Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
prasri2552

รายงานผลทอดกฐินสำนักสงฆ์พะนอคี 2555

Recommended Posts

กองธรรมพระศรีอาริย์ กองธรรมนำสุข พ้นทุกข์นิพพานัง

รายงานผลการทอดกฐิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์ พะนอคี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน ผู้ร่วมบริจาคทอดกฐิน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่ 6 ต.แม่จัน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

ก่อนอื่นต้องขอชี้แจงเพราะมีบางท่านสงสัยโทรศัพท์มาถามว่า บริเวณที่ทอดกฐิน คือหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ 10 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่สำนักสงฆ์อยู่เขตจังหวัดเชียงใหม่ คือสำนักสงฆ์ที่เราทอดกฐินเพื่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปจากพื้นราบอยู่บนเขา เป็นเขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นราบที่เราทำพิธีถวายกฐินเป็นเขตจังหวัดตาก สรุปว่าเป็นเขตติดต่อกัน 2 อำเภอ คือ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนภูเขา ด้านล่างเป็นอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระยะทางยังเหลือ 16 กิโลเมตร ซึ่งได้เคยเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบไปตั้งแต่ต้นแล้ว

 

ในวันเดินทางผมนำสมุดบัญชีไปปรับยอดเงินที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคมาเป็นเงิน 185,715 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) นั่นคือเป็นยอดกฐินของคณะเรา จำนวนไม่มาก แต่มีคุณค่าสูง เพราะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์ทุกบาททุกสตางค์ เนื่องจากผมไม่ได้แจกซองกฐินให้ใคร ใช้วิธีประกาศไปแล้วอธิษฐานเสี่ยงทาย ใครเขาอ่านแล้วเกิดศรัทธาก็จะส่งเงินมาร่วมเอง ในการทอดกฐินครั้งนี้ ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่ารายงานผล ค่าไปรษณีย์ ค่าพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ทุกอย่างไม่ได้หักจากยอดกฐิน ผมเป็นผู้รับภาระทั้งหมด จะมีก็เพียงรายการเดียวที่ใช้เงินส่วนรวม คือ ผ้าไตร 1 ชุด ราคา 2,700 บาท

 

เพื่อให้ทุกคนได้รับอานิสงค์ร่วมกัน ในองค์กฐินของเรา ประกอบด้วยเงิน 185,715 บาท ผ้าไตร 1 ชุด และพระพุทธรูป 6 นิ้วเป็นองค์จำลองพระพุทธรูปทองคำ คือ พระพิชิตมาร 1 องค์

 

ในวันดังกล่าว คือ 11 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันทอดกฐินได้มีคณะศิษย์ครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนามาร่วมด้วยอีก 5 คณะ และตุ๊เจ้าเต๋ หรือ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ได้นิมนต์วัดใกล้เคียงมาร่วมรับกฐินด้วยอีก 5 วัด สรุปได้ว่าในวันนั้นวันเดียวพวกเราได้อานิสงค์กฐินทีเดียว 6 วัด แต่เงินส่วนใหญ่ก็คงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม เนื่องจากอีก 5 วัดเป็นวัดเล็กๆ ไม่มีใครรู้จัก หากไม่นิมนต์มาร่วม คงตกกฐินแน่นอน อันนี้ก็แจ้งให้ท่านทราบ เพื่อได้อนุโมทนาร่วมกัน

 

ส่วนภารกิจในการสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้มีโอกาศขึ้นไปกราบพระเจดีย์โลกะวิทู และรอยพระพุทธบาทนั้น ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป น่าจะอีกหลายปี

 

จึงถือโอกาศแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เลขบัญชี 196-206900-7 ธนาคารไทยพาณิย์ ชื่อ บัญชีนายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิทูนั้น เป็นบัญชีที่ใช้รวบรวมเงินเพื่อภาระกิจสร้างถนนคอนกรีตอย่างเดียว ท่านใดต้องการร่วมทำบุญเพิ่มสามารถโอนเข้ามาได้ตลอดเวลา ส่วนเมื่อถึงเวลาเทศกาล เราก็คงจัดเป็นกฐินอีกครั้ง

 

มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่อง อยากชี้แจงให้กับท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจกับคำว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่าอย่างไร?

 

ส่วนใหญ่แล้วคำว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สถานที่ๆมีรอยพระพุทธบาท หรือเจดีย์เก่าที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ หรือเป็นสถานที่ๆพระพุทธองค์ หรือพระสาวกบางรูปได้เคยเสด็จมา ซึ่งก็ต้องพิจารณาด้วยว่า ทำไม?ท่านจึงต้องเสด็จมาที่ดังกล่าว เช่น สำนักสงฆ์โลกะวิทูก็มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ปรากฏบนก้อนหิน มีพระเจดีย์เก่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถามว่าทำไมท่านต้องมาสร้างพระเจดีย์ไว้ที่นี้ นี่คือ คำถาม?

 

บางที่ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เคยเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาในอดีตมาก่อน เช่น วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผมเคยไปบูรณะพระธาตุเจดีย์เหลี่ยมไว้ เมื่อปี 44-45 ก็เคยเป็นพุทธสำนักของพระพุทธเจ้าในอดีตคือ สมเด็จพระพุทธวิปัสสี ซึ่งเป็นพุทธวงศ์ที่ 19 ใน 28 พระองค์ ตรงบริเวณเจดีย์อดีต คือที่ประชุมเพลิงของพระพุทธองค์ในอดีต เมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วพระอรหันตสาวกในยุคนั้นได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์เหลี่ยมครอบบริเวณนี้ไว้ ความรู้นี้บางส่วนได้มาจากครูบาวงศ์ ด้วยการสอบถามท่านเมื่อสมัยท่านยังไม่ละสังขาร บางส่วนเกิดขึ้นจากการทำงานในระหว่างบูรณเจดีย์ ก็มีเทพยดามานิมิตรบอกเป็นเรื่องราว จึงถือโอกาศเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

 

จนกว่าจะพบกันอีก

 

นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล

080-613-3397

 

ท่านใดมีศรัทธาร่วมสร้างถนนคอนกรีต สามารถโอนเข้าบัญชี ได้ตลอดเวลาดังนี้:-

 

โอนเข้าบัญชี

- นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิฑู

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (สุขุมวิท)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 196-206900-7

 

หรือ ส่ง ธนานัติ นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล (สั่งจ่าย ปณ. ประสานมิตร)

18/6 กองธรรมพระศรีอารย์สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0-2261-1313, 08-0613-3397

 

 

 

กองธรรมพระศรีอาริย์ ปรารถนาให้โลกนี้มีความสุข

Edited by กองธรรมพระศรีอารย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...