Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
prasri2552

ทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ

Recommended Posts

กองธรรมพระศรีอารย์ กองธรรมนำสุข พ้นทุกข์นิพพานัง

องค์กรเอกชนเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกที่ประสบเคราะห์กรรม

ทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคี หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

 

ขอเชิญพุทธศานิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐิน สำนักสงฆ์พะนอคี อันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ โลกะวิฑู หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี หมู่ที่ ๑๐ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

ความเป็นมาของพระเจดีย์โลกะวิฑูนั้น ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ครูบาวงค์ ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว ได้เล่าให้พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) ฟังว่า เจดีย์โลกะวิฑูสร้างเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ซึ่งได้สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งพวกเราคงเคยได้ยินชื่อพระอริยเจ้า ๒ รูปที่คุ้นหู คือ พระโสณเถระ และ พระอุตรเถระ เป็นผู้ที่ได้เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย อันเป็นใจกลางดินแดนสุวรรณภูมิ

 

ครูบาวงค์ ท่านได้เดินธุดงค์มากับครูบาชัยลังกา ตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นเณร และได้มาพบทรากพระเจดีย์องค์นี้ เป็นเหมือนจอมปลวก มีอิฐที่บริเวณฐาน แต่ไม่มีรูบร่างเป็นพระเจดีย์แล้ว เวลาผ่านไปนานมากจนกระทั่งท่านได้มาสร้างวัดพระพุทธบาทห้วยต้มจนแล้วเสร็จ

 

ก่อนท่านละสังขารได้สั่งให้ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) ซึ่งเป็นพระอุปฐากเมื่อสมัยท่านมีชีวิตอยู่ ให้ดำเนินการสืบทอดปณิธานของท่านที่จะบูรณะพระเจดีย์อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ท่านเต๋และพระครูพินิจสารธรรม (ครูบาพรรณ) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้มองคฺปัจจุบัน ได้ร่วมกันบูรณปฎิสังขรณ์พระเจดีย์โลกะวิฑู ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วมีความสูง ๑๙ เมตร หลังจากนั้นครูบาวงค์ได้แนะนำให้สร้างพระเจดีย์องค์เล็กอีก ๘ องค์ สูง ๕ เมตรล้อมรอบ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป อันหมายถึงมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ปัจจุบันมี โบสถ์ วิหาร กุฏิสงฆ์ และนอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนก้อนหิน ใกล้กับองค์พระเจดีย์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ รอยพระพุทธบาทมีความยาวประมาณ ๑ เมตร ประทับอยู่บนก้อนหิน สูงจากพื้นดินประมาณ ๒ เมตร

 

การบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ ๖ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พ.ศ. ๒๕๕๒ สิ้นเงินไปประมาณ ๑๓–๑๔ ล้านบาท เกลือประมาณ ๒ คันรถสิบล้อ ผ้าห่มนับเป็นหมื่นผืน และเสื้อผ้าอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากศรัทธาที่มาร่วมสร้าง เป็นชาวกะเหรี่ยงจะได้รับค่าแรงเป็นผ้าห่มหนึ่งผืนต่อการทำงาน ๒ วัน และได้รับเกลือ ๑ กระสอบ เป็นค่าแรง ๔ วัน ในเลานั้นการก่อสร้างเป็นไปด้วยความทุกข์ยากลำบากมาก เพราะเป็นทางลูกรัง การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบนภูเขาต้องใช้ทุนทรัพย์มากกว่าการก่อสร้างบนพื้นราบหลายเท่าตัว และสิ่งที่สำคัญผู้ก่อสร้างต้องมีศรัทธาอันมั่นคง เต็มเปี่ยม มิฉะนั้นก็คงจะถอดใจเลิกกลางคัน

 

ให้ท่านทั้งหลายนึกถึงการแบกของหรือเอารถบรรทุกขนอุปกรณ์ก่อสร้างวิ่งบนทางลูกรัง ขึ้นเขาในหน้าฝน ซึ่งลื่นและอันตรายมาก ศรัทธาคณะนี้ได้ฟันฝ่ามาถึงวันนี้จนสำเร็จ ปัจจุบันคงขาดแต่ถนนคอนกรีต จากพื้นราบบริเวณอนุสาวรีย์ครูบ้าเจ้าศรีวิชัย หมู่บ้านพะนอคี ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ขึ้นไปถึงสำนักสงฆ์ พะนอคี ซึ่งอยู่หมู่บ้านโฆ๊ะพะโด๊ะ หมู่ที่ ๖ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร (เป็นเขตติดต่อระหว่าง จ.ตากกับ จ.เชียงใหม่)

 

ปัจจัยที่พวกเราจะได้ร่วมทอดกฐินนี้ จะเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างถนนคอนกรีต ซึ่งปัจจุบันมีกองทัพภาคที่ ๓ อบต.ในพื้นที่ และศรัทธาที่เป็นชาวกะเหรี่ยง และชาวเมืองได้ร่วมบริจาคสร้างเสร็จไปแล้ว ๖ กิโลเมตร ค่าใช้จ่ายในการทำพื้นถนนกิโลเมตรละล้านกว่าบาท ซึ่งจะสูงขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ดังนั้นในเวลานี้ คงเหลือระยะทางอีก ๑๓ กิโลเมตร ที่รอการก่อสร้าง

 

เมื่อเล่ามาถึงจุดนี้ ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจว่า เพราะเหตุใดจึงต้องถวายองค์กฐินที่หน้าอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อใดก็ตามที่การก่อสร้างถนนเสร็จ เราจึงจะได้ถวายองค์กฐินกันในพระอุโบสถ

 

มีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์ และรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ว่า ระหว่างช่วงเวลาของการเริ่มต้นบูรณะช่วงปี ๒๕๔๗ – ปี ๒๕๔๘ การก่อสร้างพระเจดีย์ทั้ง ๙ องค์ ในส่วนโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ตกแต่งรายละเอียด เวลาประมาณ ๑๐ โมงเช้าของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของปี ๒๕๔๘ ศรัทธาที่ร่วมก่อสร้างประมาณ ๔๐ คนและท่านเต๋ ได้เห็นพญานาคพันรอบองค์พระเจดีย์โลกะวิฑูเป็นทักษินาวัตร พันรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่ มีความยาวประมาณ ๑๐ เมตร ลำตัวใหญ่เท่าลำต้นของต้นมะพร้าว สีเขียวมรกต แบบเดียวกับที่เราเห็นเขาปั้นไว้ตามราวบันไดพระธาตุต่างๆอย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า สักครู่จนกระทั่งคลายตัวออกแล้วพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหายไปในก้อนเมฆต่อหน้าทุกคน วันนั้นเป็นวันที่อากาศเงียบสงบท้องฟ้าแจ่มใส

 

ปรากฎการณ์นี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ซึ่งผมทราบดีว่า ถ้าไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้ ครูบาวงค์ท่านย่อมไม่ลงมือทำ เพราะหากจะบูรณะกันทุกวัดก็คงไม่มีประโยชน์ ผมเองก็เช่นเดียวกัน หากไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธ์ หรือมีเหตุอันควร ก็จะไม่ทำเรื่องการก่อสร้าง เพราะทำกันอยูมากแล้วตามที่เห็นทั่วไป

 

ด้วยเหตุที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ และองค์ท่านครูบาเจ้า ชัยยะวงศาพัฒนา และต้องการจะทดแทนคุณท่านที่ได้เมตตาให้ความสว่างเป็นดวงประทีปมาตลอดที่ผมได้รับภาระสร้างพระพุทธรูปทองคำที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ที่วัดพระพุทธบาทสี่รอย

 

การกระทำของข้าพเจ้าในครั้งนี้มีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง มุ่งประโยชน์ต่อพระศาสนาและมหาชน เพื่อทดแทนคุณของพระพุทธองค์ ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลก จึงขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอเทพยดาทั้งหลายโปรดช่วยดลจิตใจ บุตร บริวารของ ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาก็ดี ผู้คนทั้งหลายที่ตั้งจิตปรารถนา ที่จะเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ก็ดี ผู้ที่ได้เคยร่วมสร้างบารมีมากับข้าพระพุทธเจ้าก็ดี ให้มาร่วมกัน ผลักดันการสร้างขึ้นเขา เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทและองค์พระเจดีย์โลกะวิฑูให้สำเร็จโดยเร็วพลันด้วยเทอญฯ

 

บุญใดกุศลใดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับแต่ก่อนปรารถนาพระโพธิญาณ และนับแต่ปรารถนาพระโพธิญาณก็ดี ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายต่อองค์สมเด็จพระศาสดา พระอริยะเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์

 

และขอให้ท่านทั้งหลาย ทั้งมนุษย์และเทวดาที่ได้มีส่วนร่วมในกองบุญนี้แม้เพียงมีจิตอนุโมทนา จงได้อนุโมทนา และมีส่วนในบุญกุศลของข้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าจะได้รับทุกประการ

 

ท่านใดปรารถนาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในกฐินกองนี้ เริ่มบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย

 

โอนเข้าบัญชี

- นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล เพื่อพระเจดีย์โลกะวิฑู

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 (สุขุมวิท)

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 196-206900-7

 

หรือ ส่ง ธนานัติ นายพงษ์ชัยทัศน์ วณิชย์กุล (สั่งจ่าย ปณ. ประสานมิตร)

18/6 กองธรรมพระศรีอารย์ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0-2261-1313, 08-0613-3397

 

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอ่อนแก้ว ชัยยะเสโน (ท่านเต๋) 089-998-5962

 

“กองธรรมพระศรีอารย์ ปรารถนาให้โลกนี้มีความสุข”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...