Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

แนวข้อสอบออนไลน์ BM

Patriarch
 • Content Count

  142
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 medium

About แนวข้อสอบออนไลน์ BM

 • Rank
  ขาใหญ่

Profile Information

 • เพศ
  ชาย
 • ที่อยู่
  มหาสารคาม

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบัญชีเบื้องต้น • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d) เงื่อนไขอื่นๆ เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข Tags แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตร • การใช้และจัดการพื้นที่ทางการเกษตร • การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่างๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ • เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร • เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมการใช้ • การดูแลบำรุงรักษา เช่น การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย • การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร • การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร • นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช พ.ศ. 2484 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช พ.ศ. 2484 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ ในปัจจุบัน • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 3. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 4. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ • ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม และการเขียนรายงานการประชุม • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ • ความรู้เกี่ยวกับงานการพัสดุ • ความรู้เกี่ยวกับ ทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 5. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบัญชีเบื้องต้น • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 6. แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • การวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ • ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ • พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 o หมวดที่ 1 บททั่วไป o หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน o หมวดที่ 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกอบรม และสถานแนะนำทางจิต o หมวดที่ 5 การฝึกอบรม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 o หมวดที่ 1 บททั่วไป o หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน o หมวดที่ 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกอบรม และสถานแนะนำทางจิต o หมวดที่ 5 การฝึกอบรม • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 7. แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • หลักการบัญชีเบื้องต้น • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี • กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 8. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบัญชีเบื้องต้น • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเงิน • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 9. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ • ความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุม และการเขียนรายงานการประชุม • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ • ความรู้เกี่ยวกับหลักการประสานงาน • ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office (โปรแกรม Word, Excel, Power Point) • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office (โปรแกรม Word, Excel, Power Point) • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-mark และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 10. แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น • พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 • อาชญาวิทยาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 o หมวดที่ 1 บททั่วไป o หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน o หมวดที่ 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกอบรม และสถานแนะนำทางจิต o หมวดที่ 5 การฝึกอบรม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 o หมวดที่ 1 บททั่วไป o หมวดที่ 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน o หมวดที่ 4 ศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกอบรม และสถานแนะนำทางจิต o หมวดที่ 5 การฝึกอบรม • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก • ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน • พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 • ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดแก้ไข การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 11. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) • แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) • แนวข้อสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ • การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการ • การวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานและโครงการ ติดตามประเมินผลนโยบายและโครงการ • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) • แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 12. แนวข้อสอบ นักบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) • แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) • แนวข้อสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังาของรัฐ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังาของรัฐ พ.ศ.2561 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ.2561 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 13. แนวข้อสอบ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) • ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ • แนวข้อสอบ ความรู้สามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ) • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี • สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี • ความรู้เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ • ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศและการวิเคราะห์สถานการณ์ • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 14. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ • แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) • แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย) • แนวข้อสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • ข้อกำหนดทางจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2561 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • แนวข้อสอบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543 • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
 15. แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล • หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล • การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ • การบรรจุ การแต่งตั้ง • ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) • แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) • แนวข้อสอบ ถาม - ตอบ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ • หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล • ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง • สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย • เทคนิคการเตรียมตัวก่อนสอบ และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ สรุปสาระสำคัญ <รวบรวมขึ้นตามประกาศสอบของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้ไว้ในเล่มเดียว> <ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำเเหน่ง> <เนื้อหาครบ ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย อัพเดทก่อนใคร> <สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย ครบ ตรงประเด็น เข้าใจเร็ว ประหยัดเวลาในการอ่าน> <เหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ แกะจากสนามสอบจริง อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ > <พร้อมเทคนิคในการสอบสัมภาษณ์> ติดต่อสอบถาม LINE ID: @nhc8866d (มี @ด้วย) เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ (https://line.me/R/ti/p/%40nhc8866d)
×
×
 • Create New...