Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 

Recommended Posts

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 173 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง  9 สิงหาคม 2565
ae.jpg

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินกองทุนพุทธมณฑล)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งบรรณารักษ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการศาสนา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. ตำแหน่งช่างยนต์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เดือน 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

13. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกน์

14. ตำแหน่งช่างยนต์
จำนวน 1 อัตรา
อัเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 10,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

17. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า
2) มีใบอนุญาตขับรถ
3) เพศชาย

18. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 22 อัตรา
เงินเดือน 10,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า
2) เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

19. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 121 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 377.45 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...