOP 1300 เหรียญ ส่วนระยะสั้นเล่นสั้นตามรอบ ลงซื้อเด้งขายไปก่อน เพราะ USD ฟื้นตัว แต่หุ้นโลกยังผันผวนจึงอาจเป็นผลดีกับทองได้บ้าง กรอบวันนี้ 1310-1327 เหรียญ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 08-02-18.pdf
 50. 1 คะแนน
  กราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
บอร์ดผู้ได้รับความนิยมนี้ ตั้งเป็น กรุงเทพฯ/GMT+07:00
 • สถิติสมาชิก

  8,148
  สมาชิกทั้งหมด
  3,904
  ออนไลน์พร้อมกันมากสุด
  armtonson
  สมาชิกล่าสุด
  armtonson
  เข้าร่วม
×