Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
moddang

ช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Recommended Posts

เอเอสทีวีผู้จัดการ ได้ทำการรวบรวมช่่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม..........

 

จุดรับบริจาคสิ่งของทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนี้...........

 

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV เปิดรับบริจาคสิ่งของที่บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-629-4433

 

ทำเนียบรัฐบาล เปิดรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ที่ห้อง 204 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-4000 ต่อ 4549, 4597 และ 4545

 

วุฒิสภา จัดโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้ที่ ศูนย์รับบริจาค ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา 02-244-1777 ถึง 8 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102

 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและ สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพไทย เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเครื่องดื่ม (เสื้อผ้ายังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคได้ที่ อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.02-572-1500

 

สภากาชาดไทย สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 วันหยุดราชการ ต่อ 1302, 02-251-7614-5 โทรสาร 02-252-7976 หรือสามารถบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtrc.in.th เลือกเมนู รับบริจาคสิ่งของ

 

กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย โดยรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.โทรศัพท์ 02-354-6858

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-9554, 0-2590-9559 และ 0-2950-9557

 

โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 

จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของ จังหวัดนครราชสีมา บริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง ได้ที่เต็นท์ชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 044-259-993 ถึง 4, 044-259-996 ถึง 8

 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของจำเป็นเร่งด่วน บริจาคได้ที่ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-1385-7 หรือ 02-791-1113 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ภาคีสมาชิก ตั้ง ศูนย์ขึ้นมาเพื่อรับของบริจาคอาหาร น้ำ เทียน ไม้ขีด ไฟแช็ก ผ้าอนามัย รวมถึง ยากันยุง และ ยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย (ยุง แมลงป่อง ตะขาบ และ งู) ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยเปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการมือถือระบบ AIS, DTAC และ True Move ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทาง SMS เพียงพิมพ์คำว่า “น้ำใจไทย” หรือ “Namjaithai” แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4567899 ข้อความละ 10 บาท รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จะนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยกองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคได้ ณ บริเวณหน้า ททบ. (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เป็นสื่อกลางส่งต่อธารน้ำใจไปยังผู้ประสบอุทกภัย สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ช่อง 7 สี ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์รับ บริจาคน้ำท่วม เปิดรับบริจาค เงินสด อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังให้ข้อมูลหมายเลขติดต่อหน่วยงานที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น. ทุกวัน ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการฯ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ซอยเดียวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่สุดซอย)

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วม กับสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร อสมท กรุงเทพมหานคร สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2276-4242

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (สจม.) ร่วมกับสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านหลังศาลาพระเกี้ยว ติดกับอาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ - 22 ต.ค.2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2218-7045 ต่อ 301-304

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัคร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดรับบริจาคสิ่งของอยู่ที่ ศูนย์อาสาสมัคร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 086-570-3693, 086-943-4988 และ 089-723-5235

 

มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้เปิดศูนย์ช่วยรวบรวมสิ่งของบริจาคต่างๆ โทรศัพท์สอบถามที่ 0-2465-6165

 

มูลนิธิ 1500 ไมล์ ดำเนินการจัดส่งทีมอาสาสมัคร เข้าสำรวจพื้นที่อุทกภัย เพื่อประเมินสถานการณ์และรวบรวมความต้องการ ผู้สนใจสามารถเป็นอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยการพายเรือคายัคเข้าพื้นที่ กับมูลนิธิ 1500 ไมล์ ติดต่อคุณกนกวรรณ โทร. 080-551-4388 คุณนัท โทร. 089-489-9116 หรือศูนย์ประสานงาน (โคราช) 111/166 หมู่บ้านอยู่สบาย 3 ซอย 4 หมู่ที่ 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.1500miles.org/

 

มูลนิธิซิเมนต์ไทย จัดโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น โดยเฉพาะเทียนไข ไฟแช็ค กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัย และกางเกงในกระดาษ รวมทั้งอาหารแห้ง ได้ที่มูลนิธิซีเมนต์ไทย อาคาร 10 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-586-5506

 

มูลนิธิกระจกเงา สามารถไปบริจาคข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม และยารักษาโรค ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา (สำนักงานกรุงเทพฯ) ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-274-9769 และ 02-941-4194-5 ต่อ 102

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ร่วมกับกองทัพบก เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่ 1 บาท สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กองทัพบกทุกวัน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-711-7744 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เครือข่ายเฟซบุ๊ก กลุ่ม “ประเทศไทยกลับมาสดใส ดีกว่าเดิม” ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติการรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อจัดทำถุงยังชีพ รวมทั้งต้องการอาสาสมัครเพื่อจัดทำถุงยังชีพ รับบริจาคที่เต้นท์จุดรับของ หน้าโรงแรมดุสิตธานี ด้านถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น. โดยจะเปิดรับไปจนถึงวันเสาร์ที่ 23 ต.ค.นี้

 

 

 

บัญชีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

:P มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่บัญชี 401-6-36319-9

 

:P บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่บัญชี 046-2-44777-2

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281-1902, 02-282-9596 โทรสาร 02-281-1423)

 

:P มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน

ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

เลขที่บัญชี 082-2-66600-0

(ต้องการใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค โทรสาร 02-252-8711 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4442)

 

:) รัฐบาลไทย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล

ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

เลขที่บัญชี 067-0-06895-0

(สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-281-4130 โทรสาร 02-282-5296)

 

:D วุฒิสภา

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา

ชื่อบัญชี วุฒิสภารวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 189-0-07706-1

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-244-1777 ถึง 8 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102)

 

:D สภากาชาดไทย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เลขที่บัญชี 045-3-04190-6

(ต้องการใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย โทรสาร 02-250-0120 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4066 และ 02-256-4068)

 

:D กองบัญชาการกองทัพไทย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อบัญชี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

เลขบัญชี 157-2-05575-2

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-572-1500)

 

:D กรุงเทพมหานคร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร

ชื่อบัญชี กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เลขที่บัญชี 027-0-17081-2

(สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-271-2162 หรือสายด่วน กทม. โทร. 1555)

 

จังหวัดนครราชสีมา

 

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่บัญชี 301-0-86149-4

 

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2553

เลขที่บัญชี 694-0-13486-7

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-259-996 ถึง 8 และ 044-259-993 ถึง 4)

 

-โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 301-3-40176-1

 

-บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวทะเล (นครราชสีมา)

ชื่อบัญชี กองทุนครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 790-2-60548-7

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-251-2188)

 

^_^ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์

ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

เลขที่บัญชี 547-0-37532-3

(เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 20-25 ต.ค. 2553)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน

ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล - ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย

เลขที่บัญชี 111-3-90911-5

(บริจาคผ่านทางสาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทรสาร 02-544-3896 สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777)

 

ธนาคารออมสิน

บัญชีประเภทเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน

ชื่อบัญชี ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 028888888881 (8 เก้าตัว)

(ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2553 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1115)

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อบัญชี ชาว กฟภ. รวมใจช่วยผู้ประสบภัย

เลขที่บัญชี 073-1-09891-9

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2590-9554, 0-2590-9559 และ 0-2950-9557)

 

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์

ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 020-2-69333-2

 

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์

ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 020-3-04545-1

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-791-1385 ถึง 7 หรือ 02-791-1113 ตลอด 24 ชม.)

 

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์ ทาวเวอร์

ชื่อบัญชี ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53

เลขที่บัญชี 014-3-00368-9

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า

ชื่อบัญชี กองทัพบก โดย ททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 021-2-69426-9

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-278-1698 และ 02-279-2498)

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7

บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต

ชื่อบัญชี 7 สีช่วยชาวบ้าน

เลขที่บัญชี 001-9-13247-1

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-610-0789)

 

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก

ชื่อบัญชี อสมท.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 015-0-12345-0

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-245-0700 ถึง 4 โทรสาร 02-245-0705)

 

กรมประชาสัมพันธ์

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง

ชื่อบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เลขที่บัญชี 068-0-09584-5

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-276-4242)

 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์

ชื่อบัญชี โครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 095-2-71929-7

(สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-338-3333 และ 02-338-3000 กด 3)

 

*** ติดตามช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ตลอดเวลาที่ http://astv.mobi/thaiflood ***

 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000148354

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีค่ะ... เชิญชวนบริจาคกันค่ะ

 

 

 

%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A12.jpg

 

 

 

70118.jpg

Edited by moddang..
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ร.พ.มหาราชขอรับบริจาครองเท้าบู๊ต 200 คู่ให้แพทย์-พยาบาลใส่ปฏิบัติงาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 ตุลาคม 2553 15:39 น.

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ว่า ขณะนี้ทางโรงพยาบาลประสงค์ขอรับบริจาครองเท้าบูทกันน้ำขนาดยาวถึงเข่า จำนวน 200 คู่ เบอร์ 11 จึงขอให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เพื่อแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จะได้ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000149864

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...