Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
MOR LEK

ร้านกาแฟ "มั่วทองกับน้องรี"

Recommended Posts

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2563 วันที่ 17- 31/3/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 17/3/20 ราคาทองคำ 1490.50 Us = 22,600 - 22,700 บาท สวิงระหว่างวัน 11 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1473.50 Us = 22,500- 22,600 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.12 บาท  พอเย็น = 32.35 บาทตกดึก ราคาทองคำดีดกลับแรง จาก 1465 ทะลุถึง 1554 Us  = ขึ้น 89.20 Us  :upstrong:วันที่ วันที่ 18/3/20 ราคาทองคำ 1534 Us = 23,350 - 23,450 บาท สวิงระหว่างวัน 13 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1510 Us = 23,100- 23,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.28 บาท  พอเย็น = 32.46 บาทเงินบาทอ่อนค่ามาก 

** เดือนมีนาคมปีนี้ ราคาทองคำสวิงขึ้น ลงแรง 50-125 Us  ผลกระทบจากโรคโควิท 19 ระบาดหนัก ***

วันที่ 19/3/20 ราคาทองคำ 1484 Us = 22,900 - 23,000 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1480 Us = 22,750- 22,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.70 บาท  พอเย็น = 32.56 บาท)

วันที่ 20/3/20 ราคาทองคำ 1483 Us = 22,700 - 22,800 บาท สวิงระหว่างวัน 13 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1506 Us = 23,100- 23,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.46 บาท  พอเย็น = 32.53 บาท)

วันที่ 21/3/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1499.50 Us = 23,100 - 23,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.71 บาท) ** รัฐบาลไทยประกาศ Lock Down  กทม. ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านค้า สู้โควิท ฝ่าฝืนปรับ 100,000 บาท หรือจำคุก 1 ปี  สาเหตุจาก 1 สป.มีผู้ติดเชื้อรวม 571 คน :034

วันที่ 23/3/20 ราคาทองคำ 1493.50 Us = 23,150 - 23,250 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1493 Us = 23,200- 23,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.91 บาท  พอเย็น = 32.99 บาทราคาทองคำสวิงลง แล้วดีดขึ้นแรง จากต่ำสุด 1486 Us พุ่งขึ้น  1565 Us = ทองขึ้น 79 Us  พอเช้าทองดีดต่อสูงสุด 1589.60 Us ก่อนย่อลงเล็กน้อย  :upstrong:

วันที่ 24/3/20 ราคาทองคำ 1576.50 Us = 24,350 - 24,450 บาท สวิงระหว่างวัน 13 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1579 Us = 24,400- 24,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.83 บาท  พอเย็น = 32.86 บาท

ราคาสวิง 13 ครั้ง พอเย็นราคาทองตลาดโลกดีดไปสูง 1689 Us ต่ำสุด 1556.50 Us  = พุ่งขึ้น 132.50 Us :upstrong:

แต่ราคาสมาคมฯ กลับคิดค่าต่างการซื้อขายห่างกัน 300 บาท โดยให้เหตุผลว่าจาก โควิททำให้ฝรั่งไม่อาจซื้อขายกับไทยเพราะมีการระบาดสูง ความเสี่ยงสูง :_O59)

วันที่ 25/3/20 ราคาทองคำ 1620 Us = 24,500 - 24,800 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1605 Us = 24,200- 24,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.87 บาท พอเย็น = 32.85 บาท ค่าต่างห่างกัน 300 บาท

วันที่ 26/3/20 ราคาทองคำ 1606 Us = 24,250 - 24,550 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1602.50 Us = 24,250- 24,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.83 บาท พอเย็นกลับมาที่เดิม = 32.83 บาท ค่าต่างห่างกัน 300 บาท

วันที่ 27/3/20 ราคาทองคำ 1627 Us = 24,500 - 24,800 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1621 Us = 24,500- 24,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.48 บาท พอเย็น = 32.57 บาท )  ค่าต่างห่างกัน 300 บาท

วันที่ 28/3/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1629.50 Us = 24,750 - 24,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.55 บาทค่าต่างห่างกัน 200 บาท

วันที่ 30/3/20 ราคาทองคำ 1619 Us = 24,700 - 24,800 บา สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1620.50 Us = 24,700- 24,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.72 บาท  พอเย็น = 32.66 บาท)  ค่าต่างห่างกัน 200 บาท

วันที่ 31/3/20 ราคาทองคำ 1618 Us = 24,700 - 24,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.63 บาทค่าต่างห่างกัน 200 บาท

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Edited by NongRee
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนเมษายน 2563 วันที่ 1- 16/4/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 1/4/20 ราคาทองคำ 1583 Us = 24,450 - 24,650 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1597 Us = 24,700- 24,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.88 บาท  พอเย็น = 33.01 บาทวันที่ 1 เมษายน วันโกหก หรือวันคนโง่ ปีนี้ห้ามโกหกเรื่อง โควิท19 ไม่งันจับ ปรับ ติดคุก  

ค่าต่างการซื้อขาย ยังคงห่างกันอยู่ 200 บาท :_O59  ก็เข้าใจนะ แต่ทำใจลำบากอะค่ะ พี่น้องงงง

วันที่ 2/4/20 ราคาทองคำ 1586 Us = 24,650 - 24,850 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1589 Us = 24,650- 24,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  33.08 บาท  พอเย็น = 33 บาท)

วันที่ 3/4/20 ราคาทองคำ 1610.50 Us = 24,850 - 25,050 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1610 Us = 24,850- 25,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.89 บาท  พอเย็น = 32.92 บาท)

วันที่ 4/4/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1618 Us = 25,000 - 25,200 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.96 บาท)

วันที่ 6/4/20 (วันจักรี ) ราคาทองคำ 1619 Us = 25,000 - 25,200 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1630 Us = 25,100- 25,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.95 บาท  เย็น = 32.87 บาทวันหยุดธนาคาร แต่เงินบาทกับราคาทองคำสวิงแรง  จาก 1610 Us พุ่งไป 1688 Us = ขึ้น 78 Us ราคาเปิดตลาด 25,650 บาท :upstrong:

วันที่ 7/4/20 ราคาทองคำ 1662 Us = 25,450 - 25,650 บาท สวิงระหว่างวัน 12 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1657 Us = 25,100- 25,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.86 บาท  พอเย็น = 32.75 บาท)

วันที่ 8/4/20 ราคาทองคำ 1649 Us = 25,200 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1650.50 Us = 25,200- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.85 บาท  พอเย็น = 32.81 บาท)

วันที่ 9/4/20 ราคาทองคำ 1648 Us = 25,150 - 25,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.75 บาท)

วันที่ 10/4/20 ราคาทองคำ 1676 Us = 25,450 - 25,650 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.65 บาท) ตลาดต่างประเทศหยุด วัน Good Friday  คืนวันพฤหัส ทองดีดจาก 1647 Us พุ่งไป 1698.60 Us = ขึ้น 51 Us

วันที่ 11/4/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1676 Us = 25,450 - 25,650 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.65 บาท)

วันที่ 13/4/20 ราคาทองคำ 1681.50 Us = 25,450 - 25,650 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1684 Us = 25,500- 25,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.62 บาท  พอเย็น = 32.73 บาท) คืนวันที่ 13/4/63 ทองดีดจาก 1684 Us ไปทะลุ 1724 Us ขึ้นกว่า 50 Us กองทุนฯ ซื้อ บวกกับเงินบาทอ่อนค่าด้วย :upstrong:

วันที่ 14/4/20 ราคาทองคำ 1724 Us = 26,050 - 26,250 บาท สวิงระหว่างวัน 10 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1718 Us = 25,900- 26,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.62 บาท  พอเย็น = 32.73 บาทคืนวันที่ 14/4/63 ทองดีดจาก 1703.20 Us ไปทะลุ 1749.80 Us ขึ้นกว่า 46 Us ก่อนย่อลงมา 1722 Us

วันที่ 15/4/20 ราคาทองคำ 1721 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1715 Us = 25,800- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.64 บาท  พอเย็น = 32.65 บาท)

วันที่ 16/4/20 ราคาทองคำ 1715 Us = 26,000 - 26,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.72 บาทราคาทองคำดีดไป 1740 Us ก่อนย่อไหลลง 1700 Us  สรุปสวิง 40 Us  .... หุ หุ เล่นกันแรงมิใช่น้อย :_ee

** งดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจาก ไวรัสโควิท 19 ระบาดหนัก  มีผู้เสียชีวิตรวมแสน ผู้ป่วยทั่วโลกเกือบ 2 ล้านคน  ผู้ป่วยไทยราว 3,000 คน ผู้เสียชีวิต 30 ท่าน และเฝ้าระวังอีก 8,000 คน     พี่น้องรี หวังให้เรารอดไปด้วยกันคะ

Edited by NongRee
Save เป็นระยะ กลัวเครื่องคอมฯ ร่วนเดี๋ยวข้อมูลที่พิมพ์ หายเรียบคะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนเมษายน 2563 วันที่ 17- 30/4/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 17/4/20 ราคาทองคำ 1710 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 10 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1698 Us = 25,750- 25,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.55 บาท  สวิงค่าเงิน พอเย็น = 32.55 บาท)

วันที่ 18/4/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1683 Us = 25,650 - 25,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.52 บาท

วันที่ 20/4/20 ราคาทองคำ 1676.50 Us = 25,550 - 25,750 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1683 Us = 25,600- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.50 บาท  พอเย็น = 32.45 บาท)

วันที่ 21/4/20 ราคาทองคำ 1690 Us = 25,800 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1680 Us = 25,650- 25,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.60 บาท  พอเย็น = 32.52 บาท)

วันที่ 22/4/20 ราคาทองคำ 1686.50 Us = 25,700 - 25,900 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1702 Us = 25,800- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.48 บาท  พอเย็น = 32.33 บาท)

วันที่ 23/4/20 ราคาทองคำ 1710 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1726 Us = 26,100- 26,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.34 บาท  พอเย็น = 32.31 บาท)

วันที่ 24/4/20 ราคาทองคำ 1724 Us = 26,150 - 26,350 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1726 Us = 26,150- 26,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.45 บาท  พอเย็น = 32.42 บาท)

วันที่ 25/4/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1727 Us = 26,150 - 26,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.42 บาท

วันที่ 27/4/20 ราคาทองคำ 1723 Us = 26,150 - 26,350 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1717 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.47 บาท  พอเย็น = 32.48 บาท)

วันที่ 28/4/20 ราคาทองคำ 1702.50 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1710 Us = 25,950- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.49 บาท  พอเย็น = 32.44 บาท)

วันที่ 29/4/20 ราคาทองคำ 1711.50 Us = 25,950 - 26,150 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1704 Us = 25,900- 26,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.42 บาท)

วันที่ 30/4/20 ราคาทองคำ 1711.50 Us = 25,950 - 26,150 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1718 Us = 26,000- 26,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.39 บาท  พอเย็น = 32.33 บาท)

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 1- 16/5/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 1/5/20 ราคาทองคำ 1687.50 Us = 25,750 - 25,950 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1673.50 Us = 25,600- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.49 บาท  พอเย็น = 32.54 บาทวันหยุด วันแรงงาน

วันที่ 2/5/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1700 Us = 25,900 - 26,100 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.50 บาท )

วันที่ 4/5/20 ราคาทองคำ 1698 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1704 Us = 25,950- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.54 บาท  พอเย็น = 32.50 บาท)

วันที่ 5/5/20 ราคาทองคำ 1700 Us = 25,800 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1699 Us = 25,800- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.36 บาท  พอเย็น = 32.38 บาท)

วันที่ 6/5/20 ราคาทองคำ 1704 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1704.50 Us = 25,900- 26,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.42 บาท  พอเย็น = 32.40 บาท)

วันที่ 7/5/20 ราคาทองคำ 1692 Us = 25,800 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1688 Us = 25,750- 25,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.47 บาท)

วันที่ 8/5/20 ราคาทองคำ 1718 Us = 25,950 - 26,150 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1722 Us = 26,000- 26,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.26 บาท  พอเย็น = 32.25 บาท)

วันที่ 9/5/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1703 Us = 25,750 - 25,950 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.22 บาท )

วันที่ 11/5/20 ราคาทองคำ 1709 Us = 25,800 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1705 Us = 25,750- 25,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.14 บาท  พอเย็น = 32.17 บาท)

วันที่ 12/5/20 ราคาทองคำ 1698 Us = 25,700 - 25,900 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1704.50 Us = 25,750- 25,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.19 บาท  พอเย็น = 32.14 บาท)

วันที่ 13/5/20 ราคาทองคำ 1703 Us = 25,700 - 25,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.10 บาท)

วันที่ 14/5/20 ราคาทองคำ 1714 Us = 25,800 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1718 Us = 25,900- 26,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.11 บาท  พอเย็นสวิงกลับยืนที่เดิม = 32.11 บาท)

วันที่ 15/5/20 ราคาทองคำ 1733.50 Us = 26,050 - 26,250 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1737 Us = 26,100- 26,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.10 บาท  พอเย็นสวิงกลับยืนที่เดิม = 32.08 บาท)

วันที่ 16/5/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1742 Us = 26,150 - 26,350 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.06 บาท )

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนพฤษภาคม 2563 วันที่ 18 - 31/5/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 18/5/20 ราคาทองคำ 1763 Us = 26,400 - 26,600 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1763 Us = 26,400- 26,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  32.04 บาท  พอเย็น = 32.03 บาท)

วันที่ 19/5/20 ราคาทองคำ 1740 Us = 26,100 - 26,300 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1737 Us = 26,050- 26,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.95 บาท  พอเย็น = 31.92 บาท)

วันที่ 20/5/20 ราคาทองคำ 1749 Us = 26,150 - 26,350 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1749.50 Us = 26,150- 26,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.89 บาท  พอเย็น = 31.86 บาท)

วันที่ 21/5/20 ราคาทองคำ 1744.50 Us = 26,100 - 26,300 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1734 Us = 25,950- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.87 บาท  พอเย็น = 31.85 บาท)

วันที่ 22/5/20 ราคาทองคำ 1727 Us = 25,900 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1736 Us = 26,000- 26,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.89 บาท  พอเย็น = 31.87 บาท)

วันที่ 23/5/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1737 Us = 26,050 - 26,250 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.92 บาท )

วันที่ 25/5/20 ราคาทองคำ 1728.50 Us = 25,950 - 26,150 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1729 Us = 26,000- 26,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.95 บาท  พอเย็น = 32.01 บาท)

วันที่ 26/5/20 ราคาทองคำ 1732 Us = 26,000 - 26,200 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1723 Us = 25,850- 26,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.94 บาท  พอเย็น = 31.91 บาท)

วันที่ 27/5/20 ราคาทองคำ 1712 Us = 25,700 - 25,900 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1705.50 Us = 25,600- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.90 บาท  พอเย็น = 31.89 บาท)

วันที่ 28/5/20 ราคาทองคำ 1715.50 Us = 25,700 - 25,900 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1723.50 Us = 25,800- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.89 บาท  พอเย็น = 31.87 บาท)

วันที่ 29/5/20 ราคาทองคำ 1721 Us = 25,750 - 25,950 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1726 Us = 25,800- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.84 บาท  พอเย็น = 31.82 บาท)

วันที่ 30/5/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1731.50 Us = 25,850 - 26,050 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.81 บาท )

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 1- 16/6/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

 วันที่ 1/6/20 ราคาทองคำ 1738 Us = 26,000 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 8 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1736 Us = 25,950- 26,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.75 บาท  พอเย็น = 31.70 บาท)

วันที่ 2/6/20 ราคาทองคำ 1740 Us = 25,950 - 26,050 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1741 Us = 25,900- 26,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.64 บาท  พอเย็น = 31.54 บาท)

วันที่ 3/6/20 ราคาทองคำ 1727 Us = 25,750 - 25,850 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1719.50 Us = 25,650- 25,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.58 บาท  พอเย็น = 31.59 บาท)

วันที่ 4/6/20 ราคาทองคำ 1704.50 Us = 25,450 - 25,550 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.60 บาท)

วันที่ 5/6/20 ราคาทองคำ 1711.50 Us = 25,450 - 25,550 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1708 Us = 25,400- 25,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.58 บาท  พอเย็น = 31.59 บาท)

วันที่ 6/6/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1685.50 Us = 25,100 - 25,200 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.55 บาท)

วันที่ 8/6/20 ราคาทองคำ 1688 Us = 25,150 - 25,250 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1693.50 Us = 25,150- 25,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.53 บาท  พอเย็น = 31.45 บาท)

วันที่ 9/6/20 ราคาทองคำ 1697.50 Us = 25,150 - 25,250 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1704 Us = 25,200- 25,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.39 บาท  พอเย็น = 31.41 บาท)

วันที่ 10/6/20 ราคาทองคำ 1718 Us = 25,350 - 25,450 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1720.50 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.29 บาท  พอเย็น = 31.18 บาท)

วันที่ 11/6/20 ราคาทองคำ 1732.50 Us = 25,250 - 25,350 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1733 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.91 บาท  พอเย็น = 30.94 บาท)

วันที่ 12/6/20 ราคาทองคำ 1726 Us = 25,350 - 25,450 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1726 Us = 25,350- 25,450 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.15 บาท  พอเย็น = 30.98 บาท)  เงินบาทสวิงขึ้น- ลงแรงและเร็ว

วันที่ 13/6/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1731.50 Us = 25,300 - 25,400 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31 บาท)

วันที่ 14/6/20 ราคาทองคำ 1732.50 Us = 25,300 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1717 Us = 25,200- 25,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.96 บาท  พอเย็น = 31.10 บาท)

วันที่ 15/6/20 ราคาทองคำ 1732.50 Us = 25,300 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1724 Us = 25,250- 25,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.96 บาท เย็น = 31.05 บาท )

วันที่ 16/6/20 ราคาทองคำ 1730.50 Us = 25,300 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1730 Us = 25,350- 25,450 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.02 บาท  พอเย็น = 31.08 บาท)

Edited by NongRee

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 17- 30/6/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

 วันที่ 17/6/20 ราคาทองคำ 1725 Us = 25,350 - 25,450 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1719 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.17 บาท  พอเย็น = 31.20 บาท)

วันที่ 18/6/20 ราคาทองคำ 1725.50 Us = 25,350 - 25,450 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1728 Us = 25,350- 25,450 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.16 บาท  พอเย็น = 31.15 บาท)

วันที่ 19/6/20 ราคาทองคำ 1726.50 Us = 25,300 - 25,400 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1729 Us = 25,300- 25,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.10 บาท  พอเย็น = 31.02 บาท)

วันที่ 20/6/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1743 Us = 25,450 - 25,550 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.99 บาท)

วันที่ 22/6/20 ราคาทองคำ 1755 Us = 25,500 - 25,600 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1749 Us = 25,550- 25,650 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.97 บาท  พอเย็น = 30.98 บาท)

วันที่ 23/6/20 ราคาทองคำ 1749.50 Us = 25,550 - 25,650 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1756 Us = 25,650- 25,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.97 บาท  พอเย็น = 30.97 บาท)

วันที่ 24/6/20 ราคาทองคำ 1769 Us = 25,750 - 25,850 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1775 Us = 25,800- 25,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.90 บาท  พอเย็น = 31.83 บาท)

วันที่ 25/6/20 ราคาทองคำ 1761 Us = 25,650 - 25,750 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1761.50 Us = 25,700- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.91 บาท  พอเย็น = 30.94 บาท)

วันที่ 26/6/20 ราคาทองคำ 1762.50 Us = 25,700 - 25,800 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1762 Us = 25,700- 25,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.84 บาท  พอเย็น = 31.82 บาท)

วันที่ 27/6/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1771 Us = 25,800 - 25,900 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.92 บาท)

วันที่ 29/6/20 ราคาทองคำ 1768.59 Us = 25,750 - 25,850 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1772 Us = 25,800- 25,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.80 บาท  พอเย็น = 30.90 บาท)

วันที่ 30/6/20 ราคาทองคำ 1772 = 25,800 - 25,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.88 บาท)

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Edited by NongRee

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 1- 16/7/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 1/7/20 ราคาทองคำ 1782.50 Us = 26,000 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1786 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  30.95 บาท)

วันที่ 2/7/20 ราคาทองคำ 1770 Us = 25,900 - 26,000 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1769.50 Us = 25,950- 26,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.03 บาท  พอบ่าย = 31.11 บาท)

วันที่ 3/7/20 ราคาทองคำ 1777 Us = 26,050 - 26,150 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1776 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.12 บาท  พอบ่าย = 31.13 บาท)

วันที่ 4/7/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1776 Us = 26,050 - 26,150 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.13 บาท)

วันที่ 6/7/20 ราคาทองคำ 1773.50 Us = 26,000 - 26,100 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1778 Us = 26,050- 26,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.12 บาท  พอบ่าย = 31.08 บาท)

วันที่ 7/7/20 ราคาทองคำ 1784.50 Us = 26,150 - 26,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.12 บาท ค่าเงินบาท กลับมาอ่อนค่ามากขึ้น :047

วันที่ 8/7/20 ราคาทองคำ 1794 Us = 26,450 - 26,550 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1798 Us = 26,450- 26,550 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.30 บาท  พอบ่าย = 31.25 บาท

วันที่ 9/7/20 ราคาทองคำ 1809 Us = 26,550 - 26,650 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1811.50 Us = 26,600- 26,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.16 บาท  พอบ่าย = 31.18 บาท)

วันที่ 10/7/20 ราคาทองคำ 1802 Us = 26,600 - 26,700 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1803 Us = 26,600- 26,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.30 บาท  พอบ่าย = 31.29 บาท)

วันที่ 11/7/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1799.50 Us = 26,550 - 26,650 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.33 บาท)

วันที่ 13/7/20 ราคาทองคำ 1804 Us = 26,600 - 26,700 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1807 Us = 26,700- 26,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.29 บาท  พอบ่าย = 31.38 บาท)

วันที่ 14/7/20 ราคาทองคำ 1798.50 Us = 26,700 - 26,800 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1801 Us = 26,800- 26,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.49 บาท  พอบ่าย = 31.59 บาทเงินบาท อ่อนค่ามากกกกกก :87

วันที่ 15/7/20 ราคาทองคำ 1809.50 Us = 26,850 - 26,950 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1811 Us = 26,900- 27,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.49 บาท  พอบ่าย = 31.52 บาท)

วันที่ 16/7/20 ราคาทองคำ 1808.50 Us = 26,950 - 27,050 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1807.50 Us = 26,950- 27,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.70 บาท  พอบ่าย = 31.68 บาท)

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกรกฎาคม 2563 วันที่ 17- 31/7/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 17/7/20 ราคาทองคำ 1798.50 Us = 26,900 - 27,000 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1803 Us = 26,950- 27,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.72 บาท  บ่าย = 31.71 บาท)

วันที่ 18/7/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1810 Us = 27,000 - 27,100 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.67 บาท)

วันที่ 20/7/20 ราคาทองคำ 1807.50 Us = 27,050 - 27,150 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1809.50 Us = 27,100- 27,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.77 บาท  บ่าย = 31.81 บาท)

วันที่ 21/7/20 ราคาทองคำ 1817 Us = 27,150 - 27,250 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1822 Us = 27,200- 27,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.77 บาท  บ่าย = 31.69 บาท)

วันที่ 22/7/20 ราคาทองคำ 1858 Us = 27,550 - 27,650 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1851 Us = 27,600- 27,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.51 บาท  บ่าย = 31.67 บาท)

วันที่ 23/7/20 ราคาทองคำ 1865.50 Us = 27,550 - 27,650 บาท สวิงระหว่างวัน 9 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1883 Us = 28,050- 28,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.62 บาท   ช่วงเย็น  = 31.66 บาท)

วันที่ 24/7/20 ราคาทองคำ 1884 Us = 28,100 - 28,200 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1894 Us = 28,250- 28,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.70 บาท   ช่วงเย็น  = 31.69 บาท)

วันที่ 25/7/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1902 Us = 28,300 - 28,400 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.62 บาท)

วันที่ 27/7/20 ราคาทองคำ 1920 Us = 28,500 - 28,600 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1939 Us = 28,750- 28,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.56 บาท   ช่วงเย็น  = 31.52 บาท)  ราคาทองคำดีดทะลุ NewHight เดิม 1992 Us :upstrong:  เงินบาทแข็งค่าขึ้น

วันที่ 28/7/20 ราคาทองคำ 1976 Us = 29,200 - 29,300 บาท สวิงระหว่างวัน 16 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1928 Us = 28,700- 28,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.43 บาท   ช่วงเย็น  = 31.58 บาท)   ราคาทองคำสวิงผันผวนมาก  จดบันทึกจนมึนเลยคะ พี่น้อง:87  ราคาสวิงขึ้น 1975 Us ก่อนย่อลงมาก 1907.70 Us แล้วดีดกลับแถว 1950 Us ก่อนปิดตลาดรอบดึก

วันที่ 29/7/20 ราคาทองคำ 1951.50 Us = 28,950 - 29,050 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1950.50 Us = 28,950- 29,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.53 บาท   ช่วงเย็น  = 31.54 บาท)

วันที่ 30/7/20 ราคาทองคำ 1963 Us = 29,000 - 29,100 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1954 Us = 28,900- 29,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.41 บาท   ช่วงเย็น  = 31.40 บาท)

วันที่ 31/7/20 ราคาทองคำ 1967.50 Us = 28,900 - 29,000 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1974.50 Us = 28,950- 29,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.22 บาท   ช่วงเย็น  = 31.18 บาท)   ค่าเงินบาทแข็งค่ามาก    ราคาทองคำพักฐานสะสมกำลับก่อนดีดขึ้นอย่างแรงทะลุ 2020 Us = 29.900-30,000 บาท  :_ee

 

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม  :01

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 1- 16/8/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 1/8/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1975 Us = 29,000 - 29,100 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.23 บาท)

วันที่ 3/8/20 ราคาทองคำ 1973 Us = 29,000 - 29,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.23 บาท)

วันที่ 4/8/20 ราคาทองคำ 1976 Us = 28,950 - 29,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.14 บาท) คืนวันที่ 4/8/63 ราคาทองคำพุ่งทะลุ 2,000 Us จากข่าวสงครามการค้า กองทุน SPDR (ETF) ซื้อทอง 9 ตันกว่า  และข่าวก่อการร้ายกรุงเบรุตของเลบานอล ที่มีการระเบิด แต่สุดท้ายเป็นเพียงอุบัติเตุ ไม่ใช่การก่อการร้าย หึ หึ  :_ee

วันที่ 5/8/20 ราคาทองคำ 2014 Us = 29,350 - 29,450 บาท สวิงระหว่างวัน 10 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 2033 Us = 29,600- 29,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.02 บาท  พอเย็น = 31 บาท) ราคาทองคำดีดสูงสุด 2056 Us ราคาที่พี่น้องรี เห็น 29,900- 30,000 บาท :01 เช้าสวิง 10 ครั้ง กลางดึกอีก 10 ครั้ง ลุ้นจนมึน :87

วันที่ 6/8/20 ราคาทองคำ 2038.50 Us = 29,750 - 29,850 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 2047 Us = 29,950- 30,050 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.06 บาท  บ่าย = 31.09 บาท)

วันที่ 7/8/20 ราคาทองคำ 2066 Us = 30,250 - 30,350 บาท สวิงระหว่างวัน 8 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 2058.50 Us = 30,200- 30,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.18 บาท  บ่าย = 31.17 บาท)

วันที่ 8/8/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 2033 Us = 29,900 - 30,000 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.20 บาท)

วันที่ 10/8/20 ราคาทองคำ 2030.50 Us = 29,800 - 29,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.19 บาท)

วันที่ 11/8/20 ราคาทองคำ 2019.50 Us = 29,600 - 29,700 บาท สวิงระหว่างวัน 14 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1989 Us = 29,150- 29,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.10 บาท  บ่าย = 31.06 บาท)  พอตกดึก ราคาทองคำเริ่มร่วง ไหลลง ไหลลง:dd เช้ามาแดงเทือก

วันที่ 12/8/20 ราคาทองคำ 1888 Us = 27,750 - 27,850 บาท สวิงระหว่างวัน 42 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1929 Us = 28,340- 28,400 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 31.17 บาท  บ่าย = 31.11 บาท)  ราคาทองคำสวิงลง สวิงขึ้น รุนแรงมากค่ะ :17

วันที่ 13/8/20 ราคาทองคำ 1935.50 Us = 28,300 - 28,400 บาท สวิงระหว่างวัน 11 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1930 Us = 28,250- 28,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.01 บาท  บ่าย = 31.06 บาท)  ราคาทองคำเริ่มดีดกลับละ กำลังใจ สู้ สู้

วันที่ 14/8/20 ราคาทองคำ 1954 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 7  ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1950 Us = 28,550- 28,650 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.03 บาท  บ่าย = 31.10 บาท)

วันที่ 15/8/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1944 Us = 28,500 - 28,600 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.13 บาท)

ครึ่งเดือนแรก ลุ้นตื่นเต้นทุกวัน ทุกวินาที ขอให้น้องทุกท่านโชคดีทุกการลงทุน  ความรอบครอบในการตัดสินใจสำคัญที่สุดคะ เป็นห่วงพี่น้องรีนะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 17- 31/8/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 17/8/20 ราคาทองคำ 1940.50 Us = 28,450 - 28,550 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1952.50 Us = 28,650- 28,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.12 บาท  พอเย็น = 31.16 บาท

วันที่ 18/8/20 ราคาทองคำ 1995 Us = 29,250 - 29,350 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 2006 Us = 29,400- 29,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.14 บาท  พอเย็น = 31.15 บาท

วันที่ 19/8/20 ราคาทองคำ 1993 Us = 29,300 - 29,400 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1988 Us = 29,250- 29,350 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.20 บาท  พอเย็น = 31.22 บาท

วันที่ 20/8/20 ราคาทองคำ 1941 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 13 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1930.50 Us = 28,650- 28,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.40 บาท  พอเย็น = 31.45 บาท

วันที่ 21/8/20 ราคาทองคำ 1947 Us = 28,850 - 28,950 บาท สวิงระหว่างวัน 8 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1936.50 Us = 28,800- 28,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.42 บาท  พอเย็น = 31.55 บาท

วันที่ 22/8/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1939.50 Us = 28,850 - 28,950 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.57 บาท)

วันที่ 24/8/20 ราคาทองคำ 1932.50 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1939 Us = 28,850- 28,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.57 บาท  พอเย็น = 31.55 บาท

วันที่ 25/8/20 ราคาทองคำ 1935.50 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1925 Us = 28,600- 28,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.48 บาท  พอเย็น = 31.50 บาท

วันที่ 26/8/20 ราคาทองคำ 1928.50 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 8 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1915 Us = 28,400- 28,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.37 บาท  พอเย็น = 31.35 บาท)

วันที่ 27/8/20 ราคาทองคำ 1943.50 Us = 28,650 - 28,750 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1940 Us = 28,600- 28,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.27 บาท  พอเย็น = 31.24 บาท

วันที่ 28/8/20 ราคาทองคำ 1935 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1958 Us = 28,750- 28,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.27 บาท  พอเย็น = 31.15 บาท)

วันที่ 29/8/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1965 Us = 28,750 - 28,850 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.09 บาท)

วันที่ 31/8/20 ราคาทองคำ 1969.50 Us = 28,800 - 28,900 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1960 Us = 28,750- 28,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.06 บาท  พอเย็น = 31.14 บาท)

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกันยายน 2563 วันที่ 1- 16/9/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 1/9/20 ราคาทองคำ 1983.50 Us = 29,000 - 29,100 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1988.50 Us = 29,050- 29,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.04 บาท  พอเย็น = 31.03 บาท

วันที่ 2/9/20 ราคาทองคำ 1963 Us = 28,950 - 29,050 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1968 Us = 29,000- 29,100 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.23 บาท  พอเย็น = 31.26 บาท

วันที่ 3/9/20 ราคาทองคำ 1948 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1930 Us = 28,600- 28,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.29 บาท  พอเย็น = 31.39 บาท

วันที่ 4/9/20 ราคาทองคำ 1940.50 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1940 Us = 28,700- 28,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.42 บาท  พอเย็น = 31.37 บาท

วันที่ 5/9/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1933.50 Us = 28,600 - 28,700 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.37 บาท)

วันที่ 7/9/20 ราคาทองคำ 1939 Us = 28,650 - 28,750 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1927.50 Us = 28,550- 28,650 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.34 บาท  พอเย็น = 31.35 บาท

วันที่ 8/9/20 ราคาทองคำ 1926.50 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1924 Us = 28,500- 28,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.41 บาท  พอเย็น = 31.42 บาท

วันที่ 9/9/20 ราคาทองคำ 1929 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1929 Us = 28,550- 28,650 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.40 บาท  พอเย็น = 31.39 บาท

วันที่ 10/9/20 ราคาทองคำ 1945.50 Us = 28,650 - 28,750 บาท สวิงระหว่างวัน 7 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1947 Us = 28,750- 28,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.25 บาท  พอเย็น = 31.33 บาท

วันที่ 11/9/20 ราคาทองคำ 1946.50 Us = 28,750 - 28,850 บาท สวิงระหว่างวัน 5 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1945.50 Us = 28,750- 28,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.30 บาท  พอเย็น = 31.32 บาท

วันที่ 12/9/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1940.50 Us = 28,600 - 28,700 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.27 บาท)

วันที่ 14/9/20 ราคาทองคำ 1950 Us = 28,750 - 28,850 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.27 บาท)

วันที่ 15/9/20 ราคาทองคำ 1963.50 Us = 28,850 - 28,950 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1966.50 Us = 28,900- 29,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.23 บาท  พอเย็น = 31.21 บาท)

วันที่ 16/9/20 ราคาทองคำ 1958 Us = 28,800 - 28,900 บาท สวิงระหว่างวัน 2 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1966.50 Us = 28,850- 28,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.21 บาท  พอเย็น = 31.11 บาท)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

บันทึกเตือนความจำราคาทองคำ เดือนกันยายน 2563 วันที่ 17- 30/9/20  (ส่วนตัวของพี่น้องรี) 

วันที่ 17/9/20 ราคาทองคำ 1947.50 Us = 28,650 - 28,750 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1942 Us = 28,600- 28,700 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.18 บาท  พอเย็น = 31.18 บาท

วันที่ 18/9/20 ราคาทองคำ 1951.50 Us = 28,650 - 28,750 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1954.50 Us = 28,650- 28,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.13 บาท  พอเย็น = 31.07 บาท

วันที่ 19/9/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1950.50 Us = 28,550 - 28,650 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.09 บาท)

วันที่ 21/9/20 ราคาทองคำ 1952.50 Us = 28,550 - 28,650 บาท สวิงระหว่างวัน 6 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1932 Us = 28,500- 28,600 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 30.99 บาท พอเย็น = 31.24 บาท) 

วันที่ 22/9/20 ราคาทองคำ 1909.50 Us = 28,300 - 28,400 บาท สวิงระหว่างวัน 9 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1902 Us = 28,200- 28,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 31.34 บาท พอเย็น = 31.42 บาท) 

วันที่ 23/9/20 ราคาทองคำ 1901.50 Us = 28,200 - 28,300 บาท สวิงระหว่างวัน 12 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1887 Us = 28,050- 28,150 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 31.44 บาท พอเย็น = 31.48 บาท

วันที่ 24/9/20 ราคาทองคำ 1863.50 Us = 27,800 - 27,900 บาท สวิงระหว่างวัน 8 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1852 Us = 27,650- 27,750 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us = 31.59 บาท พอเย็น = 31.62 บาท)

วันที่ 25/9/20 ราคาทองคำ 1867.50 Us = 27,750 - 27,850 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1872 Us = 27,850- 27,950 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.51 บาท  พอเย็น = 31.55 บาท

วันที่ 26/9/20 (วันเสาร์) ราคาทองคำ 1860.50 Us = 27,750 - 27,850 บาท  (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.64 บาท)

วันที่ 28/9/20 ราคาทองคำ 1861 Us = 27,800 - 27,900 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1854.50 Us = 27,750- 27,850 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.66 บาท  พอเย็น = 31.73 บาท

วันที่ 29/9/20 ราคาทองคำ 1886 Us = 28,200 - 28,300 บาท สวิงระหว่างวัน 3 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1877.50 Us = 28,100- 28,200 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.72 บาท  พอเย็น = 31.75 บาท

วันที่ 30/9/20 ราคาทองคำ 1896 Us = 28,300 - 28,400 บาท สวิงระหว่างวัน 4 ครั้ง ปิดราคาช่วงเย็น 1883.50 Us = 28,150- 28,250 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 Us =  31.65 บาท  พอเย็น = 31.69 บาท

 

ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบันทึกความทรงจำบางส่วนของพี่น้องรี  อย่างไรก็ดีข้อมูลปัจจุบันสำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจในปัจจุบัน

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงสูง โปรดไตร่ตรองทุกครั้งด้วยตัวท่านเอง กำไร ขาดทุนรับเองคนเดียวเต็ม เต็ม :01

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...