Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
ccczaa

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2555

Recommended Posts

ขอร่วมบุญด้วยค่ะ โอนแล้วนะคะ

 

ขอบคุณครับคุณPhanida

 

ได้รับแล้วครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 16 ตุลาคม 2555 ครับ

 

70004.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Edited by ccczaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2555 ครับ

 

y0005.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Edited by ccczaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

อาจารซี อลันโอนเงินร่วมทำบุญไปแล้วนะคะ

ยอด 2,008 บาทค่ะ

อนุโมทนาบุญกะอาจารด้วยนะคะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

อาจารซี อลันโอนเงินร่วมทำบุญไปแล้วนะคะ

ยอด 2,008 บาทค่ะ

อนุโมทนาบุญกะอาจารด้วยนะคะ

 

ขอบคุณครับคุณอลัน

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 18 ตุลาคม 2555 ครับ

 

o0006.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 22 ตุลาคม 2555 ครับ

 

g0007.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 24 ตุลาคม 2555 ครับ

 

s0008.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Edited by ccczaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 25 ตุลาคม 2555 ครับ

 

s0009.gif

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Edited by ccczaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 26 ตุลาคม 2555 ครับ

 

r0009.jpg

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 26 ตุลาคม 2555 ครับ

 

10010.jpg

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึง 30 ตุลาคม 2555 ครับ

 

h0010.jpg

 

ถ้าต้องการใบอนุโมทนาบัตร

 

ช่วยแจ้งชื่อ - สกุล และที่อยู่ให้ด้วยครับ

 

แล้วช่วยแจ้งมาในเมลนี้ครับ เวลาทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร จะได้ส่งให้ครับ

 

ccczaa@hotmail.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน

 

ตอนนี้ ใกล้ถึงวันออกพรรษาแล้วครับ

 

หลังจากออกพรรษา ก็คงเป็นช่วงที่ชาวพุทธเริ่มรวบรวมเงินทองเพื่อทำบุญทอดกฐินกันแล้วหละครับ

 

สำหรับในปีนี้ ผมขอเชิญเพื่อนๆร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

 

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สร้างศาลาการเปรียญ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 

ณ วัดป่าอรัญญาวาส บ้านเหล่าสีแก้ว ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

 

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเอดส์และโรควัณโรค วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

 

สำนักสงฆ์ซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (คาดว่าจะสร้างเสร็จต้นปีหน้าครับ)

 

 

วันที่ทอดกฐินปีนี้ตรงกัน ตัวผม+ สมาชิกเวปที่มาร่วมบางส่วน คงไปทอดกฐินที่วัดป่าอรัญญาวาส

 

ส่วนที่สำนักสงฆ์ซำสูง คงให้ภรรยาผมไปหรือสมาชิกเวปที่มาร่วมทอดกฐินไปครับ

 

สำหรับเพื่อนๆที่ มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ของวัดดังกล่าว

 

สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหมายเลย 610 – 237608 – 6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามของนายภาณุ จินตานนท์

 

โทร.08 – 2114 – 1641

 

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

ขอเพิ่มเติมอีกนิดครับ

 

เพื่อนๆที่ต้องการสมทบเงินร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

 

กรุณาโอนเงิน มาภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ก่อนเวลา 22.00 น. นะครับ

 

เพราะจะทอดกฐินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 นี้แล้วครับ

 

โอนมาช้ากว่านี้ เตรียมกฐินไม่ทันครับ

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ผมร่วมบริจาคไปด้วยคนครับ ขออนุโมทนาครับ

ส่งอีแมวหาอาจารย์แล้วครับ

ผมขออนุญาตโพสต์ในเฟสบุคผมด้วยครับเพื่อมีคนร่วมบริจาก

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...