Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
moddang

กัวซา ขูดพิษรักษาโรค

Recommended Posts

กัวซา ขูดพิษรักษาโรค

 

ช่วงที่ 4 หลังจากที่เราได้ชม 3 ช่วงแรกไปแล้ว เกี่ยวกับสาเหตุของโรคและการรักษาโรคที่เกิดขึ้น สำหรับช่วงที่ 4 เราจะมาพูดถึงการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง นั้นคือการขูดพิษ ซึ่งเป็นการระบายพิษออกจากร่างกายโดยทางผิวหนัง โดยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเอง

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขูดพิษรักษาโรค

ใครไม่ป่วย tape 47 5/5

 

 

ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น เทป 47 ตอน กัวซา ขูดพิษรักษาโรค ช่วงที่ 5 หลังจากที่เราได้ชม 3 ช่วงแรกไปแล้ว เกี่ยวกับสาเหตุของโรคและการรักษาโรคที่เกิดขึ้น สำหรับช่วงที่ 4 เราจะมาพูดถึงการรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง นั้นคือการขูดพิษ ซึ่งเป็นการระบายพิษออกจากร่างกายโดยทางผิวหนัง โดยสามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเอง

Edited by moddang..

Share this post


Link to post
Share on other sites

คัวซารักษาโรค

 

 

 

รายการสุขภาพดีด้วย 8 อ. ทางFMTV

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.morkeaw.net/k-guasa.html

 

นำมาให้ดูอีก หลังจากที่คุณ kikkapu เอามาวางครั้งนึง แต่หาไม่พบแล้วว่าอยู่ตรงไหน

 

 

มีคนเขาบอกว่า “หมอที่เก่งที่สุดก็คือตัวเรา

และเครื่องมือที่แท้จริงในการบำบัดรักษาโรคคือ ร่างกายของเราเอง”

 

การกัวซา คือ...คำตอบ

 

ภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวจีน ชาวเขา กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบัน มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการเอาพิษออกจากร่างกายทางผิวหนัง

ปัจจุบันนี้ สังคมเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจรุ่งเรือง แต่สุขภาพของผู้คนกลับถดถอยลง ยิ่งเมื่อประสบภาวะความกดดันและการทำงานที่รีบเร่ง ทำให้ผู้คนมีเวลาออกกำลังกายน้อยลง

เป็นผลให้เซลล์ในร่างกายไม่สามารถทำงานหมุนเวียนได้ราบรื่น ทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด และโรคร้ายแรงจากความเจริญก้าวหน้า ยิ่งกว่านั้นโรคที่เกิดจากเซลล์ทำงานผิดปรกติ

ล้วนเป็นโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้น “การถอนพิษแบบกัวซา” จึงได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และยังสามารถพึ่งตนเองได้อีกด้วย

 

การถอนพิษแบบกัวซาคือ การขูดผิวหนังเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังปราณในร่างกาย และเป็นการถอนพิษที่ไม่ถูกจำกัดทั้งเวลา

และสถานที่ สามารถทำได้ทุกเวลาที่ต้องการ เพียงแต่เจียดเวลาวันละไม่กี่นาที ขูดจากศีรษะจนถึงเท้า ก็สามารถกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น กระตุ้นระบบเมตาโบลึซึ่ม

ของร่างกาย ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สุขภาพที่แข็งแรง

 

กัวซา เพื่อการบำบัดแบบศาสตร์จีนโบราณ

 

กัวซ่าการนวดบำบัดแบบศาสตร์จีน

 

การนวดบำบัดด้วยกัวซ่า คือการบำบัดแบบแผนโบราณของจีน กัวซ่าเป็นที่รู้จักแพร่หลายมานานนับพันปี การนวดบำบัดแบบกัวซ่า

สามารถทำได้ทุกที ทุกเวลา ตามที่ต้องการและเกิดผลจริง เพียงใช้แผ่นกัวซ่า ขุดจากศีรษะจนถึงเท้า จะช่วยกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น

เป็นการกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึ่มของร่างกาย มีผลต่อร่างกายคือ ทำให้สุขภาพแข็งแรง แก้ปัญหาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดศีรษะได้ดี

 

ความนิยมของกัวซา

 

ปัจจุบันนี้สังคมเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจรุ่งเรืองแต่สุขภาพของผู้คนกลับถดถอยลงยิ่งเมื่อประสบภาวะความกดดันและการทำงานที่รีบเร่ง

ทำให้ผู้คนมีเวลาออกกำลังกายน้อยลงเป็นผลทำให้เซลล์ในร่างกายไม่สามารถทำงานหมุนเวียนได้ราบรื่น ทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด

และโรคร้ายแรง

 

จากความเจริญก้าวหน้า ยิ่งกว่านั้นโรคที่เกิดจากเซลล์ทำงานผิดปกติล้วนเป็นโรคที่การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ดังนั้นการออกกำลังกายแบบกัวซาจึงได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและยังได้ใส่หลักการแพทย์ที่มีเหตุผลลึกซึ้งรวมเข้าไปด้วยมีการ

ปรับปรุงอุปกรณ์กัวซาให้ดีขึ้นนำวิธีรักษากัวซาแบบโบราณที่เรียบง่ายผสานเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้คนยุคปัจจุบันที่มัวแต่ยุ่งอยู่

กับงานสามารถสัมผัส”การออกกำลังกายแบบกัวซา”ได้อย่างง่ายดาย

 

การออกกำลังกายแบบกัวซา ที่พอเหมาะส่งผลให้ร่างกายและจิตใจ แข็งแรง กระตุ้นระบบเมตาบอลิซึ่มของร่างกายและช่วยชะลอความแก่ เป็นต้น

คนยุคปัจจุบันทั่วไปที่ยุ่งวุ่นวายทั้งวันมักถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่จนไม่สามารถจัดเวลาไปออกกำลังกายได้ การออกกำลังกายแบบกัวซา

สามารถกระทำได้ทุกเวลาที่ต้องการเพียงแต่เจียดเวลาวันละไม่กี่นาที ขูดจากศรีษะจนถึงเท้าก็สามารถกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนไดดีขึ้น

กระตุ้นระบบเมตาบอลิซึ่มของร่างกายผลลัพธ์ที่ได้คือสุขภาพที่แข็งแรง

 

 

ประโยชน์ของกัวซ่า

 

การนวดบำบัดแบบ กัวซ่ามีประโยชน์ คือ

 

1. แก้ปัญหาอาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว

2. ช่วยในการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย

3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

4. ทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น สุขภาพดีขึ้น

5. เสริมความงาม ชลอความแก่

6. ช่วยบำบัดอาการของโรคต่าง ๆ

7. ทำให้ค้นพบสาเหตุของโรคต่าง ๆ

8. สามารถบอกตำแหน่งของโรคที่เกิดขึ้น

9. ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ

10. ทำให้สุขภาพดีขึ้น

 

 

จุดเด่นของ กัวซ่า

 

1. วิธีนวดบำบัดง่าย เรียนรู้ได้ง่าย

2. สามารถทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

3. ไม่มีผลข้างเคียงจากการบำบัด

4. สามารถบำบัดได้แม้สวมเสื้อผ้าอยู่

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกัวซา

 

1. ไม้กัวซา ช้อน ชามขอบเรียบ เหรียญ ช่วยขูดถอนพิษร้อน ช่วยเอาพิษออกได้เร็ว

2. ขี้ผึ้ง หรือน้ำมันสมุนไพร ถ้าป่วยจากภาวะร้อนเกิน ให้ได้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น ขี้ผึ้งย่านาง น้ำมันเขียว ขึ้ผึ้งเสลดพังพอน น้ำมันพืช หรือน้ำ ฯลฯ

ถ้าป่วยจากภาวะเย็นเกิน ให้ได้สมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่น ขี้ผึ้งไพร น้ำมันงา ฯลฯ

(ถ้าอากาศหนาว ๆ หรือช่วงอากาศเย็นในเวลากลางคืน ก็อย่าใช้ขี้ผึ้งสมุนไพรฤทธิ์เย็น เพราะจะทำให้หนาวเข้ากระดูกได้)

 

เทคนิคการกัวซา

 

1. จัดไม้กัวซา ทำมุม 45 องศา

2. ที่ตำแหน่งของกระดูกข้อต่อ สามารถขูดผ่านได้ โดยขูดไม่ลงน้ำหนักแรง

3. พยายามขูดให้ได้พื้นที่ยาว (ส่วนหน้าอก ส่วนท้อง ส่วนใบหน้า ส่วนไหล่ จากนอกเข้าใน ส่วนอื่นๆ จากบนลงล่าง)

4. ระดับของพิษสะสม จากกการศึกษา พบว่าระดับของลมพิษจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

4.1 พิษสะสมอยู่ในระดับเซลล์เนื้อเยื่อ วิธีการขูดเอาพิษออก ให้ขูดผ่านผิวหนังได้เลย บริเวณผิวหนังเรียบ

เช่น ขูดบริเวณแผ่นหลัง ที่เป็นผิวเรียบ ขูดบริเวณใบหน้า แขน ขา ฯลฯ

4.2 พิษสะสมอยู่ลึกไปถึงล่องกล้ามเนื้อ วิธีการขูดเอาพิษออก ให้ใช้วิธีแซะ เขี่ย ตามล่องกล้ามเนื้อ ตามล่องกระดูก ล่องซีกโครง

เช่น ปวดตึงตรงบริเวณสะบักทั้ง 2 ข้าง (ที่อยู่แผ่นหลัง ให้อยู่ในท่าเอามือไขว้หลัง ใต้สะบักจะเห็นเป็นล่อง จะช่วยขูดแซะง่ายขึ้น)

4.3 พิษสะสมอยู่ลึกไปถึงไขกระดูก เมื่อกระดูกเคลื่อนที่ผิดรูป พิษก็จะเข้าไปฝังอยู่ในไขกระดูก

เช่น ปวดที่กระดูกก้นกบมาก เราจะต้องกัวซาตรงรูกระดูกก้นกบ เพื่อขับลมพิษออก

(สาเหตุมาจาก นั่งผิดท่าเป็นเวลานาน และไม่ออกกำลังกาย ยึดกล้ามเนื้อ เ้ส้นเอ็น ทำให้ของเสียไปค้างอยู่เวลานี้มาก และทานอาหารไม่สมดุล)

 

วิธีการกัวซา

 

1.ไม่ว่าเป็นโรคอะไรก็ตามควรเริ่มขูดที่ชีพจรหลักก่อนจากนั้นจึงขูดจุดที่ป่วย (ชีพจรหลักอยู่ที่แนวกระดูกสันหลังทั้งแกน)

ควรเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเสมอ ขูดจากแผ่นหลังตั้งแต่ต้นคอลงยาวมาจน ถึงเอวให้ลงน้ำหนักเท่าที่จะไม่เจ็บมาก

ลงน้ำหนักสม่ำเสมอพอสมควรแล้วจึงย้ายมาขูดด้านขวาต่อ

2. การใช้แรงขูดต้องสม่ำเสมอ บนแนวชีพจรที่ขูดควรขูดจนเห็นรอยจุด(ซา)ปรากฏขึ้นมา จากนั้นจึงขูดตำแหน่งอื่นต่อไป

(การขูดที่พอดีคือ ขูดให้ผิวมีสีแดงจนกว่าจะไม่แดงไปกว่านั้น)

3. ปกติหลังจากขูดแล้ว 2-3 วัน ตำแหน่งโรคที่ขูดจะมีอาการเจ็บปวดปรากชกขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติหลังขูดจนซาออกหมดแล้ว ต้องรออีก 5-7 วัน

จึงจะสามารถขูดซ้ำได้อีก การขูดเพื่อสุขภาพสามารถขูดผ่านเสื้อผ้าได้ทุกวัน

4. ถ้าตำแหน่งที่ขูดไม่ถูกต้องแม่นยำ หรือ เทคนิคการใช้มือขูดไม่ถูกต้อง ก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนแต่อย่างใด สามารถขูดได้อย่างไม่ต้องกังวลใจ

5. หลังขูดแล้วให้ดื่มน้ำ แก้วใหญ่เพื่อช่วยระบบเมตาบอลิซึ่มของร่างกาย

6. สถานที่ขูดกัวซาจะต้องไม่เป็นที่มีลมแรง เช่นหน้าพัดลม หรือในห้องที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำเนื่องจากจะทำให้เสียสมดุลของหยินและหยาง

7. สามารถทำการกัวซาหลังอาบน้ำไม่น้อยกว่า ๑/๒-๑ ชั่วโมง (เพื่อให้รูขุมขนกลับสู่สภาพปกติ)

8. หลังทำกัวซาควรเกิน 5-8 ชั่วโมงขึ้นไป จึงสามารถอาบน้ำได้ หรือเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นหลังกัวซา 30 นาที

 

อาการพิษสะสม (ดูที่สีผิว)

 

1. สีชมพูหรือสีแดงเรื่อ ๆ แสดงว่า ดี

2. เป็นปื้น แสดงว่า พิษเริ่มสะสม

3. เป็นจ้ำเหมือนไข้เลือดออก แสดงว่า พิษสะสมนานแล้ว ในทางแพทย์ทางเลือก เรียกว่า ลมแตก

4. ถ้าเป็นลักษณะช้ำ แสดงว่า มีพิษสะสมมาก

ยิ่งถ้าช้ำจนถึงขั้นสีม่วงหรือสีดำ ในทางแพทย์ทางเลือกถือว่า มีพิษมากถึงขั้นมะเร็ง

 

ซึ่งการตรวจในทางการแพทย์แผนปัจจุบันอาจพบว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เรียบเรียงพบว่า

ผู้ป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มากกว่า ร้อยละ 80 มักขูดซาพบสีม่วงหรือสีดำ

การกัวซาจึงเป็นทั้งการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ไปพร้อมกัน ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 วัีน รอยแดงนั้นมักจะยุบหายไป

 

มักจะมีคำถามว่าเมื่อกัวซาแล้วจะกัวซาอีกครั้งเมื่อไหร่ คำตอบก็คือ เมื่อรู้สึกไม่สบายอีกครั้ง ถ้าเป็นผู้ป่วยหนักอาจจะ

กัวซาทุกวันหรือกัวซาวันละหลายครั้งก็ได้ ถ้าการกัวซานั้นทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวขึ้น

 

หมายเหตุ ไม่ควรขูดในจุดที่เป็นแผลฝีหนองหรือจุดที่เมื่อถูกขูดแล้วรู้สึกไม่สบายเจ็บปวดแสบร้อน

ทรมานมากเกินไป แต่สามารถขูดตรงข้ามกับจุดที่ไม่สบายนั้น ๆ ก็สามารถรักษาจุดที่ไม่สบายนั้นได้

 

 

 

การนวดหน้าด้วยกัวซ่าเพื่อใบหน้าที่สวยใส อ่อนวัย

 

การนวดใบหน้าด้วยกัวซ่า ช่วยให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นส่งผลให้เซลล์ผิวเกิดความยืดหยุ่นและผิวเรียบเนียน

เป็นการกระตุ้นที่เซลล์ผิวหน้าโดยเพิ่มการหมุนเวียนของออกซิเจน และ เพิ่มการดูดซึมสารอาหารต่างๆ สามารถยกกระชับใบหน้า

ส่วนที่หย่อนคล้อยและมีริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ใบหน้าของคุณสวยใส ดูอ่อนกว่าวัยช่วยชะลอความแก่ ลดริ้วรอย

การนวดใบหน้าด้วยกัวซ่าสามารถทำใด้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการและสามารถเห็นผลได้จริงในทันที

 

จุดเด่นของการนวดหน้าด้วยกัวซ่า

 

1. วิธีนวดหน้าทำได้ง่าย เรียนรู้เองได้ทันที

2. สามารถทำได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

3. ไม่มีผลข้างเคียงจากการนวดใบหน้า

4. สามารถทำให้ใบหน้าคุณสวยใสขึ้นทันที

Share this post


Link to post
Share on other sites

การประยุกต์การกัวซาเพื่อความงาม

 

ประวัติศาสตร์ การเสริมสวยของหญิงจีนนั้น ย้อนยุคกลับไปหลายพันปีในอดีต โดยก่อนยุคประวัติศาสตร์ (Prehistoric age) คนจีนพบโดยบังเอิญว่า ถ้าหากเกิดล้มป่วยจะสามารถบำบัดเยียวยาได้ด้วยการนำเอาหินมาถูตัว หรือจะใช้มือเปล่าๆถูนวดตามตัวก็ได้ อาการป่วยจะทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัด เทคนิคนี้ต่อมาเรียกกันว่า กัวซา ซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิง (ช่วงศตวรรษที่ 14 ถึง 17) นั้น เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก

 

เหนือกว่านั้นก็คือ การถูด้วยหินจนทั่วเรือนร่างแดงกํ่า ยังเป็นการสร้างความสดชื่นดุจกลับคืนสู่ความเยาว์วัยได้อีกด้วย! การถูตัวเชื่อกันว่า ได้ขับไล่สารพิษออกจากร่างกายของเรา แต่ถ้าหากถูตัวแล้วแทนที่จะแดง ผิวกลับบวมดำ นั่นแปลว่าร่างกายของคุณสะสมพิษร้ายไว้เยอะแยะ และจะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ความคิดนี้ ได้รับการยอมรับในวงการเสริมสวย ของหญิงจีนยุคทันสมัย แม้แต่ในวงการแพทย์ก็เช่นกัน ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อคุณถูตัว แรงที่กดลงไปนั้นจะขยายช่องว่างระหว่างเซลล์ ทำให้สารพิษที่ค้างอยู่ภายในหลุดออกมา และถูกขับทิ้งไปด้วยกระบวนการไหลหมุนเวียนของโลหิต แต่อุปกรณ์ในยุคนี้ไม่ใช่ก้อนหินครับ หากเป็นแผ่นที่ตัดมาจากเขาวัว หรือเขาควาย ว่ากันว่ามันมีคุณสมบัติขับพิษร้ายได้ดีกว่าอย่างอื่น "แรก เริ่มเราจะวางแผ่นเขาวัว หรือเขาควายนี้ บนหน้าท้อง แล้วค่อยๆ กดไล่ไขมันออกไปทางเอวด้านหลัง ทั้งนี้เพราะบริเวณหน้าท้อง และรอบเอวนั้นล้วนแล้วแต่มีไขมัน และไขมันก็ประกอบด้วยนํ้า เราจะต้องไล่นํ้าให้ออกไปจากเซลล์" เมื่อนํ้าไหลไปแล้ว กระบวนการสันดาปจะเพิ่มขึ้น ไขมันจะถูกเผาผลาญ ไม่สะสมดังที่เคยเป็น หุ่นของเราก็จะสเลนเดอร์เหมือนสาวๆ ไงครับ ไล่ไขมันหน้าท้องและเอวได้แล้ว

 

คราวนี้ก็มาลบรอยย่นบนใบหน้ากันบ้าง ทำตามขั้นตอนสามารถดูจากรูปประกอบไปได้นะครับ เริ่มจากบริเวณหน้าผากค่อยๆไล่ไปที่ดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด เมื่อเราอายุมากขึ้น ปริมาณกระแสโลหิตที่มาเลี้ยงบริเวณตาจะน้อยลง แต่มีนํ้ามาคั่งอยู่ แทน ทำให้เกิดถุงนํ้าขึ้น ทว่าไม่ต้องตกใจครับ การถูด้วยแผ่นเขาวัวหรือเขาควาย จะทำให้ถุงย่นๆนี้หดหายไปได้ "ค่อนข้างเจ็บหน่อยนะครับ แม้ว่าจะค่อยๆถูอย่างเบาที่สุดแล้วก็ตาม" จากนั้นก็มาถึงกระดูกแก้ม การใช้เทคนิคกัวซาในบริเวณนี้จะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทที่ผิวหน้า มีการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ทำให้ ออกซิเจนและธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเนียนเรียบ แก้มของคุณจะเต่งตึงอย่างลูกท้อ แล้วก็ลงมาถูที่บริเวณปาก ต่อไปถึงบริเวณลำคอ ซึ่งมีรอยย่นเป็นชั้นๆ ซึ่งก็จะพลันหดหายไปเช่นกัน เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนี้ แม้แต่ สาวใหญ่วัยสี่สิบกว่า กล่าวว่า มีคนทักว่าเธออยู่ในวัยยี่สิบกว่า อะไรจะแฮปปี้ปานนั้น!

 

วิธีการนวดกัวซา

 

 

guasa_manual_r.jpg

 

 

 

Edited by moddang..

Share this post


Link to post
Share on other sites

การขูดกัวซาขับพิษปรับสมดุลทั่วร่างกาย

 

gs11.JPG

 

ด้านบนเป้นแนวเส้นลมปราณแบบจีนอันนี้นำมาจากหมอเขียวที่ท่านได้นำมาเผยแพร่ครับ และภาพข้างล่างประยุกต์ให้ง่ายขึ้นครับ

 

gs12.JPG

 

ขั้นตอนการกัวซา ทั่วร่างกายขับพิษปรับสมดุล

 

1. ผู้รับบริการอยู่ในท่านั่งขูดแนวกระดูกสันหลังกลางลำตัวจากไรผมถึงกระดูกก้นกบ

2. ขูดแนวแผ่นหลังด้านซ้ายตามแนวกระดูกซี่โครงลงมาถึงเอว

3. ขูดแนวแผ่นหลังด้านขวาตามแนวกระดูกซี่โครงลงมาถึงเอว

4. ผู้รับบริการอยู่ในท่านอนคว่ำขูดแนวแขนด้านซ้ายเริ่มจากคอจนถึงปลายนิ้วมือ

5. ขูดสะโพกด้านซ้ายแนวเฉียงจากก้นกบถึงสลักเพชร

6. ขูดแนวขาซ้ายด้านหลังถึงปลายเท้า

7. ขูดสะโพกด้านขวาแนวเฉียงจากก้นกบถึงสลักเพชร

8. ขูดแนวขาขวาด้านหลังถึงปลายเท้า

9. ขูดแนวแขนด้านขวาเริ่มจากคอจนถึงปลายนิ้วมือ

10.ผู้รับบริการอยู่ในท่านอนหงายขูดแนวกลางหน้าอก(สำหรับผู้หญิงพิจารณาปฏิบัติตามความเหมาะสม)

11.ขูดแนวแขนด้านขวาเริ่มจากคอจนถึงปลายนิ้วมือ

. 12.ขูดแนวขาขวาด้านหน้าถึงปลายเท้า

13.ขูดแนวขาซ้ายด้านหน้าถึงปลายเท้า

14.ขูดแนวแขนด้านซ้ายเริ่มจากคอจนถึงปลายนิ้วมือ

15.ขูดศีรษะ หน้าผาก ใบหน้า และ รอบหู

16.ผู้รับบริการลุกนั่ง ขูดคอ และ ฐานกะโหลก ท้ายทอย ให้ทั่ว

 

todoguasa.png

 

http://gotoknow.org/blog/guasa/360285

Share this post


Link to post
Share on other sites

ได้ผลทันตาเลยนะค่ะ กับการกัวซา เช่นพวกเป็นผังผืดที่มือ หรือนิ้วล็อค ขูดบ่อยๆ ทำน้ำมัน ตรงไหนพิษเยอะผิวหนังจะดูดน้ำมันค่ะ

ขูดตามแนวแกนสันหลังก็ดีนะค่ะ วินิจฉัยโรคตามข้อกระดูกของแนวกระดูกได้ชัดดีเหมือนกันค่ะ ลองหัดขูดกันดูนะค่ะ !gd

Share this post


Link to post
Share on other sites

หมอเขียว ค่ายสุขภาพ กย 53 สาธิตการกัวซา กดจุดลมปราณ 1จาก3

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

หมอเขียว ค่ายสุขภาพ กย 53 สาธิตการกัวซา กดจุดลมปราณ 2จาก3

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

หมอเขียว ค่ายสุขภาพ กย 53 สาธิตการกัวซา กดจุดลมปราณ 3จาก3

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...