ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ทุกกิจกรรม

รายการนี้ อัปเดตอัตโนมัติ     

 1. วันนี้
 2. เก็งแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบการเงิน งบประมาณ - แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ โรงพยาบาลราชวิถี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย
 3. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ - แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง - แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ โรงพยาบาลราชวิถี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย
 4. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลราชวิถี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ - แนวข้อสอบเกี่ยวกับพัสดุ - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ โรงพยาบาลราชวิถี - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเฉลย
 5. เก็งแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลสกลนคร - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ความรู้เกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข - แนวข้อสอบเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุข - แนวข้อสอบวิชาสาธารณสุข - แนวข้อสอบการป้องกันโรคทางระบาดวิทยา - แนวข้อสอบโรคทั่วไปและพการักษาพยาบาลเบื้องต้น - แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุขศาสตร์ - แนวข้อสอบการคุ่มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ โรงพยาบาลสกลนคร - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสกลนคร พร้อมเฉลย
 6. เก็งแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปทุมธานี - ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลปทุมธานี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารงานบุคลากร - แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ โรงพยาบาลสกลนคร - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสกลนคร พร้อมเฉลย
 7. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานสุขาภิบาล * -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ** พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 -พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 -แนวข้อสอบ พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 -ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล -ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย -ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสีย -ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง -ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำสำหรับน้ำฝน -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเทศกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานเทศกิจ * -วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข.เจ้าพนักงานเทศกิจ ** พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 -พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 -แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 -พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 -การจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) _____________________________________________ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 9. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า **ภาค ก เจ้าพนักงานการคลัง * - วิชาคณิตศาสตร์ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ -แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ -สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 -สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช การเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 -สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เจ้าพนักงานการคลัง ** ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 -ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 10. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก+ข) รายละอียดสินค้า *ภาค ก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน* - วิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ - วิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - ความรู้ทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 - สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล 2496และแก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 - แนวข้อสอบ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2548 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม **ภาค ข. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ** - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 - ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://mysheetstore.lnwshop.com http://sheetbook31.lnwshop.com โทร :0973065060 ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 11. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจใด ๆ ในวันนี้ แต่สหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่นที่เก็บก๊าซธรรมชาติดัชนีผู้นำระดับ CB m / m, การเรียกร้องการว่างงานและดัชนีการผลิตของเฟด Philly ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คู่ USD/JPY จะเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำถึงปานกลางในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVELS: Resistance. 3: 111.22. Resistance. 2: 111.00. Resistance. 1: 110.78. Support. 1: 110.52. Support. 2: 110.30. Support. 3: 110.08.
 12. รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 – สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) – แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 – แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 – ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์โลกปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://sheetbook31.lnwshop.com http://www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @uso0646f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com e-mail :sheetstore.21@gmail.com
 13. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) รายละเอียดสินค้า แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) -ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.2547 – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 – ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 – พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 – ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 – หลักการบัญชี – แนวข้อสอบหลักการบัญชี – ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) – สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 –สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 – แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 – ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์โลกปัจจุบัน – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://sheetbook31.lnwshop.com http://www.ขายข้อสอบ.com โทร :0973065060 ID line : @uso0646f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : nidnoi31.2524@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com
 14. SCT Market Watch : บทวิเคราะห์ราคาทองคำและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562 ราคาทองวิ่งต่อหลังเฟดคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ เว้นแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ข่าวนี้ถือเป็นผลดีต่อทองในระยะกลางมาก ส่วนภาพในระยะสั้นก็ลุ้นทางขึ้นต่อโดยจับตาโซนต้านถัดไป $ 1320-1330 ที่อาจมีแรงขายกดดัน ผ่านได้มีลุ้นยาวๆไป $1345-60 กลยุทธ์การลงทุนในสถานการณ์แบบนี้คือการย่อซื้อขึ้นขายทำรอบสั้นๆไป ส่วนค่าเงินบาทมองว่าแกว่งออกข้างรอผลเลือกตั้งที่อาจแข็งค่าถ้าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ยุ่งยาก คืนนี้มีประกาศตัวเลขสหรัฐฯหลายตัวคาดว่าจะดีขึ้น จึงมองราคาทองอาจจะปรับขึ้นจากข่าวดีจากเฟดแต่อาจจะเจอแรงขายในโซนต้านที่ให้ แนะนำทางซื้อตามเทรนแล้วถ้าไม่ผ่านโซนต้านก็ขายได้ http://www.sctgold.com https://www.facebook.com/SCTGOLD SCT GOLD OFFICIAL LINE : @sctgold บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
 15. กลยุทธ์ : เล่นตามเกม การเคลื่อนตัวของราคาทองคำในระยะสั้นนี้อาจเป็นเกมของสหรัฐฯที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เนื่องจากเป็นที่รู้ดีจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ได้เผยออกมาในไตรมาสแรกของปี 2019 ที่ออกมาค่อนข้างไปในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก แต่ในระยะสั้นสหรัฐฯยังคงยืนอยู่ในจุดที่สามารถคงเศรษฐกิจให้ชลอตัวช้ากว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆ แต่ในระยะยาวจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันในทางเศรษฐศาสตร์ และหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สหรัฐฯมีความตรึงตรัวเมื่อเศรษฐกิจชลอตัว มุมมองค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะมีการอ่อนค่าลงในเดือนหน้า เข้าซื้อที่ :1300 และ 1305 หรือ 19530บาท-19580 บาท ขายที่ : 1322 หรือ 19750 บาท เมื่อวานนี้ กนง. ไทยประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.75 เปอร์เซ็น และเช้าวันนี้ Fed ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน และยังคงบอกถึงแนวโน้มในปีนี้ที่จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วถ้าไม่มีสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนัก และยังคงปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ อัตราเงินเฟ้อลง ซึ่งบอกเป็นนัยถึงการชะลอตัว ดังนั้นปัจจัยหนุนราคาทองคำยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคาย่อมาที่ 1305 และ 1300 และขายระยะสั้นที่ 1322 และระยะยาวที่ 1345 #ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจ #InterGOLD #อินเตอร์โกลด์ #ลงทุนทองคำแท่ง
 16. เมื่อวานนี้
 17. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 -สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน -เทคนิคสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โทร :0973065060 โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ http://sheetbook31.lnwshop.com/product/272/แนวข้อสอบ-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 18. แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านพัสดุ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดเนื้อหา -นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงการศึกษา -นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา -วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาของ สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า ด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 -แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 -เทคนิคสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โทร :0973065060 โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 19. หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบทำกำไรจากแอพเกมคุณต้องลอง pussy888 ด้วยเกมมากมายที่เล่นได้ไม่มีเบื่อมาพร้อมกับความปลอดภัยได้สูงสุดที่นี่ pussy888
 20. แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดเนื้อหา -นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงการศึกษา -นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล -การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ -เทคนิคสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โทร :0973065060 โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 21. แนวข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดเนื้อหา -นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา -นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา -วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษาของ สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงราช การศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวง ราชการศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา -ความรู้ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประเมิณผลทางการศึกษา -ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และเผยแพร่การศึกษา -เทคนิคสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ ------------------------------------------------ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โทร :0973065060 โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 22. เก็งแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสรรพสามิต - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 - แนวข้อสอบการเงิน งบประมาณ - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสรรพสามิต - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย
 23. เก็งแนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486 - แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา - แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสรรพสามิต - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย
 24. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน การบริหารจัดการ - แนวข้อสอบการเงินและบัญชี - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสรรพสามิต - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย
 25. เก็งแนวข้อสอบ เจ้าพนักนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต - พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ - ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ - ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน - ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสรรพสามิต - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017 Tag: แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต พร้อมเฉลย
 26. natt_instaforex

  Forex analysis by Instaforex

  ในเอเชียญี่ปุ่นจะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินและสหรัฐฯจะเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจบางอย่างเช่นอัตราเงินของรัฐบาลกลางและสินค้าคงเหลือน้ำมันดิบ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คู่ USD / JPY จะเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนปานกลางถึงสูงในระหว่างวันนี้ TODAY'S TECHNICAL LEVEL: Resistance. 3: 112.19. Resistance. 2: 111.97. Resistance. 1: 111.75. Support. 1: 111.49. Support. 2: 111.27. Support. 3: 111.05.
 27. แนวข้อสอบ พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดเนื้อหา นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงการศึกษา -นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา -วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการจัดการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 -พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 -ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 -ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552 -วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวณ -แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เฉลยพร้อมวิธีทำ -วิชาภาษาไทย -แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย -ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0) -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคนิคสอบสัมภาษณ์ -ไฟล์เสียง MP3 -เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ http://www.ขายข้อสอบ.com http://sheetbook31.lnwshop.com ID line : @uso0640f (มี@ด้วยนะคะ) e-mail : sheetstore.31@gmail.com e-mail : sheetstore.21@gmail.com โทร :0973065060 โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
 1. ดูกิจกรรมเพิ่มอีก
×