ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ทุกกิจกรรม

รายการนี้ อัปเดตอัตโนมัติ     

 1. เมื่อวานนี้
 2. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.อุบลราชธานี - ความรู้เกี่ยวกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ถาม — ตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุข - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 - การเขียนโครงการ - ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ - แนวข้อสอบ การบริหารงานสาธารณสุข - แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ (สาธารณสุข) - แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี - การสื่อสารและการประสานงาน - การบริหารแผนงาน โครงการ - แนวข้อสอบวิเคราะห์ - การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สํานักงาน - ข้อสอบขาวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น - แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจ.อุบลราชธานี ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 3. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ - ระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - แนวข้อสอบการเงินและบัญชี - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมป่าไม้ - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 4. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ⁃ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 ⁃ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 ⁃ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ⁃ แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ⁃ สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ⁃ แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 – การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office – แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ⁃ ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ⁃ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ⁃ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ รายละอียดประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 – หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ – หลักการบัญชีขั้นต้น – แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 6. แนวข้อสอบ พนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 ⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ – การวิจัยด้านป่าไม้ – การส่งเสริมการปลูกป่า – การจัดการที่ดินป่าไม้ – การจัดการป่าชุมชน – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ – ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 7. แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ รายละเอียดเนื้อหามีดังนี้ - ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้ - สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 – พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 – พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 – แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 – พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 – ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ การป้องกันรักษาป่า – การวิจัยด้านป่าไม้ – การส่งเสริมการปลูกป่า – การจัดการที่ดินป่าไม้ – การจัดการป่าชุมชน - การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า - การอนุญาตด้านป่าไม้ ⁃ ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ⁃ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ⁃ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 - สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 9. โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ - ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS - แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น - แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน -เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ อธิบายเพิ่มความเข้าใจ -พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ -พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง
 10. เดาๆราคา ทองกับ ชาวสวน

  ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากบอกว่าไปจ้อง L กันดีๆแถว 1200 นะคร๊าบ โชคดีครับ
 11. โหลดแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ - การติดตามและประเมินผล - การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล - ความรู้ในการเขียนโครงการ - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ - แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน -เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น แม่นยำ อธิบายเพิ่มความเข้าใจ -พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจทย์ สรุปสาระสำคัญ -พร้อมเฉลย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 390 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร: 091-8641493 Line id: @kbq9550m มี@ด้วยนะคะ email: dr.sheet27@gmail.com
 12. RT @prramru: ลูกเกษตรกรรับน้ำถ้ำหลวง รับทุนการศึกษา ม.ร. คนแรก สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาฯเชียงราย #ถ้ําหลวง https://t.co/fwCrEXCxXi htt…

 13. RT @prramru: ลูกเกษตรกรรับน้ำถ้ำหลวง รับทุนการศึกษา ม.ร. คนแรก สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาฯเชียงราย #ถ้ําหลวง https://t.co/fwCrEXCxXi htt…

 14. Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะไม่เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใด ๆ แต่สหรัฐฯจะเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจเช่น Beige Book, Inventory Oil, Housing Starts และ Building Permits ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงิน USD/JPY จะเคลื่อนไหวในช่วงที่มีค่าความผันผวนต่ำถึงปานกลาง TODAY'S TECHNICAL LEVEL: Resistance. 3: 113.54. Resistance. 2: 113.32. Resistance. 1: 113.10. Support. 1: 112.82. Support. 2: 112.60. Support. 3: 112.38.
 15. [UPLOAD] #เก็งแนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม มีพร้อมเฉลย [Booking] #หนังสือติวสอบ องค์การเภสัชกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie PDF] #เอกสารสำหรับสอบวิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้า องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 7 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า 8 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 1 9 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2 10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์การเภสัชกรรม MP3 -P067 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กดูแนวข้อสอบ https://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/91/ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม ได้ที่ -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -หรือแอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -แอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 16. [UPLOAD] #เก็งแนวข้อสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม มีพร้อมเฉลย [Booking] #หนังสือติวสอบ องค์การเภสัชกรรม ตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie PDF] #เอกสารสำหรับสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน 6 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน 7 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 8 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน 9 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์การเภสัชกรรม MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กดูแนวข้อสอบhttps://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/91/ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม ได้ที่ -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -หรือแอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -แอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 17. [UPLOAD] #เก็งแนวข้อสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม มีพร้อมเฉลย [Booking] #หนังสือติวสอบ องค์การเภสัชกรรมนักชีวอนามัย ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie PDF] #เอกสารสำหรับสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักชีวอนามัย องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 7 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค 8 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานองค์การเภสัชกรรม MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กดูแนวข้อสอบhttps://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/91/ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม ได้ที่ -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -หรือแอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -แอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 18. [UPLOAD] #เก็งแนวข้อสอบ พนักงานวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม มีพร้อมเฉลย [Booking] #หนังสือติวสอบ องค์การเภสัชกรรม พนักงานวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie PDF] #เอกสารสำหรับสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบพนักงานวิทยาศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร 2 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา 3 การใช้เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ 6 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 7 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส 8 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ 9 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย) MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กดูแนวข้อสอบhttps://www.โหลดแนวข้อสอบราชการ.com/category/91/ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบ องค์การเภสัชกรรม ได้ที่ -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -หรือแอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* -โทร: 082-8551615 (คุณปาณิสรา) - Line ID : Panisara_test -แอดมาที่ไลน์@ https://line.me/R/ti/p/%40tin5283f รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 19. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ราคาทองตกลงต่อแบบไม่ตั้งตัว เพราะตลาดกังวลเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจดีและเงินเฟ้อขึ้นตามคาด ภาพรวมทองจึงเป็นลบต่อตามที่คาดไว้ ปัจจัยเรื่องทรัมป์คุยปูตินกับอังกฤษไม่มีผลต่อทองเท่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกถูกขายลงลดต่ำสุดในรอบหนึ่งปีเช่นเดียวกับทองคำ เงินที่ไหลกลับสหรัฐฯ( US CARRY TRADE) จะทำให้ค่าเงินสหรัฐฯแข็งค่า ส่วนเงินสกุลอื่นๆในโลกอ่อนค่า ตลาดหุ้นถูกเทขาย สงครามการค้าทำให้ยอดขายตก ดังนั้นช่วงเดือนนี้ทองคำจึงยังไม่ใช่สินทรัพย์ที่น่าโปรดปราน เว้นแต่ราคาลงมาลึกจึงค่อยทยอยซื้อเก็บเพื่อลุ้นการดีดตัวระยะสั้นตามรอบ คืนนี้ปธ.เฟดมีให้การต่อสภาสูงเรื่องนโยบายการเงินซึ่งคาดว่าเหมือนเดิมแบบเมื่อวาน และถ้าตลาดรับข่าวเดิมๆคืนนี้ได้ก็มีลุ้นดีดตัวขึ้น โดยจับตาแนวรับ 1220-1225 เหรียญ แต่แนวรับหลักเดือนนี้จะเป็นแถว 1205-1215 เหรียญ ส่วนตัวเลขที่จะประกาศจะมีตัวเลขขอสร้างบ้านสหรัฐฯที่คาดว่าดีขึ้น (เป็นผลลบกับทอง) กลยุทธ์การลงทุน หลังจากที่เราให้ STOPLOSS 1235 เหรียญสำหรับคนซื้อ ก็ให้มาซื้อแถวแนวรับที่ให้ไว้ได้ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 18-07-18.pdf
 20. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 https://t.co/A8yTA7AHvt

 21. แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) - สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ - แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์ - ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน - แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 299 ข้อ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 22. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) - สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี - แนวข้อสอบหลักการบัญชี - การวิเคราะห์งบการเงิน - แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน - ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com
 23. แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) - สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 - แนวข้อสอบ พรบ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - ประมวลกฎหมายอาญา - แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 - แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 - ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com/ โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com sheetstore.21@gmail.com
 1. ดูกิจกรรมเพิ่มอีก
 • ผู้ใช้งานที่ออนไลน์   0 สมาชิก, 1 ไม่ประสงค์ออกนาม, 15 ผู้มาเยือน (ดูรายการฉบับเต็ม)

  ไม่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วออนไลน์อยู่ในขณะนี้

×