Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. เก็งแนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบช่างสำรวจ - ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่างสำรวจ การสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่ง ต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจ และคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ ช่างสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 3. เก็งแนวข้อสอบ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบนักธรณีวิทยา - ความรู้เกี่ยวกับงานทางธรณีวิทยา โดยเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เรืองธรณีวิทยา ตลอดจนทดลองหาลักษณะชนิดและคุณสมบัติ ของหิน พิจารณาโครงสร้างทางธรณีวิทยา จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาเพื่อค้นหาและพัฒนาแหล่งแร่ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 4. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี โดยเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดพื้นที่ การสงวน อนุรักษ์ การฟืนฟู และการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย การดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับแร่ และ ทรัพยากรธรณีอื่น การอนุญาตอาชญาบัตร ประทานบัตรหรือใบอนุญาต ต่างๆ ตามกฎหมายเกี่ยวกับแร่ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการ เกี่ยวกับของกลาง การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 5. เก็งแนวข้อสอบ พนักงานช่วยสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบพนักงานช่วยสำรวจ - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้ช่วยนักธรณีวิทยาในภาคสนามเพื่อการสำรวจ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี รวมถึงความรูในการปฏิบัติงานติดต่อ ประสาบงานกับหน่วยงานราขการและภาคเอกชน - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่วยสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ พนักงานช่วยสำรวจ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 6. เก็งแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบวิศวกรโยธา - ความรู้เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมโยธา การออกแบบและคำนวณด้าน วิศวกรรมโยธา การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องมีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 7. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณการเงิน บัญชี ทำรายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับรายจ่าย รวมถึง จัดทำเอกสารการยืมเงินทดรองราชการ เงินฎีกา และจัดทำใบสำคัญ หักล้างเงินยืม - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 8. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ - ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในด้านการบริหาร งบประมาณด้านการเงิน ด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 9. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมทรัพยากรธรณี - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ - ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ โดยเกี่ยวกับ การจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุ สัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง - ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี กฎ ระเบียบพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมทรัพยากรธรณี - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรมทรัพยากรธรณี พร้อมเฉลย
 10. เก็งแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย
 11. เก็งแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับงานต้านสื่อสารมวลชน หลักการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การวางแผนประขาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประขาสัมพันธ์ และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย
 12. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าไข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขอรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย
 13. เก็งแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้ด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน ๗ ฉบับ ได้แก่ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาซี'วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๘ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย
 14. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น - ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์? -------------------------------------------------------- โบนัสพิเศษแถมฟรี Ebook วิธีช่วยให้อ่านหนังสือเร็วขึ้น และจำไม่ลืม -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - หมดปัญหาเตรียมตัวไม่ทัน เพิ่มโอกาสสอบติด **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- รูปแบบการสั่งชื้อสินค้า (1). รับทางอีเมล์ ราคา 380 บาท ได้รับภายใน 15-30 นาที แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (2). รับเป็นเล่มหนังสือ ราคา 680 บาท ส่งฟรีด่วนพิเศษ 2-3 วัน แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) facebook : fb.me/thaigovjobs2017 review : http://gg.gg/govreview Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย
 15. วันที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูลโควิด – 19 ของประเทศไทย ได้รายงานสถานการณ์ COVID – 19 ประจำวัน โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 6,718 ราย หายป่วยจำนวน 7,659 รายและเสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย ผลกระทบหลังจากติดเชื้อโควิด อาจอยู่นานถึงครึ่งปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีคนไทยอย่างน้อย 400,000 คนในประเทศไทยจะต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากการติดเชื้อโควิด – 19 เป็นผลกระทบทางสุขภาพระยะยาว หรือที่เรียกว่า Long – Covid โดยมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง เครียด นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ไอ มีปัญหาด้านความจำ และอาการอื่น ๆ ซึ่งอาการอาจอยู่นานถึงครึ่งปี โดยพบในผู้หญิงสูงถึง 1.5 เท่า และในผู้ใหญ่สูงถึง 3 เท่า รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า ผลที่ตามมาหลังจากติดเชื้อโควิด – 19 จะมองข้ามไม่ได้ ประชาชนควรป้องกันตัวเองและพยายามไม่ติดเชื้อ อยู่ให้ไกลไวรัส ไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุด รศ.นพ.ธีระ ชี้ว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ผลกระทบหลังจากการติดเชื้อโควิด – 19 (Long COVID) อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ที่เคยติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง และสังเกตอาการอยู่ที่บ้านของตนเอง จากงานวิจัยหลายชิ้นที่คณะวิจัยได้ทบทวนบ่งชี้ว่า มีการตรวจพบสารเคมีในเลือดซึ่งมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องในกลุ่มคนที่เป็น Long COVID จึงทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายระยะยาวได้ ผลกระทบหลังจากติดเชื้อโควิด-19 นั้นมีไม่น้อย ประชาชนควรพยายามดูแลตนเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ ถึงแม้ว่า Omicron จะมีอาการที่ไม่รุนแรง แต่ก็ไม่ควรปล่อยปละละเลยและมองข้ามไป ควรป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ และรีบรักษาให้เร็วที่สุดเมื่อมีการติดเชื้อ เหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) เป็นยาที่ถูกกำหนดให้อยู่ในกรอบการวินิจฉัยและรักษาโควิด – 19 ของประเทศจีน สามารถบรรเทาอาการของโควิด – 19เช่น ไข้ ปวดเมื่อยทางร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษา เหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) ที่มีการตีพิมพ์ใหม่เกี่ยวกับการลดอัตราการติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า เหลียนฮัวชิงเวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) สามารถลดอัตราการติดเชื้อในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 สูงถึง 76% เพื่อความปลอดภัยของคุณเองและครอบครัวในการใช้ยาเหลียนฮัวชิงเวินแคปซูลของแท้ (Lianhua Qingwen Capsule) โปรดใส่ใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้ สอบถามเพิ่มเติม และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ได้ที่ https://www.facebook.com/EnweiGroup http://www.enwei.co.th
 16. USD/JPY ประจำวันที่ 26 มกราคม 2022 เมื่อวานนี้ คู่ USD/JPY พยายามทะลุเส้นตัวบ่งชี้ดุลยภาพ โดยใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์โดยทั่วไป 0.11% แต่ตลาดหุ้นซึ่งทรุดตัวลง 1.22% (S&P 500) ไม่อนุญาตให้เป็นเช่นนั้น เสร็จแล้ว. แนวโน้มดำเนินต่อไปในทิศทางที่ลดลง ระดับเป้าหมายที่ 113.27 - เส้นของช่องราคาของกรอบเวลารายเดือนยังคงมีความเกี่ยวข้อง การรวมตัวภายใต้เป้าหมายแรกจะเปิดเป้าหมายที่สองและค่อนข้างต่ำ – 110.90 บนกราฟของสเกลสี่ชั่วโมง ราคาจะถูกกันไว้อย่างชัดเจนจากการเติบโตโดยเส้น MACD ดังนั้น การอยู่เหนือราคาอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง อย่างน้อยก็ในระยะสั้น ระดับสัญญาณสูงเมื่อวานนี้ที่ 114.17 การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนี้อาจแตะเส้น MACD ในระดับรายวัน - พื้นที่เครื่องหมาย 115.20
 17. EUR/USD ประจำวันที่ 26 มกราคม 2022 เมื่อวานนี้ ค่าเงินยูโรร่วงลง 61 จุดในขณะนั้น ปิดวันด้วยการลดลง 23 จุด ในทางเทคนิค สิ่งนี้แสดงให้เห็นดังนี้: แท่งเทียนรายวันทะลุแนวรับของเส้นตัวบ่งชี้ MACD และปิดเหนือเส้นนั้น ตอนนี้ เรามีการออกราคาเท็จสองรายการที่อยู่เหนือแนวต้านและแนวรับ: ทางออกเหนือแนวต้านคือการเคลื่อนไหวในวันที่ 12-14 มกราคมเหนือระดับเป้าหมายที่ 1.1415 (และทางออกนี้มีการรวมบัญชี มันถูกทำเครื่องหมายด้วยวงรีสีเทา) ทางออกภายใต้ เกิดการสนับสนุนเมื่อวานนี้ - ใต้เส้น MACD ตอนนี้ราคาอยู่ตรงกลางระหว่างระดับเป้าหมายที่ 1.1170 ถึง 1.1415 ในสถานะที่เป็นกลางนี้ ราคาจะต้องเป็นไปตามการเปิดเผยของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ เส้นสัญญาณของ Marlin Oscillator ยังคงแนะนำว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวขาลงต่อไป วันนี้เรามีสถานการณ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับอัตรา: ธนาคารกลางสหรัฐพร้อมที่จะขึ้นอัตราสี่ (4) ครั้งก่อนสิ้นปีนี้หน่วยงานที่ปรึกษาธนาคารหลายแห่งได้ประกาศความต้องการเจ็ดแล้ว (7 ) ขึ้นอัตราและผู้เข้าร่วมบางส่วนกำลังรอการเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 0.50% ในครั้งเดียว ดังนั้น ปฏิกิริยาที่คาดหมายตามตรรกะของตลาดจึงถูกสร้างขึ้น - หากเฟดไม่แสดงทัศนคติเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ ไม่ยืนยันความคาดหวังที่ตกต่ำเพียงบางส่วนเป็นอย่างน้อย เงินยูโรอาจขึ้น เป้าหมายการเติบโตแรกคือระดับ 1.1415 จากนั้นการเคลื่อนไหวอาจดำเนินต่อไปจนถึงระดับเป้าหมายที่สองที่ 1.1570 จนถึงระดับสูงสุดในเดือนมกราคม 2019 แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดก็เข้าใจดีว่าความปรารถนาของพวกเขานำหน้าเฟดอยู่เสมอ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถ "เข้าสู่สถานการณ์" และผลักดันค่าเงินยูโรลงได้ หากน้ำเสียงของแถลงการณ์ประกอบและการแถลงข่าวของประธานเฟด นายเจอโรม พาวเวลล์ เป็น เพียงพอ. นอกจากนี้ จากมุมมองของตลาด เงินยูโรยังไม่สามารถหลบหนีจากความเสี่ยงของนักลงทุนได้ ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500 ร่วง 6.7% และดัชนีดอลลาร์เติบโตเพียง 0.37% ดังนั้น เราจึงประมาณการความน่าจะเป็นที่ค่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงหลังการประชุมเฟดในวันนี้ที่ 60% ในระดับสี่ชั่วโมง Marlin Oscillator จะเคลื่อนที่ไปด้านข้าง ที่นี่การเติบโตและการลดลงของออสซิลเลเตอร์ที่ตามมามีโอกาสเท่าเทียมกัน สัญญาณสำหรับการเติบโตระยะกลางคือการรวมของราคาเหนือเส้น MACD เหนือเครื่องหมาย 1.1370 การออกจากราคาภายใต้ระดับต่ำสุดของเมื่อวานที่ 1.1263 เปิดเป้าหมายแรกที่ 1.1170 เป้าหมายที่สองคือ 1.1050 (แนวต้านของเดือนมีนาคมและธันวาคม 2558)
 18. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 26 มกราคม 2565 ลงเมื่อ 26ม.ค.2022 คำแนะนำซื้อขายในระยะสั้น 1,825 - 1,858 กรอบ BUY1,824 - 1,830 จุดเข้า 1,854 - 1,860 เป้าหมาย 1,800 Stop-Loss ทองผันผวนออกข้าง เมื่อคืนมีแวบทำ HIGH $1852 ช่วงข่าว IMF ลด GDP โลก แต่ยืนไม่ได้ โดยรวมทองดูดีมีลุ้นขาขึ้น แต่คืนนี้ตลาดเกือบทุกคนคาดว่าเฟดจะต้องพูดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเดือนมีนาคมและขึ้นดอกเบี้ย4 ครั้งในปีนี้พร้อมลดงบดุลต่อ จะเป็นการตีแสกหน้าทองอย่างแรง ในมุมกราฟเทคนิค ก็พบว่าสามารถออกได้หมดทุกหน้าเพราะราคาทองยังแกว่งในกรอบสามเหลี่ยม ขอให้นักลงทุนเตรียมปรับพอร์ตตามให้ดี โดยเอียงๆลุ้นในทางบวกนิดๆ ให้จับตาแนวรับ $1830 ยืนได้ถือเป็นบวก และถ้ายืน $1855 ได้ยิ่งเป็นขาขึ้น ไป $1870/1900 ในทางตรงกันข้ามหากเฟดพ่นไฟแรง จนทองละลายหลุด $1825 ทองมีสิทธิเป็นขาลงไป $1800/1770 ตามลำดับ กลยุทธ์ : ใครใจไม่ถึงขายทำกำไรให้หมด รอข่าว แล้วค่อยตาม / คนถือทองขายครึ่งหนึ่งทำกำไรก่อนดีกว่า / คนชอตทองต้องระวังมากๆ / คนไม่มีของ รอย่อซื้อไม่หลุด $1828 ซื้อได้ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @SCTGOLD บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 19. ขออนุญาตครับ Gold Intraday: aim @ 1865.00. Pivot: 1840.00 Our preference: Long positions above 1840.00 with targets at 1858.00 & 1865.00 in extension. Alternative scenario: Below 1840.00 look for further downside with 1834.00 & 1828.00 as targets. Comment: The RSI calls for a bounce. Crude Oil (WTI)‎ (H2)‎ Intraday: further advance. Pivot: 84.20 Our preference: Long positions above 84.20 with targets at 86.05 & 87.25 in extension. Alternative scenario: Below 84.20 look for further downside with 83.40 & 82.65 as targets. Comment: The RSI advocates for further upside. Dollar Index (ICE)‎ Intraday: turning down. Pivot: 96.1200 Our preference: Short positions below 96.1200 with targets at 95.8400 & 95.6800 in extension. Alternative scenario: Above 96.1200 look for further upside with 96.2700 & 96.4000 as targets. Comment: The RSI calls for a drop.
 20. Yesterday
 21. บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 17- 28/2/21 (ส่วนตัวของพี่น้องรี) วันที่ 17/2/21 ราคาทองคำ 1793.50 Us = 25,400 - 25,500 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1785.50 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.98 บาท เย็น = 30.03 บาท) วันที่ 18/2/20 ราคาทองคำ 1781.50 Us = 25,250 - 25,350 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1785 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.03 บาท พอเย็น = 30.02 บาท) วันที่ 19/2/20 ราคาทองคำ 1768 Us = 25,100 - 25,200 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1770 Us = 25,100- 25,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.04 บาท) วันที่ 20/2/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1783.50 Us = 25,250 - 25,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.00 บาท) วันที่ 22/2/20 ราคาทองคำ 1786 Us = 25,300 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1796 Us = 25,450- 25,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.01 บาท พอเย็น = 30.05 บาท) วันที่ 23/2/21 ราคาทองคำ 1811 Us = 25,600 - 25,700 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1807.50 Us = 25,600- 25,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.99 บาท พอเย็น = 30.03 บาท) วันที่ 24/2/21 ราคาทองคำ 1813 Us = 25,650 - 25,750 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1806.50 Us = 25,600- 25,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.03 บาท พอเย็น = 30.05 บาท) วันที่ 25/2/21 ราคาทองคำ 1800 Us = 25,500 - 25,600 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1792.50 Us = 25,500- 25,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.04 บาท พอเย็น = 30.15 บาท) วันที่ 26/2/21 ราคาทองคำ 1773.50 Us = 25,350 - 25,450 บาท สวิงระหว่างวัน 9 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1764 Us = 25,250- 25,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.30 บาท พอเย็น = 30.33 บาท) วันที่ 27/2/21 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1735 Us = 25,000 - 25,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.48 บาท) ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม
 22. บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1- 16/2/21 (ส่วนตัวของพี่น้องรี) วันที่ 1/2/21 ราคาทองคำ 1855.50 Us = 26,150 - 26,250 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1864 Us = 26,350- 26,450 บาท(อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.91 บาท พอเย็น = 29.98 บาท) วันที่ 2/2/21 ราคาทองคำ 1862 Us = 26,300 - 26,400 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1851 Us = 26,200- 26,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.97 บาท พอเย็น = 29.99 บาท) วันที่ 3/2/21 ราคาทองคำ 1844 Us = 26,100 - 26,200 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1837.50 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.02 บาท พอเย็น = 30.05 บาท) วันที่ 4/2/21 ราคาทองคำ 1826 Us = 25,900 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 9 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1815.50 Us = 25,800- 25,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.03 บาท พอเย็น = 30.07 บาท) วันที่ 5/2/21 ราคาทองคำ 1796.50 Us = 25,550 - 25,650 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1806 Us = 25,650- 25,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.12 บาท เย็น = 30.10 บาท) วันที่ 6/2/21 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1814 Us = 25,700 - 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.04 บาท) วันที่ 8/2/21 ราคาทองคำ 1812 Us = 25,700 - 25,800 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1812 Us = 25,700- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.06 บาท พอเย็น = 30.05 บาท) วันที่ 9/2/21 ราคาทองคำ 1838.50 Us = 25,950 - 26,050 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1844 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.97 บาท สวิงเล็กน้อยสุดท้ายเท่าเดิม) วันที่ 10/2/21 ราคาทองคำ 1839.50 Us = 25,950 - 26,050 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1839.50 Us = 25,950- 26,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.93 บาท) วันที่ 11/2/21 ราคาทองคำ 1837.50 Us = 25,950 - 26,050 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1842 Us = 26,000- 26,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.94 บาท พอบ่าย = 29.93 บาท) วันที่ 12/2/21 ราคาทองคำ 1822.50 Us = 25,750 - 25,850 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1817 Us = 25,700- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.92 บาท เย็น = 29.94 บาท) วันที่ 13/2/21 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1824 Us = 25,750 - 25,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.92 บาท เย็น = 29.90 บาท) วันที่ 15/2/21 ราคาทองคำ 1826.50 Us = 25,750 - 25,850 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1819.50 Us = 25,650- 25,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.88 บาท เย็น = 29.89 บาท) วันที่ 16/2/21 ราคาทองคำ 1825 Us = 25,700 - 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 29.87 บาท) ปีนี้ พ.ศ.2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากมาย ทองย่อลง แต่ราคาไม่ลง เออ..ได้แต่มองตาปริบ น้ำลายจิไหล ตกขบวนต่อไป... ถือคติ ตกขบวนดีกว่าติดดอยค่ะ พี่น้องรี น้องคอกาแฟที่โชคดีได้กำไร ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะค่ะ
 23. “ให้อยู่อย่างผู้รู้ อยู่ด้วยปัญญา อย่าตกเป็นเหยื่อของคนโง่” คือหนึ่งในพจนะคำสอนของ หลวงปู่บุญตา ถาวโร (พระครูถาวรพัฒนคุณ) แห่งวัดสิริจันโท บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังทางภาคอีสาน ที่ได้ละสังขารไปเมื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02.00 น. สิริอายุ 104 ปี สร้างความโศกเศร้าสลดอาลัย ให้กับศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณภาพจาก วัดสิริจันโท อุบล หลวงปู่บุญตา ถาวโร อุปนิสัยของหลวงปู่ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ สมถะ พูดน้อย เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเมตตา และภูมิธรรมสูง ท่านเป็นพระโบราณ ท่านมีวิชาโบราณเยอะ ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมาก และท่านยังปฏิบัติตามแบบสายหลวงปู่มั่น ภูริทัติโต และพะรครูอุบาลีคุญูปมาจารย์ อีกด้วย สำหรับด้านวัตถุมงคล พระเครื่อง เหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโร นั้นมีชื่อเสียงมาก พุทธคุณวัตถุมงคลของท่านเด่นด้านเมตตา ไม่ว่าเป็นเรื่องโชคลาภ หรือป้องกันภัยแคล้วคลาดปลอดภัย หลังจากหลวงปู่ท่านมรณะภาพแล้ว มีผู้คนศรัทธาในตัวหลวงปู่ต่างแวะเวียนมา เช่าบูชา โดยเฉพาะ เหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโร รุ่นล่าสุดที่ได้จัดทำพิธีปลุกเสกออกมา ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพ นั่นคือ เหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโร รุ่น ระลึกถึงบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจมีศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน สนใจเช่าบูชาจำนวนมากในขณะนี้ โดยผู้ศรัทธาในหลวงปู่บุญตา ถาวโร นิยมบูชาเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงหลวงปู่ และนำไปกราบไหว้สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวสืบไป สำหรับผู้ที่บูชาเหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโร รุ่น ระลึกถึงบูรพาจารย์ ไป ทุกท่านยังได้มีส่วนร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์อีกด้วย ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโร รุ่น ระลึกถึงบูรพาจารย์ วัดสิริจันโท บ้านหนองไหล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เหรียญหลวงปู่บุญตา (ยกชุด) ราคา 2,000 บาท - เนื้อเงินแท้ - เนื้อทองขาวลงยาสีแดง - เนื้อนวะ - เนื้อทองบอร์น - เนื้อทองแดงรมมันปู เหรียญหลวงปู่บุญตา (เดี่ยว) - เนื้อเงินแท้ ราคา 1,500 บาท - เนื้อทองขาวลงยาสีแดง ราคา 199 บาท - เนื้อนวะ ราคา 399 บาท - เนื้อทองบอร์น ราคา 100 บาท - เนื้อทองแดงรมมันปู ราคา 100 บาท *ทุกการเช่าบูชา วัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่บุญตา ถาวโรวัดสิริจันโท บ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี รายได้นำไปสมทบทุนสร้างหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อ สั่งจองได้โดยกดลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สั่งจอง/บูชา ด่วนจำนวนจำกัด‼ Line ID : @phayanaga (มี @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือ http://nav.cx/glcxvIh Facebook ศูนย์รวมวัตถุมงคล : https://www.facebook.com/NachitAmulet
 24. EUR/USD ประจำวันที่ 25 มกราคม 2022 เมื่อวานนี้ ตลาดการเงินไม่สามารถทนต่อแรงกดดันของสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในยูเครนได้ และทรุดตัวลงด้วยตราสารจำนวนหนึ่งที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500 กำลังสูญเสีย 4.5% ในขณะนี้ แต่ปิดเซสชั่นด้วยการเพิ่มขึ้น 0.28% เมื่อเทียบกับพื้นหลังนี้ เงินยูโรร่วงลง 52 จุด แต่เมื่อพบกับการสนับสนุนทางเทคนิคและเปลี่ยนใจเกี่ยวกับความตื่นตระหนก ยูโรก็ปิดตัวลงโดยสูญเสีย 19 คะแนน ปริมาณการซื้อขายยังคงมีมาก โดยสูงขึ้นเฉพาะในวันที่ 18 มกราคมเท่านั้น ดังนั้นศักยภาพในการเคลื่อนไหวของราคาต่อไปจึงเปลี่ยนไปเป็นขาลง Marlin Oscillator บนแผนภูมิมาตราส่วนรายวันเริ่มลดลงในพื้นที่เชิงลบ การยืนยันทิศทางขาลงจะเป็นการลดลงของราคาภายใต้ระดับต่ำสุดของเมื่อวานที่ 1.1291 ในเวลาเดียวกัน ราคาจะเอาชนะเส้นตัวบ่งชี้ MACD ของมาตราส่วนรายวัน พรุ่งนี้ ตลาดกำลังรอให้ธนาคารกลางสหรัฐยืนยันความตั้งใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสี่ (4) ครั้งในปีนี้ เป้าหมายจะเป็นระดับ 1.1170 การบรรจบกันของราคากับ Marlin Oscillator ที่สังเกตได้จากกราฟสี่ชั่วโมงยังแสดงถึงช่องทางขาขึ้นที่แคบ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่เส้นสัญญาณจะออกจากเส้นนี้ สายสัญญาณเองยังไม่สามารถข้ามพรมแดนกับพื้นที่เติบโตได้ อย่างไรก็ตาม เงินยูโรมีโอกาสเติบโต เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสดังกล่าว ราคาควรอยู่เหนือเส้นตัวบ่งชี้ MACD เหนือระดับ 1.1380 พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ
 25. USD/JPY ประจำวันที่ 25 มกราคม 2022 คู่ USD/JPY เติบโต 25 จุดเมื่อวานนี้ แต่ถึงกระนั้นราคาก็ยังไม่ออกจากแนวโน้มขาลง โดยอยู่ต่ำกว่าเส้นตัวบ่งชี้ความสมดุลในแผนภูมิมาตราส่วนรายวัน หมีกำลังตั้งเป้าที่ 113.25 - รองรับเส้นที่ฝังตัวของช่องราคาของกรอบเวลารายเดือน Marlin Oscillator ยังคงเดินหน้าลึกเข้าไปในพื้นที่ของหมี บนกราฟสี่ชั่วโมง ราคาไม่ถึงแนวต้านของเส้น MACD มันถูกหยุดโดยเส้นสมดุล นอกจากนี้ Marlin Oscillator ยังไม่ถึงพรมแดนที่มีอาณาเขตแนวโน้มขาขึ้น ในขณะนี้ สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่การลดลงอย่างต่อเนื่องของคู่สกุลเงิน
 1. Load more activity
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 22 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

×
×
 • Create New...