ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

แนวข้อสอบ

ขาใหญ่
 • จำนวนเนื้อหา

  228
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ แนวข้อสอบ

 • คะแนนนิยม
  ขาใหญ่
 • วันเกิด 06/09/2520

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  มหาสารคาม

ผู้เยี่ยมชมโปรไฟล์ล่าสุด

บล็อคผู้เยี่ยมชมเมื่อเร็วๆนี้ถูกปิดการใช้งานและไม่ถูกแสดงกับผู้ใช้งานอื่น

 1. แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน -สาระสำคัญเกี่ยวกับกรมชลประทาน -สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -สรุประเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไข (ฉบับที่ 2) ๒๕๔๘ -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ถามตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 -แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551 -แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุป พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ -สรุปบัญชีเบี้องต้นพร้อมข้อสอบที่นิยมออก -สรุปข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP -ถาม-ตอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๔๙ -แนวข้อสอบ Microsoft Word -แนวข้อสอบ Microsoft Excel -แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint -เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ -แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ รวม 205 หน้า พิเศษ! แถมฟรี (จำนวนจำกัด) เสียงเทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (mp3) รายละเอียดการจัดส่ง 1. แบบไฟล์ PDF ส่งทางเมล์ 380 บาท ได้รับไม่เกิน 20 นาที หลังแจ้งโอน 2. แบบเล่ม ส่งทาง Kerry Express 680 บาท ได้รับ 2–3 วัน หลังแจ้งโอน โทร : 095–879–5595 (มะปราง) Line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า)
×