Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
Chantima

เหตุผลที่ทำให้ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างรวดเร็ว

Recommended Posts

KIC.PNG.0facdfdfc471c100c779e20411e7cced.PNG

                ปัจจุบันการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีเยอะมาก ๆ  เพราะมีความต้องการใช้กันเยอะอย่างเช่น พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จึงต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะ โดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านชิ้นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง เช่น มีขนาดของกระแสไฟฟ้าลดลง หรือมีขนาดความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีหลายอย่างมาก ดังนั้นเราจึงอยากเลือกเอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

               ชิ้นส่วนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ที่ควรรู้จัก

1 ตัวต้านทาน (Resistor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มีสมบัติในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า

2 ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สะสมประจุไฟฟ้า หรือคายประจุไฟฟ้าให้กับวงจร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

3 ไดโอด (diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสองขั้วคือขั้ว A (Anode) และขั้ว K (cathode) มีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในจากขั้ว A ไปหาขั้ว k เท่านั้น

4 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 3 ตอนต่อชนกัน โดยใช้สารกึ่งตัวนำชนิด P และชนิด N ทรานซิสเตอร์ต้องสร้างให้ตัวนำตอนกลางแคบที่สุด มีขาต่อออกมาใช้งาน 3 ขา

5 แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้กำลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

6 หม้อแปลง (Transformer) )เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการส่งผ่านพลังงานผจากวงจรไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกวงจรโดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า

7 วงจรแผ่นพิมพ์ (Printed Circuit Boards) ป็นแผงที่มีลายทองแดงนำไฟฟ้าอยู่ใช้สำหรับต่อวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบเป็นวงจรแทนการต่อวงจรด้วยสายไฟ

                  ทั้งนี้การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ นั้นเหล่านี้ถูกประยุกต์ไปใช้งานในอุปกรณ์เเละเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มากมายในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ก หรือเเบตเตอรี่ต่าง ๆ หรือจะเป็นของใช้ในครัว หมอหุ้งข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ หรือของใช้ที่ไกลตัวเราอีกมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนั้นเองค่ะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...