ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

osil

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  39
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ osil

 • คะแนนนิยม
  ขาประจำ

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  มหาสารคาม

ผู้เยี่ยมชมโปรไฟล์ล่าสุด

ดูโปรไฟล์ 112 ครั้ง
 1. แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) อัพเดทใหม่ล่าสุด ส.ค. 2561 – เจ้าพนักงานธุรการ http://bit.ly/2LKl66n – นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ http://bit.ly/2n20jw0
 2. แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) อัพเดทใหม่ล่าสุด ส.ค. 2561 – เจ้าพนักงานธุรการ http://bit.ly/2LKl66n – นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ http://bit.ly/2n20jw0
 3. แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 2561 แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) พร้อมเฉลย 2561 ปรับปรุงข้อสอบล่าสุดเดือน สิงหาคม 2561 ตามประกาศรับสมัครของกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 2561 – ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) – สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร – เทคโนโลยีการผลิตพืช – การจัดการผลผลิตในพื้นที่ – การจัดระบบเกษตรกรรม – การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตฃ – การส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร – ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต – ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตร – การสร้างมูลค่าเพิ่ม การศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร – การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร – การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร – การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน – การพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร – เก็งข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 100 ข้อ ⁃ ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ⁃ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ⁃ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID :@booksdd เบอร์โทรศัพท์ 063–4462294 (น้ำ) หรือ Email :tinnakorn.pei@gmail.com สารบัญและเนื้อหาทั้งหมดที่ http://bit.ly/2n20jw0 หรือเว็บไซต์ https://lessbit.com
 4. แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561 แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.)| ส.ค. 2561 ปรับปรุงข้อสอบล่าสุดเดือน สิงหาคม 2561 ตามประกาศรับสมัครของกรมศุลกากร เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561 – ความรู้เกี่ยวกับ กรมศุลกากร (กศก.) – ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) – แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ – ราคาตามความตกลงแกตต์ – ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010) – เขตการค้าเสรี (FTA และ WTO) – การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ – สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร – เขตประกอบการเสรี (FREETRADE ZONE) – การชดเชยค่าภาษีอากร – การส่งเสริมการลงทุน – พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 – พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 – แนวข้อสอบพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 – กฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบกฎกระทรวง การกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ.2560 – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ – ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 – แนวข้อสอบ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (กศก.) | ส.ค. 2561
×