ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

Tsuki Noriko

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  47
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ Tsuki Noriko

 • คะแนนนิยม
  ขาประจำ

Profile Information

 • เพศ
  หญิง
 • ที่อยู่
  ร้อยเอ็ด
 1. รายละเอียดแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลขอนแก่น สาระสำคัญเกี่ยวกับโรงพยาบาลขอนแก่น แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านตัวเลข ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535(120ข้อ) ข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ สรุปสาระสำคัญของระบบพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ) ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (50 ข้อ) แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบตำแหน่งงานพัสดุ 120 ข้อ แนวข้อสอบเรื่องพัสดุ 50 ข้อ ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ แนวข้อสอบ Microsoft Word แนวข้อสอบ Microsoft Excel แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น (1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท (2). หนังสือ ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว ได้รับ 2–3 วัน) แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาท add line : @QBK2548G (มี @ ด้วยจ้า) หรือ QR code ที่ปกจ้า
 2. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย สาระสำคัญเกี่ยวกับสภากาชาดไทย แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 ข้อ) สรุปการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประชุม แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 100 ข้อ แนวข้อสอบ Microsoft Word แนวข้อสอบ Microsoft Excel แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งใน และ ต่างประเทศ รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น (1). ไฟล์ (pdf) ส่งทางอีเมลล์ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท Add Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า)
×