ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
 • ประกาศ

  • kumponys

   ห้ามลงโฆษณา งาน Parttime / พวกลดน้ำหนัก / พวกรับจ้างมาโพสต์

   หลังๆ ดูเหมือนจะมีพวกรับจ้างโพสต์โฆษณา ประเภทที่โพสต์ทิ้งไว้ทุกเวป ซ้ำๆซากๆ จนกลายเป็นขยะ online ไปทั่วประเทศทั่วโลก ที่เห็นบ่อยๆ เห็นจะเป็นพวก ลดความอ้วน พวก Parttime ทั้งหลาย เพื่อความสงบเรียบร้อย ขออนุญาต ไม่รับโฆษณาประเภทนี้ และจะถูกกำจัดออกไปอย่างเร็ว รวมถึงจะพิจารณาแบนสมาชิก ที่สมัครเข้ามาโพสต์โฆษณาประเภทนี้ทันที

osil

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  24
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ osil

 • คะแนนนิยม
  น้องใหม่

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  มหาสารคาม
 1. แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ 2561 แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานสำนักงบประมาณ เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร เมษายน 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง 2561) - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ - พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 - แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 - สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @booksdd [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ)
 2. แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า – ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและพระราชบัญญัติ – พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 – ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชนจำกัด – แนวข้อสอบข้อเขียน (อัตนัย) เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @booksdd [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับปรับปรุง 2561) คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
 3. แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมทางหลวง เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง 2561) – ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง – ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการทาง – ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี – ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้างในงานวิศวกรรมการทาง – ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการตรวจงานก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง – แนวข้อสอบนายช่างโยธา – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง 2561) คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
 4. สรุปแนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมทางหลวง เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุง 2561) – ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง – ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการทาง – ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี – ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้างในงานวิศวกรรมการทาง – ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการตรวจงานก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคก่อสร้าง – ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง – แนวข้อสอบนายช่างโยธา – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมือง – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง (ฉบับปรับปรุง 2561) คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
 5. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุง 2561) แนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าบรรจุเข้าทำงานราชการ ในหน่วยงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื้อหาปรับปรุงใหม่ล่าสุด ตามประกาศรับสมัครของหน่วยงาน มีสารบัญ และเลขหน้าระบุบอย่างชัดเจน เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย พร้อมเฉลยข้อสอบท้ายบท เรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ (ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร มีนาคม 2561) สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID : @booksdd เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฉบับปรับปรุง 2561) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 – หลักการบัญชี – แนวข้อสอบหลักการบัญชี – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 – สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ รูปแบบการสั่งชื้อ ฟรีค่าจัดส่ง สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ
 6. สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ]
 7. [ปรับปรุง มี.ค. 2561] แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อัพเดทใหม่ล่าสุด มีนาคม 2561 สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัครล่าสุดของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท แบบหนังสือ ราคา 585 บาท จัดส่งฟรีด้วย Kerry Express และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE ID: @sheetthai หรือโทรศัพท์ 0634462294 (น้ำ) เนื้อหาภายในเล่ม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – หลักการบัญชี – แนวข้อสอบหลักการบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2 – ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์โลกปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 8. สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
 9. แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ [ใหม่ล่าสุด] แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ อัพเดทใหม่ล่าสุด มีนาคม 2561 สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัครล่าสุดของกรมป่าไม้ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท แบบหนังสือ ราคา 585 บาท จัดส่งฟรีด้วย Kerry Express และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE ID: @sheetthai หรือโทรศัพท์ 0634462294 (น้ำ) เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ประกอบด้วย – ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 – พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า – พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 – พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 – แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 – พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – การวิจัยด้านป่าไม้ – การส่งเสริมการปลูกป่า – การจัดการที่ดินป่าไม้ – การจัดการป่าชุมชน รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
 10. สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
 11. สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ] หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ) หรือสั่งซื้อสินค้าที่ www.sheetthai.shop แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
×