Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
Niditya18

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565

Recommended Posts

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565
n6.jpg
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. ตำแหน่งนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
จำนวน 5 อัตรา
 สถานที่ปฏิบัติงาน
1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพ)
ค่าตอบแทน อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 3 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 11 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
3) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
4) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
6) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
7) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
😎 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
10) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
11) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
 
6. ตำแหน่งวิศวกรโยธา

จำนวน 4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

7. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา (กรุงเทพ)
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://cdd.jobthaigov.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน
https://www.winersheet.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...