ข้ามไปเนื้อหา
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

Tsuki Noriko

ขาประจำ
 • จำนวนเนื้อหา

  40
 • เข้าร่วม

 • เข้ามาล่าสุด

คะแนนนิยม

0 ปานกลาง

เกี่ยวกับ Tsuki Noriko

 • คะแนนนิยม
  ขาประจำ

Profile Information

 • เพศ
  หญิง
 • ที่อยู่
  ร้อยเอ็ด
 1. แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.อุบลราชธานี - ความรู้เกี่ยวกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 - ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - ถาม — ตอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบนโยบายสาธารณสุข - แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 - การเขียนโครงการ - ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ - แนวข้อสอบ การบริหารงานสาธารณสุข - แนวข้อสอบ ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ (สาธารณสุข) - แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี - การสื่อสารและการประสานงาน - การบริหารแผนงาน โครงการ - แนวข้อสอบวิเคราะห์ - การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สํานักงาน - ข้อสอบขาวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - แนวข้อสอบที่ออกบ่อย และแนวข้อสอบจากทีมงานมืออาชีพ - ปรับหัวข้อแนวข้อสอบตามประกาศสอบล่าสุด หากหัวข้อไม่ครบตามประกาศสอบกรุณาแจ้งข้อเพิ่ม - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ส่งทางอีเมลล์ (จัดส่งหลังแจ้งโอนไม่เกิน 20 นาที) - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น - แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจ.อุบลราชธานี ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 2. สนใจติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 3. แนวข้อสอบ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา เทศบาลเมืองพะเยา  — ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองพะเยา - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis - ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ - ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก - การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design - พื้นฐานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ - การประเมินราคาก่อสร้าง - แนวข้อสอบผู้ช่วยวิศวกรโยธา - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
 4. แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร - ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - การรักษาความลับทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี - ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร - แนวข้อสอบ เกี่ยวกับภาษีอากร - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading Comprehension - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary - แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ***พิเศษสุดๆ *** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -------------------------------------------------------- รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย - ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ กรมสรรพากร - ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน - ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น **ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ** ------------------------------------------------------- แนวข้อสอบมี 2 แบบดังนี้ (1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) (2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว) -------------------------------------------------------- **ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร สนใจ สรุปแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร พร้อมเฉลย ติดต่อที่ โทร : 095-879-5595 (มะปราง) Line : @qbk2548g (มี @ ด้วยจ้า) email: mpgov888@gmail.com facebook : fb.me/thaigovjobs2017
×