Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

ccczaa

Patriarch
 • Content Count

  2,429
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  72

Everything posted by ccczaa

 1. H4 ตามกราฟ ไม่สนใจปัจจัยพื้นฐาน
 2. H4 H4 สัปดาห์นี้ครับ แนวรับ แนวต้าน บนกราฟเปลี่ยนไปนิดหน่อย ลองดูครับ
 3. ลากมาแบบนี้ เจ้ามือกินพอร์ตไปตามระบบ เลยกลับไปดูกราฟแบบยาวๆ คงต้องขอนั่งๆนอนๆรอจังหวะ Sell ใหม่ วงรอบแบบนี้ ยอมรับ ผมกลัวครับ หาจับค่าเงิน สักพักค่อยกลับมาเล่นทองรอบใหม่ รอทองพักฐานราคาตรงไหน ค่อยว่ากันใหม่ 🤼‍♀️🤼‍♀️
 4. ลองโพสต์กราฟรายวันต่อครับ ยอมรับว่ากราฟช่วงนี้ดูยากมาก ความเห็นส่วนตัวผม มุมมองเหมือนเดิมครับ ถึงจะดีดไปได้บ้าง ผมยังเชื่อว่าลงครับ กราฟก็คือกราฟ เล่นทองก็ระวังตัวด้วยครับ
 5. ลองโพสต์ดูครับ กราฟรายวัน เหมือนจบการขึ้นแล้ว ต่อไปคงย่อลง และไม่ควรหลุดลงไปต่ำกว่า 1297 เต็มที่ก็ 1294
 6. กราฟรายวีค ตามกราฟ อีก 2 วีค กลับไปยืนเหนือ 1350 ไม่ได้ แล้วหลุด 1308 มีแนวรับ สวยๆ ตรง 1286 1270 1244
 7. การกู้เงินทุนคืนตามระบบ การกู้เงินทุนคืน อยู่บนพื้นฐานของ หลักการดังนี้ : ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด สุดท้ายจะหวนกลับมาในที่สุด " ตลาดจะมีการนำราคาขึ้นไปโดยกลุ่มทุน แล้วลงพวกเขาก็นำราคากลับลงไปอีกครั้ง แล้วพวกเขาก็นำราคาขึ้นไปอีกครั้ง แล้วนำลงอีกครั้ง สลับไปมาเรื่อยๆ .......... " ดังนั้นการ Recovery สามารถช่วยคุณ ในลักษณะการซื้อขาย เพิ่มเติมเมื่อต้องการกู้เงินทุนคืน รูปแบบที่ใช้มีหลายรูปแบบ มืออาชีพ มักใช้ระบบ 1.1.2.4 ในการซื้อขาย โดยเริ่มต้นจาก ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และ ระดับ 4 ระดับที่ 1 คือการลงทุนที่เริ่มต้น ระดับ 2 , 3 และ 4 เป็นการลงทุนซื้อขายเพื่อกู้เงินคืนจากระบบใน 1.1.3.3 และ 1.1.2.4 ซึ่งหมายถึงการซื้อโดยเพิ่มจำนวน ตัวคูณของขนาดการลงทุนที่เริ่มต้นลงทุนและอยู่ในภาวะขาดทุน ดังนั้น การใช้ระบบใน 1.1.3.3 : ◦ 1 คือการลงทุนครั้งที่ L1 (ระดับ 1 หรือ เริ่มต้นซื้อ - ขาย ) ที่มีขนาด มากหรือน้อยตามที่ผู้ลงทุนเลือก ◦ 1 คือการลงทุนครั้งที่ L2 ขนาดการลงทุนจะเท่ากับขนาดการลงทุนครั้งแรก ◦ 3 คือการลงทุนครั้งที่ L3 ขนาดจะมีการลงทุนเป็นจำนวนมากขึ้นในลักษณะเป็น 3 เท่าของของการลงทุน ◦ 3 คือการลงทุนครั้งที่ L4 ที่ขนาด 3 เท่าของการลงทุน การใช้ระบบใน 1.1.2.4 : ◦ 1 คือการลงทุนครั้งที่ L1 (ระดับ 1 หรือ การค้า เริ่มต้น) ที่มีขนาด มาก ที่คุณเลือก ◦ 1 คือการลงทุนครั้งที่ L2 ขนาด จำนวนมาก ที่คุณเลือก ◦ 2 คือการลงทุนครั้งที่ L3 ขนาด x 2 เท่า ◦ 4 คือการลงทุนครั้งที่ L4 ที่ขนาด x 4 เท่า การกู้คืน จะส่งผมต่อระบบก็ต่อเมื่อ การซื้อขาย เมื่อการซื้อขายอยู่ในระบบของเทคนิค หรือ TA โดยยึดอินดิเตเตอร์ตัวที่คุณชำนาญที่สุดเป็นหลัก ในระบบ กรณีเกิดการแกว่งตัวของราคาไปในทิศทางที่ผิดปกติจากการลงทุน x pips จำเป็นต้องใช้ระบบการการกู้คืนมาใช้ ลองนึกภาพวิธีการทำงานของระบบ ว่าขณะที่กำลังใช้ 1.1.2.4 การกู้คืน เมื่อ มี การลงทุนไปแล้วกำลังขาดทุน 100 จุด สำหรับ วัตถุประสงค์ของตัวอย่างนี้ คิดที่ 1 pip = $ 1 • ใช้งาน L1 ในการลงทุนซื้อขาย(ขาย) ตลาดไปยังคงเพิ่มขึ้นไป 100 pips กับการลงทุนครั้งแรก • โอกาสที่ เกิดขึ้น การลงทุนครั้งที่ L2 โดยการขายปกติของการลงทุน เพื่อให้มี สอง การซื้อขาย เปิด : ◦ L1 ติดลบไป - $ 100 ◦ L2 เพิ่งเปิด ที่ขนาด ปกติของของการลงทุน ◦ ตลาด เข้าสู่สภาวะปกติ และเริ่มที่จะ ลดลง หาก ตก 50 จุด ณ จุดนี้: ▪ L1 เป็น - $ 50 ▪ L2 เป็น + $ 50 ▪ ณ จุดนี้จะได้ตำแหน่ง ที่ คุ้มทุน และ สามารถปิดการซื้อขายได้ ◦ สมมติว่า ตลาดยังอยู่ในทิศทางที่ผิดปกติ โดยเพิ่มขึ้น อีก 100 จุด ดังนั้นตอนนี้ : ▪ L1 ติดลบไปเป็น - $ 200 ▪ L2 ติดลบไปเป็น - $ 100 ◦ โอกาสที่ เกิดขึ้น เพื่อลงทุนซื้อขายครั้งที่ L3 ต้องทำการขายเป็น สองเท่าของขนาดของการลงทุนครั้งที่ 2 ดังนั้น ทำให้มี จำนวนการซื้อขาย 3 ครั้ง ▪ L1 ติดลงไปเป็น - $ 200 ▪ L2 ติดลงไปเป็น - $ 100 ▪ L3 เพิ่งเปิด ◦ ตลาด เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และราคาเริ่มที่จะ ลดลง L3 ของการลงทุนจะเป็นขนาดสองเท่าของ ผลกระทบของ L3 ในมูลค่ารวมของการ เปิด การซื้อขาย ตลาด ตก 75 จุด ▪ L1 ติดลบเป็น - $ 125 ▪ L2 ติดลบคือ - $$ 25 ▪ L3 บอกเป็น + $ 150 ▪ ณ จุดนี้จะได้ตำแหน่ง ที่ คุ้มทุน และ สามารถปิดการซื้อขายได้ ◦ สมมติว่า ตลาดยังอยู่ในทิศทางที่ผิดปกติ โดยเพิ่มขึ้น อีก 100 จุด ดังนั้นตอนนี้ ▪ L1 เป็น - $ 300 ▪ L2 เป็น - $ 200 ▪ L3 เป็น - $ 100 ◦ โอกาสที่ เกิดขึ้น เมื่อมีการซื้อขายครั้งที่ L4 ( 4 เท่า) เพื่อให้ มีสี่การ ซื้อขาย ▪ L1 ติดลบเป็น - $ 300 ▪ L2 ติดลบเป็น - $ 200 ▪ L3 ยังคงติดลบเป็น - $ 100 ▪ L4 เพิ่งเปิด ◦ ตลาด เข้าภาวะปกติ และเริ่มที่จะ ลดลง การซื้อครั้งที่ L4 เป็น คู่ ขนาด จำนวนมากเท่ากับ สี่เท่า ผลกระทบของ L4 ใน กาเปิดการซื้อขาย คือ ตลาด ตก 75 จุด ▪ L1 เป็น - $ 225 ▪ L2 เป็น - $ 125 ▪ L3 เป็น + $ 50 ▪ L4 เป็น + $ 30 ▪ ณ จุดนี้จะได้ตำแหน่ง ที่ คุ้มทุน และ สามารถปิดการซื้อขายได้ ความจริง โดยปกติการลงทุนที่ L3 ตลาดก็เริ่มลงแล้ว ไม่ค่อยจำเป็นต้องลงทุนครั้งที่ ถึง L4 นอกจากมีข่าวที่ทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ จนทำให้เกิด สถานการณ์ ที่น่ารังเกียจ สมมติว่า ตลาดยังคงไปในทิศทางเดิม ส่งผลต่อการกู้คืน โดยเพิ่มขึ้น 100 pips กับ การลงทุนของเรา? ◦ ตอนนี้เรามี : ▪ L1 เป็น - $ 400 ( lotsize เดิม ) ▪ L2 เป็น - $ 300 (ต่อ lotsize เดิม ) ▪ L3 เป็น - $ 200 (ต่อ lotsize เดิม x 2 ) ▪ L4 เป็น - $ 400 ( lotsize เดิม x 4 ) ◦ จากที่นี่ เราจะเริ่ม ปิด การซื้อขาย ในคำสั่งที่เก่าแก่ที่สุด เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสที่ ให้เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถปิดการซื้อขายได้ :: ▪ ปิด การค้า L1 ▪ ย้ายการซื้อขายทั้งหมดที่ลงทุน L2 คือ L1 L3 คือ L2 และ L4 คือ L3 ◦ โดยให้เรา เริ่มต้นกระบวนการ ขนาด จำนวนการลงทุน อีกครั้ง เพื่อให้ เกิดการลงทุน L4 ใหม่ ที่เป็นขนาดเดิมมากที่สุด ถึงจุดที่อธิบายไว้ในวรรคสุดท้าย จะไม่เป็นประสบการณ์ที่มีความสุข แต่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า จะไม่มี มากกว่าการลงทุนที่เปิดเกินกว่า 4 เปิด การซื้อขาย เพื่อให้เราสามารถควบคุมบัญชีของเรา ถ้าเราเริ่มต้นด้วย ขนาดใหญ่จำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการเสียหายต่อบัญชี มันจะทำให้เกิดช่องว่างในบัญชี เป็นเวลานาน; ในขณะเดียวกันการซื้อขาย สามารถประสบความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสมดุล เพื่อชดเชย ปัญหา โชคดี. ผิดห้ามด่า ถูกห้ามชม ก็ผมไม่ใช่คนเขียนตำรา
 8. The Recovery system ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ (ลอกฝรั่ง เขามาครับ) เป็นลักษณะการกู้เงินทุนคืนของนักลงทุนที่ลงทุนผิดทิศทาง เพื่อเริ่มการลงทุนครั้งใหม่ ระบบThe Recovery system ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ คือ ระบบ 1 : 1 : 2 : 4 ระบบ 1 : 1 : 3 : 3 รายละเอียด ตัวอย่าง ค่อยมาว่ากันครับ
 9. ยังคงลองกราฟ ราย 4 ชั่วโมงอยู่ครับ รูปแบบกราฟ ยังคงเหมือนเดิม หลุด 1251.580 ราคาลงไปแถว 1227.599 ครับ ผิดห้ามด่า ถูกห้ามชม ก็ผมไม่ใช่คนเขียนตำรา
 10. ขอลองกราฟราย 4 ชั่วโมงสัปดาห์นี้ ก่อนครับ ขอปัดฝุ่นดูหน่อยครับ ราคาหลุดลงไปต่ำกว่า 1251.580 ราคาจะลงไปที่ 1227.599 ผิดห้ามด่า ถูกห้ามชม ก็ผมไม่ใช่คนเขียนตำรา
 11. ก่อนการลงทุนทอง ต้องลองทำการบ้านกันดูก่อน เพื่อปรับพื้นฐาน แนวความคิดที่หวังกำไรด้านเดียว ลองดูเงินทุนเรามากพอที่จะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน ซื้อขายสั้นๆ ถือยาวๆ ผิดพลาดผิดทางเงินทุนรับได้แค่ไหน ลองคำนวนหาทิศทางของค่า มาร์จิ้น ตามตารางด้านล่างดูครับ (คำนวนออกมาเป็นบาทก็ได้ครับ) (ตัวอย่างด้านล่างอยู่ในลักษณะการลงทุน 4 พอร์ต หรือ ลงทุน 4 ครั้ง/ 1 รอบการเล่น ) มูลค่าในการเลือกเปิด Buy or Sell อัตราเสี่ยงของ มูลค่าลบ ในการเปิดหน้า Sell 1 : 1 (อยู่ในทิศทางมูลค่าบวก) อัตราเสี่ยงของมูลค่าบวก ในการเปิด Buy 1 : 1 (อยู่ในทิศทางลบ) การคำนวนมูลค่าเหล่านี้ เป็นการคำนวนมูลค่าของเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในการเล่น โดยคิดคำนวนจากแนวรับค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด / ค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด / อัตราความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งใช้ในการลงทุนซื้อขายทองระยะสั้นหรือระยะยาวที่ต้องการถือครองสถานะนั้นๆ ตามสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อ - ขาย ในรูปแบบของทองแท่งหรือทองกระดาษ การคำนวนมาร์จิ้นของพอร์ตการลงทุน ไม่ได้คำนวนค่า Swap หรือ Margin ของการลงทุน ยึดค่าการคำนวนในอัตรา 1 : 1 ในทิศทางของผลตอบแทนที่จะได้รับ และ การขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนซื้อขายทอง คำนวนอัตราความเสี่ยงพื้นฐานตามตารางด้านบนก่อนครับ บวก ลบ คูณ หาร ดูก่อนแล้วค่อยซื้อทองครับ ทองยังอยู่ในแนว Swings ขอเวลาพิมพ์พื้นฐานก่อน แล้วค่อยมาว่ากันตามกราฟครับ ผิดห้ามด่า ถูกห้ามชม ก็ผมไม่ใช่คนเขียนตำรา
 12. ปัดฝุ่น ค้นหาตำราเท่าที่เหลือ จันทร์ - พุธ เรามาศึกษาพร้อมๆกัน วิ่งขึ้นตามตำรา วิ่งสวนตำรา ค่อยมาดูกัน ตำราที่ยังพอเหลืออยู่ โพสให้อ่านก่อนปลวกจะกินจนหมด วันจันทร์ หรือ วันพุธ จะพยายามโพสกราฟ TA ให้อ่านกัน ตำราคือตำรา ความจริงคือความจริง ก่อนปลวกจะกินจนหมด อาจจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ TA ตามตำรา เริ่มกันจันทร์นี้ครับ ผิดห้ามด่า ถูกห้ามชม ก็ผมไม่ใช่คนเขียนตำรา
×
×
 • Create New...