Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
PACRAA

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ต้องรีบรักษา ก่อนเสี่ยง 4 โรคร้าย

Recommended Posts

 

ใครว่า “ความดันโลหิตสูง Hypertension ไม่อันตราย”

 

jAoeYy.jpg

 

          ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ จึงเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูง ก็เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นแล้ว บางท่านถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นการที่เรารู้ตัวว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะแรก ๆ สามารถควบคุมความดันโลหิตที่สูงให้กลับมาสู่ระดับปกติได้ ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้เช่นกัน แล้วความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไร สาเหตุของความดันโลหิตสูงมาจากอะไรได้บ้าง วันนี้เราพามาทำความเข้าใจกันค่ะ

 

มารู้จักความดันโลหิตสูงกันเถอะ ความดันโลหิตสูงคืออะไร

 

สภาวะผิดปกติที่บุคคลมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าระดับปกติของคนส่วนใหญ่ และถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องควบคุม  เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้เกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่สภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแตกได้ นอกจากนี้ความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น โรคหัวใจวาย โรคอัมพาต โรคสมองเสื่อม หรือโรคไตวายเรื้อรัง

 

เมื่อไหร่ ?  เรียกว่าความดันโลหิตสูง

 

          การวัดความดันโลหิตสูง ค่าความดันที่วัดได้จะออกมา 2 ค่า คือ ค่าความดันตัวบนและค่าความดันตัวล่างตัวเลข

-           ค่าความดันตัวบน คือ ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว

-           ค่าความดันตัวล่าง คือ ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว

ซึ่งตัวเลขทั้งสองค่าจะรายงานเป็นมิลลิเมตรปรอท (mm/Hg)

ระดับความดันโลหิตที่ถือว่าสูงผิดปกติ คือ  ค่าความดันตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 140 mm/Hg ขึ้นไป หรือค่าความดันตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 90 mm/Hg  ขึ้นไป โดยระดับความดันทั้ง 2 ค่า ยิ่งสูงมากก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้นตามลำดับ

 

คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่

-           ปวดศีรษะ

-           มึนงงศีรษะ

-           คลื่นไส้, อาเจียน

-           เหนื่อยง่าย

-           หน้ามืดเป็นลม

เหล่านี้คือกลุ่มอาการที่พบบ่อยๆ ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

มากกว่า 90 %  เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Essential  Hypertension)  มักพบได้บ่อยในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง อายุมาก

          ส่วนใหญ่กลุ่มที่ทราบสาเหตุพบได้น้อย ซึ่งเกิดได้ในผู้ป่วยที่มีโรคอยู่แล้วเช่น โรคไต  หลอดเลือดที่ไตตีบ  ครรภ์เป็นพิษ   เนื้องอกบางชนิด โรคทางต่อมหมวกไต ยาบางอย่าง เป็นต้น

 

การพยากรณ์โรค

การพยากรณ์โรคของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นอยู่กับ

    1.    ระดับความดันโลหิตสูงมาก ยิ่งความดันโลหิตสูงมากและระยะเวลาที่เป็นนาน ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ หลายระบบตามมา

   2.การมีโรคอื่นร่วมและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอัมพาต การที่มีปัจจัยเสี่ยงมาก มีโรคร่วมหลายโรค ยิ่งทำให้การพยากรณ์โรคไม่ดี

 

เพื่อก้าวไปสู่สภาวะความดันปกติ ถามตัวเองว่าท่านปฏิบัติตามนี้แล้วหรือยัง

 

1.มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมกับส่วนสูง (ดัชนีมวลกาย = 18.5-25 กิโลกรัม/เมตร2)

2.มีรอบเอวที่เหมาะสมกับส่วนสูง (รอบเอว = ความสูง2)

3.ดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เน้นการพักผ่อนให้เพียงพอ

4.บริโภคอาหารตามข้อปฏิบัติการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่สุขภาพ

5.จัดการเวลาและมีทักษะเผชิญต่อความเครียด

6.เรียนรู้และปฏิบัติตัวตามข้อปฏิบัติและคำแนะนำของแพทย์และทีมดูแลสุขภาพ

7.ไม่สูบบุหรี่

8.ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์

9.ลดปริมาณเกลือแกงหรือโซเดียมในอาหาร โดยจำกัดการใช้เกลือในการปรุงอาหารหรือเครื่องปรุงรสบนโต๊ะอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือโซเดียมสูงหรือรสเค็มจัด เช่นอาหารกระป๋อง อาหารกินเล่น อาหารแช่แข็งและปรุงสำเร็จ อาหารใส่ผงชูรส เป็นต้น เมื่อจับจ่ายซื้ออาหารสำเร็จรูป อ่านฉลากกำกับทุกครั้งและเลือกซื้ออาหารที่ระบุชัดเจนว่ามี “โซเดียมต่ำ” หรือ “ไม่ใช้เกลือ” เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ใช้เครื่องเทศแทนการใช้เกลือ เช่น น้ำส้ม มะนาว กระเทียม ขิง หัวหอม เป็นต้น เลือกรับประทานอาหารสด ผัก ผลไม้ ผัก ข้าว และขนมปังเป็นต้น

 

ความดันโลหิตสูง

มากกว่า 180/110 = สูงมาก อันตราย

160-179/100-109 = สูงปานกลาง

140-159/90-99 =สูงเล็กน้อย

 

การปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง    โดยเฉพาะหลอดลือดแดงเลี้ยงสมอง  ตา  หัวใจ  และไต     จึงทำให้หลอดเลือดสมองแตก หรือตีบตัน เป็นอัมพาต  โรคหัวใจขาดเลือด ไตวายเรื้อรัง  เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วความดันโลหิตสูงยังทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น  ก่อให้เกิดภาวะหัวใจโต  กล้ามเนื้อหัวใจหนา  ซึ่งอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายตามมาได้  การควบคุมความดันโลหิตให้ปกติอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้ นอกจากนี้ทุกคนควรใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้น  จำง่ายๆ ด้วยปฏิบัติการ 4 อ. ดังนี้ อ. อาหาร  ให้ครบ 5 หมู่ อย่างเหมาะสม / อ. อากาศ  ให้บริสุทธิ์ ไม่มี มลภาวะ  /อ. อารมณ์  ให้แจ่มใส  และอ.สุดท้าย  ออกกำลังกาย   ให้สม่ำเสมอ  เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะห่างไกลจากโรคหัวใจและโรคร้ายอื่น ๆ แล้วล่ะค่ะ

 ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.nonthavej.co.th/HYPERTENSION.php

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...