Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
prasri2552

รายงานผลทอดกฐินสำนักสงฆ์พะนอคี 2555

Recommended Posts

กองธรรมพระศรีอาริย์ กองธรรมนำสุข พ้นทุกข์นิพพานัง

รายงานผลการทอดกฐิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์ พะนอคี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ผู้ร่วมบริจาคทอดกฐิน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่ 6 ต.แม่จัน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงเพราะมีบางท่านสงสัยโทรศัพท์มาถามว่า บริเวณที่ทอดกฐิน คือหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ 10 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่สำนักสงฆ์อยู่เขตจังหวัดเชียงใหม่ คือสำนักสงฆ์ที่เราทอดกฐินเพื่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปจากพื้นราบอยู่บนเขา เป็นเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นราบที่เราทำพิธีถวายกฐินเป็นเขตจังหวัดตาก สรุปว่าเป็นเขตติดต่อกัน 2 อำเภอ คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนภูเขา ด้านล่างเป็นอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางยังเหลือ 16 กิโลเมตร ซึ่งได้เคยเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบไปตั้งแต่ต้นแล้ว

 

ในวันเดินทางผมนำสมุดบัญชีไปปรับยอดเงินที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคมาเป็นเงิน 185,715 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) นั่นคือเป็นยอดกฐินของคณะเรา จำนวนไม่มาก แต่มีคุณค่าสูง เพราะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกบาททุกสตางค์ เนื่องจากผมไม่ได้แจกซองกฐินให้ใคร ใช้วิธีประกาศไปแล้วอธิษฐานเสี่ยงทาย ใครเขาอ่านแล้วเกิดศรัทธาก็จะส่งเงินมาร่วมเอง ในการทอดกฐินครั้งนี้ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ารายงานผล ค่าไปรษณีย์ ค่าพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ทุกอย่างไม่ได้หักจากยอดกฐิน ผมเป็นผู้รับภาระทั้งหมด จะมีก็เพียงรายการเดียวที่ใช้เงินส่วนรวม คือ ผ้าไตร 1 ชุด ราคา 2,700 บาท

 

เพื่อให้ทุกคนได้รับอานิสงค์ร่วมกัน ในองค์กฐินของเรา ประกอบด้วยเงิน 185,715 บาท ผ้าไตร 1 ชุด และพระพุทธรูป 6 นิ้วเป็นองค์จำลองพระพุทธรูปทองคำ คือ พระพิชิตมาร 1 องค์

 

ในวันดังกล่าว คือ 11 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันทอดกฐินได้มีคณะศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนามาร่วมด้วยอีก 5 คณะ และตุ๊เจ้าเต๋ หรือ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ได้นิมนต์วัดใกล้เคียงมาร่วมรับกฐินด้วยอีก 5 วัด สรุปได้ว่าในวันนั้นวันเดียวพวกเราได้อานิสงค์กฐินทีเดียว 6 วัด แต่เงินส่วนใหญ่ก็คงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม เนื่องจากอีก 5 วัดเป็นวัดเล็กๆ ไม่มีใครรู้จัก หากไม่นิมนต์มาร่วม คงตกกฐินแน่นอน อันนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบ เพื่อได้อนุโมทนาร่วมกัน

 

ส่วนภารกิจในการสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้มีโอกาศขึ้นไปกราบพระเจดีย์โลกะวิทู และรอยพระพุทธบาทนั้น ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป น่าจะอีกหลายปี

 

จึงถือโอกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เลขบัญชี 196-206900-7 ธนาคารไทยพาณิย์ ชื่อ บัญชีนายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิทูนั้น เป็นบัญชีที่ใช้รวบรวมเงินเพื่อภาระกิจสร้างถนนคอนกรีตอย่างเดียว ท่านใดต้องการร่วมทำบุญเพิ่มสามารถโอนเข้ามาได้ตลอดเวลา ส่วนเมื่อถึงเวลาเทศกาล เราก็คงจัดเป็นกฐินอีกครั้ง

 

มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่อง อยากชี้แจงให้กับท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจกับคำว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร?

 

ส่วนใหญ่แล้วคำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่ๆมีรอยพระพุทธบาท หรือเจดีย์เก่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ หรือเป็นสถานที่ๆพระพุทธองค์ หรือพระสาวกบางรูปได้เคยเสด็จมา ซึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยว่า ทำไม?ท่านจึงต้องเสด็จมาที่ดังกล่าว เช่น สำนักสงฆ์โลกะวิทูก็มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ปรากฏบนก้อนหิน มีพระเจดีย์เก่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถามว่าทำไมท่านต้องมาสร้างพระเจดีย์ไว้ที่นี้ นี่คือ คำถาม?

 

บางที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เคยเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาในอดีตมาก่อน เช่น วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผมเคยไปบูรณะพระธาตุเจดีย์เหลี่ยมไว้ เมื่อปี 44-45 ก็เคยเป็นพุทธสำนักของพระพุทธเจ้าในอดีตคือ สมเด็จพระพุทธวิปัสสี ซึ่งเป็นพุทธวงศ์ที่ 19 ใน 28 พระองค์ ตรงบริเวณเจดีย์อดีต คือที่ประชุมเพลิงของพระพุทธองค์ในอดีต เมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วพระอรหันตสาวกในยุคนั้นได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เหลี่ยมครอบบริเวณนี้ไว้ ความรู้นี้บางส่วนได้มาจากครูบาวงศ์ ด้วยการสอบถามท่านเมื่อสมัยท่านยังไม่ละสังขาร บางส่วนเกิดขึ้นจากการทำงานในระหว่างบูรณเจดีย์ ก็มีเทพยดามานิมิตรบอกเป็นเรื่องราว จึงถือโอกาศเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

 

จนกว่าจะพบกันอีก

 

นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล

080-613-3397

 

ท่านใดมีศรัทธาร่วมสร้างถนนคอนกรีต สามารถโอนเข้าบัญชี ได้ตลอดเวลาดังนี้:-

 

โอนเข้าบัญชี

- นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิฑู

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (สุขุมวิท)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 196-206900-7

 

หรือ ส่ง ธนานัติ นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล (สั่งจ่าย ปณ. ประสานมิตร)

18/6 กองธรรมพระศรีอารย์สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0-2261-1313, 08-0613-3397

 

 

 

กองธรรมพระศรีอาริย์ ปรารถนาให้โลกนี้มีความสุข

Edited by กองธรรมพระศรีอารย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×