ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
ดัชนีค้นหากำลังประมวลผล รายการกิจกรรมขณะนี้อาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ทุกกิจกรรม

รายการนี้ อัปเดตอัตโนมัติ     

 1. วันนี้
 2. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร รายละอียดสินค้า - วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - หลักการพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation) - การควบคุมและป้องกันโรค - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ - งานทางด้านระบาดวิทยา การเผ้าระวังโรค การสอบสวนโรค - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร - งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขแก่ผู้นำท้องถิ่น ผุ้นำชุมชนประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข - การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559 - พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ______________________________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 685 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 705 บาท ******************************************** ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล ธนาคารธนชาติ เลขที่บัญชี 617-615646-8 สาขาถนนหายโศรก ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 3. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 -5 สภากาชาดไทย - ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ความรู้เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูล Database - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 - รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สภากาชาดไทย - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3-5 สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์3-5 สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย
 4. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 -4 สภากาชาดไทย - ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ - ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ - ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS - แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น - แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ สภากาชาดไทย - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 สภากาชาดไทย พร้อมเฉลย
 5. ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง มีการคิดค้นตัวยาใหม่ๆออกมาตลอด มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกัน ข้อดีคือเห็นผลไวในระยะแรก แต่อาจมีผลกระทบในระยะยาว แถมราคาค่อนข้างสูง โดยเฉพาะยาเสื่อมสมรรถนะทางเพศของผู้ชาย ทางการแพทย์คิดค้นตัวยาชื่อไวอาก้า เป็นยาที่ช่วยกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายก่อนมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งช่วยได้ในระยะเวลาอันสั้นและมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ คิดค้นวิจัยสมุนไพรกระชายดำมาช่วยในเรื่องนี้แทน อย่างเช่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาลัยมหิดล ,คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาลัยพะเยา เป็นต้น กระชายดำ เป็นสมุนไพรไทยที่รู้จักและมีมายาวนาน ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับผู้ชาย สรรพคุณมากมายหลายประการ หลักๆช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปยังอวัยวะเพศชายให้ดีขึ้น ส่งผลให้กล้ามเนื้ออวัยวะเพศมีการแข็งตัวทำให้เกิดผลดีกับการฟิตปั่งของผู้ชาย รวมทั้งช่วยเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อของนักกีฬาให้แข็งแรงอีกด้วย นอกจากนี้ผลการวิจัยกระชายดำ ยังช่วยป้องกันโรคสมองอุดตันลดปริมาณเนื้อตายของสมองที่เกิดจากการขาดเลือดได้ ส่งผลต่อความจำหรือการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์กระชายดำ ในรูปแบบยาผงแบบชง ลูกกลอน แบบน้ำ ชาชงดื่ม ไวน์กระชายดำ หรือแม้แต่เครื่องดื่มในรูปแบบกาแฟผสมสมุนไพร ขอแนะนำเครื่องดื่มกาแฟผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพท่านชาย กาแฟคอฟฟี่ไลค์ (Coffee Like) กาแฟวัวชนคนสู้ ด้วยส่วนผสมหลัก กระชายดำเกรดพรีเมี่ยม ที่เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญให้แข็งแรง ชะลอการหลั่งไว ทำให้ความเป็นชาย มีความแข็งแรงได้ง่ายและบ่อยขึ้น ทำให้อึด ทน และยังมีส่วนผสมของโสมเกาหลี เห็นหลินจือ ถั่งเช่า เก๋ากี้ ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือด บำรุงตับไต ให้แข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟบำรุงสุขภาพชาย Coffee Like สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ สั่งซื้อได้ที่ : 0641314567 Line ID : @coffeelike Facebook : https://www.facebook.com/coffeelikebrand Website : www.coffee-like.net
 6. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะปล่อยกิจกรรมอุตสาหกรรมทุกประเภท m / m สหรัฐจะปล่อยข้อมูลทางเศรษฐกิจเช่นข้อมูลการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบความต้องการเงินเฟ้อ UoM ที่ปรับแล้วยอดขายบ้านที่มีอยู่ดัชนีชี้นํา CB / M ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงใน UoM ข้อเรียกร้องจากการว่างงานคำสั่งซื้อสินค้าที่มีความทนทาน m / และการสั่งซื้อสินค้าคงทนหลัก m / m ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ค่าเงิน USD / JPY จะเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างวันที่มีความผันผวนต่ำถึงปานกลาง TODAY'S TECHNICAL LEVELS: Resistance 3: 113.48 Resistance 2: 113.26 Resistance 1: 113.03 Support 1: 112.77 Support 2: 112.54 Support 3: 112.32
 7. แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละอียดสินค้า – ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และของกระทรวงสาธารณสุข – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.2547 – พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ.2544 – ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 – มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 – มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สินรวม ทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ – ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ _______________________________ รูปแบบหนังสือมี 3 รูปแบบคือ 1. แบบไฟล์ PDF 395 บาท 2. แบบเล่มหนังสือ 585 บาท 3. แบบเล่มหนังสือ (เก็บเงินปลายทาง เพิ่ม 20 บาท) 605 บาท ******************************************** ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน ------------------------------------------------- สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 8. เรื่องดื่มนมของคุณลูก เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณแม่หลายๆคนให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ เมื่อลูกถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาดื่มนมกล่อง แม่ๆทั้งหลายถึงขั้นต้องจับเข่าคุยกับเพื่อน หมอ หรือ เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านมที่คุณแม่เลือกนั้นดีต่อลูกน้อยจริง ๆ วันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ทั้งหลายมาแนะนำข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการเลือกนมกล่องสำหรับลูกน้อย คุณแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่จะเลือกเป็นนมโคให้ลูกดื่ม แม้ว่านมโคก็ไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่าจะดีทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็อุดมด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ ทีนี้ ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกนมโคแท้ที่ดีและเหมาะกับลูกน้อยอย่างแท้จริงได้อย่างไรต้องมาดูกันค่ะ อ้างอิงจากบทความของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวไว้ว่า “น้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูงต้องอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ทั้ง โปรตีน วิตามิน ไขมัน เกลือแร่ ที่สำคัญคือมี จุลินทรีย์ และโซมาติกเซลล์ ในปริมาณต่ำ” นั่นหมายความว่า นมที่มีสารอาหารสูงจะต้องมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือโซมาติกเซลล์ในปริมาณต่ำ หมายเหตุ “โซมาติกเซลล์ คือเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เยื่อบุผิวภายในเต้านมของแม่วัว อย่างที่เรารู้กันดีว่าถ้าร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวในปริมาณมากเมื่อไร นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของร่างกายเริ่มลดลงแล้ว ดังนั้น น้ำนมจากเต้าก็อาจมีเชื้อปนเปื้อนสูงด้วย” สาเหตุที่โซมาติกเซลล์มีปริมาณสูงเกิดได้หลายประการ เช่น เต้านมแม่วัวอักเสบ อุณหภูมิในฟาร์มร้อนเกินไป พื้นเฉอะแฉะ ไม่สะอาด อากาศไม่ปลอดโปร่ง ฯลฯ ดังนั้น ผู้ผลิตจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการภายในฟาร์ม เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูแม่วัวให้มีสุขภาพแข็งแรง จัดสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อให้แม่วัวอารมณ์ดี ไม่เครียด ไม่เพียงแค่จัดการฟาร์มให้ดี การขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์ม ไปยังศูนย์รับน้ำนมเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นสูงก็สำคัญไม่แพ้กัน หากย่นระยะเวลาได้เร็วมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งลดการเติบโตของจุลินทรีย์ได้มากเท่านั้น หากนมโคแท้มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่ำก็จะมีสารอาหาร กลิ่น รสชาติเฉพาะตัวของน้ำนม ที่ยังคงอยู่ตามธรรมชาติ เลือกนมให้เจ้าตัวน้อยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป เพียงแค่คุณมีความรู้และลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนมโคแท้100% คุณก็จะสามารถเลือกนมโคกล่องโปรดให้ลูกน้อยคุณได้แล้วล่ะค่ะ เพื่อคุณประโยชน์สูงสุดสำหรับพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อย สนับสนุนข้อมูลโดยโฟร์โมสต์ โฟร์โมสต์พัฒนาคุณภาพน้ำนมร่วมกับเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพระดับสากล แต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้นไป โดยให้ความสำคัญกับคุณค่าอาหารธรรมชาติในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 5 วิตามินบี 12 วิตามินเอ เหล็ก ฟอสฟอรัส ไอโอดีน วิตามินดี วิตามินเค ฯลฯ และเพื่อให้ได้น้ำนมที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อนน้อยที่สุด โฟร์โมสต์จึงเน้นการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมที่เรียกว่า “DDP” (DAIRY DEVELOPMENT PROGRAM) ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 7,000 ฟาร์มทำให้สามารถผลิตน้ำนมที่มีปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปถึง 10 เท่า (เพียง 5 หมื่นเซลล์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้น) ภายใต้กฎเหล็กด้านคุณภาพ “7 Diamonds” ซึ่งให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนตั้งแต่อาหารเลี้ยงแม่วัว การออกแบบโรงเรือน และการบันทึกข้อมูลเพื่อควบคุมคุณภาพกว่า 100 ขั้นตอน! ขอบคุณข้อมูลจาก http://bit.ly/2KeRkFj
 9. Liza

  ทิศทางทอง--ตอน thaigold2

  ขอบคุณค่ะคุณทองใหม่
 10. ศึกษาข้อมูลเพื่อเสริมทักษะการซ่อมบำรุง เมื่อพูดถึงรถระบบไฮบริดแล้ว หลายคนอาจจะยังกังวลถึงระบบต่างๆ ที่มองแล้วเครื่องยนต์มีความซับซ้อนกว่ารถยนต์สันดาปภายใน ทำให้ยากแก่การดูแลและซ่อมบำรุง ดังนั้นทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องยนต์ระบบไฮบริด (ไฮบริด ฟอรั่ม) เพื่อเป็นการให้ความรู้และเสริมทักษะในการซ่อมและบำรุงรักษา รถยนต์ไฮบริดแก่อู่ที่ให้บริการซ่อมรถยนต์ทั่วไป เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฮบริดที่จะเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต และให้ผู้ใช้รถยนต์ไฮบริด หรือผู้ที่กำลังตัดสินใจจะใช้รถยนต์ไฮบริดได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในเรื่องการบำรุงรักษา เมื่อเข้าใจระบบรถ hybrid แล้ว การซ่อมบำรุงจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จากเสียงของช่างที่เข้าอบรมไฮบริด ฟอรั่ม ว่าก่อนที่จะได้เข้าอบรม หลายคนยังมีความรู้ในเรื่องระบบต่างๆ ของไฮบริดไม่มากนัก แต่หลังจากผ่านการอบรม ซึ่งโตโยต้าได้แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ โดยนำเอาความรู้เกี่ยวกับระบบไฮบริดหลักๆ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า และระบบเกียร์ มาอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียด ทำให้ผู้เข้าอบรมต่างมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในการที่จะซ่อมบำรุงรถยนต์ไฮบริดต่อไปในอนาคต ช่างจำนวนมากเข้ามาอบรมศึกษาเรื่องการซ่อมบำรุง และศึกษาเครื่องยนต์ระบบไฮบริด เพื่อความแม่นยำ และถูกต้องแบบนี้แล้ว หวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่ยังลังเลใจ ที่จะเลือกใช้รถระบบไฮบริด อุ่นใจ และคลายกังวลเรื่องการบำรุงรักษาได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะ และมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน ขอบคุณข้อมูลจาก https://car.kapook.com/view189870.html
 11. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เมื่อคืนตลาดโลกวุ่นวายดัชนีหุ้นและน้ำมันตก ค่าเงินUSD รีบาวด์ แต่ราคาทองยังดีดสั้นๆแล้วก็แผ่วลงมาพัก ยังไม่ข้ามต้าน 1225-1228 เหรียญได้ ประเด็นข่าวก็ยังวนเวียนเรื่องความกังวลสหรัฐฯกับจีนที่จะคุยกันใน G20 ในสิ้นเดือนนี้ ความกังวลเรื่อง BREXIT ที่กดดันค่าเงินอังกฤษและยุโร และเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้าได้ไหมถ้ายังวุ่นวายแบบนี้ โดยรวมทองยังได้อานิสงค์ต่อแต่เมื่อคืนไม่ข้ามต้านสำคัญ วันนี้และพรุ่งนี้น่าจะซึมๆพักฐาน และถ้าค่าเงิน USD เริ่มกลับมาลงต่อราคาทองก็มีลุ้นขึ้นต่อ โดยหลักๆกลยุทธ์ของเรายังเป็นการสะสมฝั่งซื้อเมื่อย่อตัว และหนีถ้าราคาทองปิดต่ำกว่า 1200 เหรียญ คืนนี้จะมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวในด้านการบริโภคและขายบ้าน ซึ่งมีทั้งบวกกับลบกับราคาทองจึงมองการ SIDEWAYS และทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวต่ำกว่า 1220 เหรียญลงมา http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด 21-11-2561.pdf
 12. เมื่อวานนี้
 13. ทองใหม่

  ทิศทางทอง--ตอน thaigold2

  ราฟตาแป๊ะรายวัน กราฟตาแป๊ะซ้ายบน เส้นสีแดง-----ขึ้น เส้นขาว----หาทิศทาง เส้นสีเขียว------ลง ขวาบน เส้นสีแดง---เสนอซื้อมากกว่าเสนอขาย เส้นสีเขียว---เสนอขายมากกว่าเสนอซื้อ ส่วนช่วงกลางที่มีแท่งสีแดงกับเขียวนั้น แท่งแดง---แรงซื้อขึ้น แท่งเขียว---แรงขายลง ขวาช่องสอง แท่งเหลืองคู่เส้นแดง---ขาขึ้น แท่งฟ้าคู่เส้นเขียว---ขาลง โดยปกติ ช่องนี้จะเปลี่ยนแนวโน้มช้ากว่าเพื่อน หากเปลี่ยนแนวโน้มเมื่อไหร่ เขาให้ขายออกหรือซื้อเข้าได้ทันที่ ยกเว้นมีปัจจัยพื้นฐานแรงๆแทรกเข้ามา จึงจะทำให้แนวโน้มกลับเปลี่ยนได้โดยกะทันหัน ซ้ายช่องสอง หน้าเหลืองแป๊ะยิ้ม---ขาขึ้น หน้าแดงแป๊ะร้องไห้---ขาลง แท่งสีเขียว---เพดาน แท่งสีแดง---พื้นดินโดยปกติ ช่องนี้จะส่งสัญญาณว่า กำลังจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะ แต่ยังไม่เต็มร้อย อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยกะทันหันก็ได้ ต้องดูซ้ายบนและขวาช่อง๒ประกอบด้วย จึงจะให้ความมั่นใจได้
 14. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง 5 เตรียมสอบวิชาการประมง 6 ถาม-ตอบ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456 7 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล 8 ถาม-ตอบ พรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 10 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา 2496 11 พระราชบัญญัติการประมง 2558 12 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง MP3-P070 - เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 15. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนิติกร กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนิติกร กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนิติกร กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนิติกร กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 5 ถาม – ตอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 6 ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 7 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 8 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 9 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง 10 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 11 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 12 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา 13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P032 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนิติกร กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 16. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 5 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 6 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ 7 การผลิตสื่อกระจายเสียง 8 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น 9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล 10 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย 11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าพนักงานสื่อสาร กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 17. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 แนวข้อสอบวิชาการประมง-อัตนัย 4 พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 2482 5 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 6 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 8 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์ 9 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 10 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล 12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนายช่างกลเรือปฏิบัติการ กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 18. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนายสัตวแพทย์ กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนายสัตวแพทย์ กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง 5 เตรียมสอบวิชาการประมง 6 สรุปพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 ถาม-ตอบ พรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม 9 ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ 10 ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ 11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนายสัตวแพทย์ กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 19. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมประมง มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมประมง ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมประมง เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมประมง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง 3 สรุปแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 5 ระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553 6 สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550 7 ถาม – ตอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 10 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 1 13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 2 14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P003 - หลักการบัญชีเบื้องต้น สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมประมง ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 20. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด 0 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 10 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 11 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 13 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 21. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ตอนนี้ให้เราดูมุมมองทางเทคนิค ราคาในปัจจุบันค่อนข้าง bullish กับการเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีแรงกดดันด้านล่าง ซึ่งแสดงถึงการดีดตัวอยู่ในความคืบหน้า ขณะที่ราคาไต่ระดับขึ้นมาที่บริเวณ 113.00 จุด คาดว่าจะผลักดันให้ต่ำลงไปที่ 112.00 และต่ำกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่ราคายังอยู่ต่ํากว่า 114.50 จุด bearish bias จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป การสนับสนุน: 110.50, 112.00 ความต้านทาน: 113.00, 114.50 BIAS: BEARISH MOMENTUM: VOLATILE
 22. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงาน กพ. มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงาน กพ. ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงาน กพ. เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงาน กพ. 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ถาม-ตอบ) 2 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 4 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 7 แนวข้อสอบด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค 8 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม 9 แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม 10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ Mp3-P012 - ข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงาน กพ. ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 23. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กพร มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กพร ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กพร เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กพร 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 การสร้างแบบทดสอบ IQ และ EQ 3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 5 แนวข้อสอบการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา 6 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (CU-TEP) 7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test 8 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 10 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 11 แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 12 การพัฒนาระบบราชการไทย (ถาม-ตอบ) 13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ mp3 - ภาษาอังกฤษ สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ กพร ได้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 24. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ถาม-ตอบ) 2 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 4 แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 5 การวางแผนกำลังคน 6 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 7 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 8 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) 9 การพัฒนาองค์การ Organization Development 10 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 11 รางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 12 การออกจากงานและการเกษียณอายุงาน 13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2 14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3 MP3-P018 - การบริหารทรัพยากรบุคคล สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ. ด้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 25. [LOAD]เก็งแนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ มีพร้อมเฉลย [Book]หนังสือติวสอบเอกการศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุงใหม่ [Flie] เอกสารสำหรับสอบเอกการศึกษาพิเศษ เจาะลึกตรงประเด็น แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ 1 สรุปย่อ-แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-2579 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 7 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 9 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 10 แนวคิดความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 11 ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 12 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 13 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป 14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 15 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู MP3- พรบ การศึกษา สอบถามหรือสั่งซื้อแนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ ด้ที่ โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya มี 2 รูปแบบ -แบบไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในโอน) -แบบหนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ได้รับ1-3วันทำการ) (ส่งฟรีEMS) ชำระค่าสินค้าและบริการ -ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-0-97701-3 -ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 549-2-17930-4 -ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 793-271733-5 -ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 411-5-06435-6 (ชื่อบัญชี ปาณิสรา พระกาย ออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น) โอนเงินแล้วแจ้งทางช่่องทางที่สั่งซื้อ* โทร: 091-8616828 Line : yoknidtiya ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่ http://www.แนวข้อสอบข้าราชการ.net/article/10 รีวิวผลงานลูกค้าที่สอบได้ https://goo.gl/REYqqH ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน ขอให้โชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
 1. ดูกิจกรรมเพิ่มอีก
 • ผู้ใช้งานที่ออนไลน์   0 สมาชิก, 0 ไม่ประสงค์ออกนาม, 6 ผู้มาเยือน (ดูรายการฉบับเต็ม)

  ไม่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วออนไลน์อยู่ในขณะนี้

×