Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
verb2be

วิธีการใช้ bollinger band ในการเทรด(ขอบคุณคุณpotgarnด้วยนะคะ)

Recommended Posts

พอดีคุณ potgarn นำมาแปะไว้ในอีกกระทู้หนึ่ง คิดว่าดีและมีประโยชน์เลยนำมาเปิดกระทู้ใหม่

ขอบคุณคุณ potgarn นะคะที่นำมาแบ่งปันกัน สร้างสังคมดีๆให้ไทยโกลด์

ถ้ามีเวลาจะมาสรุปให้ฟังนะคะ แปะไว้ก่อน

 

 

 

 

 

How to Use Bollinger Bands in Forex and Stock Trading

by Vahid | Forex Basics | Sunday, February 1st, 2009

 

 

Bollinger Bands are the second indicators I use after the candlesticks. In fact the combination of candlesticks and Bollinger Bands makes the signals for me.

 

There are some awesome features in the Bollinger Bands that can not be found in the other indicators. Before talking about the signals lets see what Bollinger Bands are and how they look like. If you don’t have them on your chart, please add them and let the setting to be the default setting which is 20.

 

ในการใช้ โบลิงเจอร์แบนด์ ให้ใช้คู่กับแท่งเทียนและตั้งค่าไว้ที่ 20

 

Bollinger Bands are consist of three lines: Bollinger Upper Band, Bollinger Lower Band and Bollinger Middle Band.

 

โบลิงเจอร์แบนด์ประกอบด้วยเส้นสามเส้นได้แก่ เส้นโบลิงเจอร์แบนด์บน เส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลาง และเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่าง

 

Bollinger Middle Band is nothing but a simple moving average. Bollinger Upper and Lower Bands measure deviations. I can bring their formula here but it will not have any usage for your trading. The only thing we should know is that they are so strong in diagnosing the trends and reversals.

 

เส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลางคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ธรรมดา ขณะที่เ้ส้นเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บน และล่างเป็นตัวชี้การเบี่ยงเบน กล่าวโดยสรุปคือ โบลิงเจอร์แบนด์ เอาไว้ใช้ดูเทรนด์และการกลับตัว

 

Note: In all the below examples, the Bollinger Band setting is the default setting which is 20 period and 2 deviations.

 

ด้านล่างเป็นตัวอย่างค่า โบลิงเจอร์แบนด์ ที่ตั้งไว้ที่ 20 และค่าการเบี่ยงเบนที่ 2

bollinger-bands-1.jpg

So how can we use Bollinger Bands in trading? What do they tell us and how their signals look like?

 

วิธีการใช้ในการเทรด

 

1. Trend Trading:

 

One of the most important features of Bollinger Bands is that when the market is slow and there is no reasonable volatility, the upper and lower bands become close to each other:

 

1 เทรดตามเทรนด์

เมื่อตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนไร้เหตุผลและดำเนินไปอย่างช้าๆเส้นบนและเส้นล่างจะใกล้กัน

bollinger-bands-2.jpg

 

As you see on the above image, Bollinger upper and lower bands have become so close to each other in the area that I have placed those white arrows. Keep in your mind that when the market becomes slow like that and it makes a narrow range a breakout that can be the beginning of a big trend is on the way. You can easily predict the direction of the breakout with the signals that the market already has shown. Just follow the numbers at the above image and you will see what I mean.

 

จากรูปด้านบนเส้นบนและเส้นล่างจะใกล้กันที่บริเวณลูกศรสีขาว ให้จำไว้ว่าเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวน้อยอย่างนั้นช่องแบนด์แคบ จะเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหญ่ ให้ดูตามลำดับเหตุการณ์ตัวเลขประกอบความเข้าใจ

 

The candlestick #1 has a long lower shadow. What does that mean? It means a big Bullish pressure is imposed to the market suddenly. So the price wants to go up. This is the first signal. You could take a long position after this candle but if you did not, the market would show you some more signals to go long.

 

แท่งเทียนเบอร์ 1 มีไส้เทียนยาวแปลว่ามีแรงซื้อเข้ามาที่ตลาดปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ดังนั้นราคาจึงสูงขึ้น นี่คือสัญญาณอย่างแรกในการเข้าซื้อ แต่ถ้าไม่ได้ซื้อให้ ตลาดจะมีการส่งสัญญาณต่อมาให้เข้าซื้อ

 

After candle #1, market becomes slow and Bollinger upper and lower bands become so close to each other. Candle #2 shows a breakdown with the Bollinger lower band but it is closed above it. This candle also has a long lower shadow that reflects the upward pressure.

 

หลังจากแท่งเทียนเบอร์ 1 ตลาดเริ่มนิ่งและเส้นแบนด์บนและล่างเข้ามาใกล้กัน แท่งเทียนเบอร์ 2 แสดงให้เห็นว่ามีการหลุดไปด้านต่ำกว่าเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ ล่างแต่สามารถกลับขึ้นมาปิดเหนือแท่งได้เป็นแท่งที่มีไส้เทียนยาวแสดงให้เห็นว่าเกิดแรงซื้อขึ้น

 

Then the market becomes slow for several candles BUT candle #3 assures you that the range is broken up. So if you didn’t have a long position, you could go long at the close of #3 candle. Then some red candles are appeared but you should know that after a range breakout, the very first reversal signal is not in fact a reversal signal. It is a continuation signal.

 

จากนั้นตลาดก็กลับมานิ่งๆอีกหลายแท่งเทียนแต่แท่งเทียนที่สามเป็นตัวยืนยันว่าเกิดการระเบิดของช่วงขึ้นแล้ว ซึ่งถ้ายังไม่ซื้อให้ซื้อหลังจากจบแท่งเทียนที่ 3 ถึงแม้จะมีแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดการระเบิดของช่วงแล้ว สัญญาณที่ดูเหมือนว่าแสดงการเปลี่ยนเทรนด์ครั้งแรกอาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางแต่คือสัญญาณการดำเนินต่อของทิศทาง

 

The above breakout could be the beginning of a big trend but it is not. I just brought it here as an example of ranging and breakout. If the candlesticks movements make you confused, you can shift to the line chart from time to time and find the real support and resistance of the range. Line chart is plotted based on the close signal. Close signal is the most important thing specially when you want to interpret the signals with Bollinger Bands and predict the market. Lets shift to line chart and see how it looks like:

 

การระเบิดด้านบนเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ใหญ่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น นี่เป็นแค่ตัวอย่างของขอบเขต และการระเบิด แต่ถ้ากราฟแท่งเทียนทำให้สับสนก็ควรจะเปลี่ยนไปดูกราฟเส้นเป็นระยะๆเพื่อหาแนวต้านและแนวรับของช่วงนั้นๆ เพราะกราฟเส้นเกิดจากการพล็อตจุดราคาปิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการตีความของสัญญาณโบลิงเจอร์แบนด์และการคาดเดาตลาด ลองดูกราฟเส้นด้านล่างประกอบความเข้าใจ

bollinger-bands-3.jpg

 

As you see the support and resistance of the range are shown much better in the line chart (blue circles). Numbers 1, 2 and 3 are where the candles #1, #2 and #3 formed on the last image. In the above line chart the range breakout is conformed while candle #3 was forming. The price line goes up, touches and rides the Bollinger Upper Band. This means the range is broken up and we have an uptrend.

 

จากตัวอย่างขอบเขตแนวรับแนวต้าน(วงกลมสีฟ้า)จะสามารถเห็นได้ชัดกว่าถ้าดูจากกราฟเส้น ตัวเลข 1 2 3 แสดงถึงแท่งเทียนที่ 1 2 3 จากรูปที่แล้ว ในกราฟเส้นด้านบนช่วงการระเบิดของเเบนด์ก็สอดคล้องกันกับแท่งเทียนหมายเลข 3 เส้นราคาขึ้นแตะและวิ่งไปล้อกับเส้นแบนด์บนแปลว่าเกิดการระเบิดของช่วงราคาและเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขึ้น

 

So we learned that the close price is very important when we work with Bollinger Bands. A Bollinger Lower Band is not broken down as long as the candlesticks are closed above it and a Bollinger Upper Band is not broken up as long as the candlesticks are closed below it.

 

ดังนั้นราคาิปิดจึงสำคัญเมื่อใช้คู่กับโบลิงเจอร์แบนด์ เส้นแบนด์ล่างจะไม่ระเบิดลงถ้าแท่งเทียนปิดบนเส้น และเส้นแบนด์บนจะไม่ระเบิดขึ้นถ้าแท่งเทียนปิดแท่งต่ำกว่าเส้น

 

Like the Fibonacci system I explained earlier, one of the ways to trade using the Bollinger Bands is finding a range and then waiting for its breakout.

 

สรุปคือหนึ่งในวิธีการดูเทรนด์โดยการใช้โบลิงเจอร์แบนด์ คือการหาช่วงขอบเขตราคาและรอการระเบิดเลือกทิศทาง

 

Bollinger Bands are really good in trend following. Please follow the numbers in the below image. #1 shows a good reversal signal (I will talk about the Bollinger Bands reversal signals later in this article). If I wanted to take a long position I would wait for more confirmation which is the #2 candle. I would go long at the close of #2 candle.

The next a few candles break up the Bollinger Middle Band and the candles after them make a small ranging BUT as you see all of them are closed above the Bollinger Middle Band (zone #3). Some of them tried to break down the Bollinger Middle Band but they couldn’t. What does that mean??? It is another confirmation for the beginning of an uptrend. Zone #3 is the most important part of the below image. More conservative traders prefer to take their long positions after formation of such a confirmation. They go long when the thin red line is broken up (#4). They place the stop loss below the low of the last candle that its shadow is broken down the Bollinger Middle Band. As you see it goes up strongly (first red big arrow). There are some small red candles but they should not be considered as reversal signals. At #5 the price goes down to retest the Bollinger Middle Band. This is the beginning of the second Elliott Wave. It is where some traders wait for the retrace (continuation) to go long. I have explained it in another article I wrote about Fibonacci.

 

โบลิงเจอร์แบนด์จะใช้ดีมากในการตามเทรนด์ ลองดูตัวเลขตามรูปด้านล่าง เบอร์ 1 แสดงให้เห็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางที่ชัดเจน ถ้าจะซื้อให้รอสัญญาณการยืนยันที่แท่งเทียนเบอร์ 2 ซึ่งผู้เขียนจะซื้อเมื่อปิดแท่งเทียนเบอร์ 2 เมื่อแท่งเทียนอีกสองสามแท่งต่อมาได้ขึ้นทะลุเส้นแบนด์กลางขึ้นมาและถึงแม้ว่าจะปิดต่ำกว่าเส้นแบนด์บนเล็กน้อยแต่ทุกแท่งก็ปิดเหนือเส้นแบนด์กลางในรูปโซน 3 บางแท่งมีลักษณะความพยายามที่จะกดให้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นแบนด์กลางแต่ก็ไม่สามารถทำได้ ซึ่งก็คืออีกสัญญาณที่ยืนยันการเริ่มต้นของเทรนด์ขึ้น โซน 3 เป็นส่วนสำคัญที่สุดสุดของรูปด้านล่าง นักลงทุนที่ไม่กล้าเสี่ยงบางคนก็ชอบที่จะซื้อเมื่อเกิดรูปแบบการยืนยัน พวกเขาจะซื้อเมื่อราคาได้ทะลุเส้นสีแดงขึ้นไป (เบอร์4) และตั้ง stoploss ที่ราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่ทะลุเส้นแบนด์กลางลงไปได้ และอย่างที่เห็นคือราคาสามารถขึ้นไปได้อย่างแรง (ลูกศรสีแดงอันแรก) ในระหว่างนี้อาจจะมีแท่งเทียนสีแดงแต่ไม่นับว่าเป็นสัญญาณการกลับเทรนด์ ที่เบอร์ 5 ราคาลงไปทดสอบเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลาง จุดนี้คือการเริ่มต้นของคลื่นที่ 2 ตามหลักการนับคลื่นอีเลียตเวฟ ซึ่งเป็นที่ๆนักลงทุนบางคนรอการย่อลงมาเพื่อเข้าซื้อ

 

Can you take a short position at #5 ? You can but you’d better not to do that. It is against the trend direction and when you see the price has been going up strongly and for a long time, you should ignore the first and even the second reversal signal. They are not reversal. They are continuation signals in fact.

 

ถ้าถามว่าณ จุดเบอร์ 5 สามารถเข้าชอตได้ไหม จุดเ้บอร์ 5 สามารถเข้าชอตได้แต่ไม่ควรชอต เพราะเป็นการชอตสวนเทรน และถ้าเห็นราคาที่ขึ้นอย่างแรงและต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งสัญญาณกลับตัวในครั้งแรกอย่าไปสนใจ ถึงจะเกิดสัญญาณขึ้นสองครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะกลับตัว แต่เป็นสัญญาณต่อเนื่องต่างหาก

So the price goes down, retests the Bollinger Middle Band and it even succeeds to break down the middle band but keeps on going up again. As I have explained above, although it could break down the middle band we should not go short.

 

ดังนั้นถ้าราคาเกิดลงมาเทสแนวโบลิงเจอร์กลางและทะลุลงมาได้แต่มีความพยายามจะดีดกลับอีกครั้ง อย่างที่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าถึงจะทะลุลงมาได้ก็ไม่ควรชอต

 

It starts going up again (#6) and the next candles are all closed above the Bollinger Middle Band. Fibonacci can be a big help here. As you see at #7 and when it wants to break above the 100.0% level, it shows a bearish reaction but the next candle is closed above the Bollinger Middle Band and the next candle break up the 100.0% level (#8). We should expect that it breaks above the 161.80% level because it is a strong trend and as you see it can even reach the 261.80% level (#9) and break above it (#11).

 

ราคาเริ่มกลับขึ้นไปอีกครั้งที่เบอร์ 6 และเเท่งเทียนต่อไปปิดเหนือเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลาง ฟีโบนาซี่ก็จะเป็นตัวช่วยสำหรับกรณีนี้ อย่างที่เห็นที่เบอร์ 7 ราคาพยายามจะทะลุเส้นฟีโบที่ 100% ขึ้นไปและแสดงปฏิกิริยาหมีออกมา แต่แท่งเทียนปิดเหนือเส้นโบลิงเจอร์แบนด์และแท่งต่อมาปิดเหนือเส้นฟีโบ 100% (ที่เบอร์8) เราควรคาดหมายไว้ก่อนว่าจะทะลุเหนือเส้น 161.8% เพราะราคาแสดงให้เห็นเทรนด์ที่แข็งแกร่ง จากนั้นจึงไปแตะที่เส้น 261.8% (ที่เบอร์9) และทะลุได้ในภายหลัีง (เบอร์ 11)

 

Both when the uptrend is started seriously (#4) and when the 100.0% level is broken up (#8), candles touch and ride the Bollinger Upper Band. It is the same as when we have a downtrend. Candles touch and ride the Bollinger Lower Band.

 

ทั้งกรณีที่เทรนด์ขาขึ้นเริ่มอย่างจริงจัง (เบอร์4) และกรณีที่ราคาสามารถทะลุเส้น 100% ได้ (เบอร์8) แท่งเทียนแตะและวิ่งคลอไปกับเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บน ก็เหมือนกับเทรนด์ขาลงที่แท่งเทียนแตะและวิ่งไปพร้อมๆกับเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่าง

bollinger-bands-4.jpg

2. Reversal Trading:

2. เทรดเมื่อเปลี่ยนเทรน

 

Bollinger Bands are great in showing the reversal signals too. Usually a nice reversal signal becomes formed when a candlestick breaks out of one of the Bollinger Upper or Lower Bands and then it is followed by another candle which has a different color. One of the best examples can be seen in the above image at #1. I am going to make the signal bigger and show it once again here:

 

ลัีกษณะของการเปลี่ยนเทรนที่แสดงรูปแบบชัดคือ แท่งเทียนขึ้นทะลุเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนหรือลงทะลุโบลิงเจอร์แบนด์ล่างแล้วตามด้วยแท่งเทียนสีตรงข้าม รูปด้านล่างนี้คือตัวอย่างตามรูปที่ 1 ที่ให้ดูไปแล้วนำมาขยายให้ดูชัดๆอีกครั้ง

bollinger-bands-5.jpg

 

 

As you see the candlestick #1 which is a bearish candlestick is formed completely out of the Bollinger Lower Band and the next candlestick (#2) which is a bullish candlestick has covered the body and upper shadow and also most of the lower shadow of candlestick #1. These two candlesticks form a signal which is called Piercing Line. A Piercing Line which breaks out of the Bollinger Band is much much stronger. A Piercing Line is called Dark Cloud Cover when it happens at the top of a pick. I strongly recommend you to learn the candlestick signals.

 

แท่งเทียนเบอร์ 1 ซึ่งเป็นแท่งเทียนแสดงสภาวะลงของราคาทั้งแท่งอยู่นอกเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างตามมาด้วยแท่งเทียนเบอร์ 2 เป็นแท่งเทียนแสดงสภาะวะขึ้น ลักษณะของแท่งคือมีไส้เทียนด้านบนและไส้เทียนด้านล่างของแท่งเทียนปิดแท่งเทียนแรกแทบทั้งหมด แท่งเทียนสองแท่งนี้ก่อให้เป็นรูปแบบเรียก Piercing Line และรูปแบบ Piercing Line ที่สามารถทะลุโบลิงเจอร์แบนด์ไปได้จะเป็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมาก และ Piercing Line จะเรียกว่า Dark Cloud Cover เมื่อมันเกิดขึ้นที่ยอด ผู้เขียนแนะนำให้เรียนรู้เรื่องสัญญาณแท่งเทียนประกอบด้วย

 

Here is some more reversal signals:

 

A long upper shadow that has broken out of the Bollinger Upper Band strongly

 

นี่คือสัญญาณการกลับตัวเพิ่มเติม

ไส้เทียนด้านบนยาวที่ทะลุออกจากเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนได้อย่างแรง

 

bollinger-bands-6.jpg

 

Bullish Engulf

Note how both candlesticks broken out of the Bollinger Lower Band and how the second candlestick has covered the first one totally.

 

Bullish Engulf

ลองสังเกตุดูว่าแท่งเทียนทั้งสองแท่งทะลุออกจากเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างได้อย่างไรและแท่งเทียนแท่งที่สองสามารถคลอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้ทั้งหมด

 

bollinger-bands-7.jpg

 

Dark Cloud Cover

Note how both candlesticks broken out of the Bollinger Upper Band and how the second candlestick has covered the first one.

Also look at the big upper shadow that the second candlestick has.

 

Dark Cloud Cover

สังเกตุการที่แท่งเทียนทั้งสองแท่งทะลุออกจากเส้นโบลิงเจอร์แบนด์ล่างได้อย่างไรและแท่งเทียนแท่งที่สองสามารถคลอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้ทั้งหมดโดยแท่งเทียนแท่งที่สองมีไส้เทียนด้านบนยาว

bollinger-bands-8.jpg

 

False Signals:

 

We can always see some false signals. True signals are easier to catch because they are strong and obvious. A good trader is someone who can distinguish and avoid the false signals.

 

สัญญาณหลอก

สัญญาณจริงจะสามารถสังเกตุเห็นได้ง่ายเพราะจะมีความแรงและความชัดเจนประกอบกัน นักลงทุนที่ดีคือคนที่สามารถสังเกตเห็นสัญญาณหลอกและไม่โดนหลอกเพราะสัญญาณเหล่านั้น

 

There are false range breakouts and also false reversal signals. Those who like to trade reversals will be encountered with more false signals because a trend can be continued for a long time and it is not easy to say when a reversal happens. If you like to avoid being trapped by false reversal signals just ignore the very first two reversal signala when there is a strong trend. Of course if you really wait for a big and strong breakout and you don’t rush to take a position when you see a weak and partial breakout you will have less number of false reversal. For example some traders take a short position when they see the below signal but as you see this is not a strong signal in comparison to the signals I showed above:

 

สัญญาณหลอกมีทั้งการหลอกว่าการระเบิดเทรนด์และหลอกการเปลี่ยนเทรนด์ สำหรับคนที่เทรดโดยอาศัยการกลับตัวจะพบสัญญาณหลอกบ่อยครั้งเพราะเทรนสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าเมื่อไหร่มีการกลับตัว ถ้าไม่อยากตกหลุมพรางของสัญญาณการกลับตัวหลอกให้มองข้ามสัญญาณการกลับตัวแรกและสัญญาณที่สองสัญญาณแรกเมื่อเทรนชัดเจนและแรง ถ้าอยากรอการระเบิดที่ใหญ่และแรงอย่ารีบเข้าทำการซื้อขายเมื่อเห็นสัญญาณระเบิดที่อ่อนและไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางคนจะเข้าทำการชอตเมื่อเห็นสัญญาณด้านล่าง ซึ่งความแรงของสัญญาณน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปด้านบน

 

bollinger-bands-10.jpg

 

 

Why is the above signal a false signal?

 

1. The uptrend is a strong uptrend and this signal is the very first reversal signal. What do I mean by strong uptrend? Look at the uptrend slope. It is a sharp slope that is going up strongly. There is no sign of exhaustion in it yet. A trend should show the exhaustion signals to tell us that reversal is close.

2. Although about 50% of both #1 and #2 candlesticks are placed out of the Bollinger Upper Band, this can not be considered as a strong signal because

 

Both candles are not long enough and are relatively short candles.

 

They don’t have any big upper shadow that reflects the power of a downward pressure.

 

The second candle is very short and the first candle is not covered by it strongly.

 

Can you mention any more reason?

 

Here is two other examples for such a false reversal signal:

 

เพราะอะไรที่ทำให้รู้ว่าสัญญาณด้านบนเป็นสัญญาณหลอก

1. เทรนขาขึ้นมีความแรงและสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เทรนด์ขึ้นที่มีความแรงคือเทรนด์ขึ้นที่มีความชัดสูงอย่างมากยังไม่มีลักษณะของหมดแรงซื้อ เทรนค์ควรส่งสัญญาณการหมดแรงก่อนเป็นการบอกว่าการกลับตัวใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว

2. ถึงแม้ว่ามากกว่า 50% ของแท่งเทียนที่ 1 และ 2 อยู่นอกเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนแต่ก็ไม่สามารถนับเป็นสัญญาณการกลับตัวที่แรงได้เพราะแท่งเทียนทั้งสองไม่ยาวพอและค่อนข้างสั้นด้วยซ้ำ

แท่งเทียนทั้งสองไม่มีไส้เทียนด้านบนที่ยาวที่แสดงถึงแรงขายที่มาก แท่งเทียนที่สองสั้นมากและไม่สามารถครอบคลุมแท่งเทียนแท่งแรกได้

ด้านล่างคือตัวอย่างอีกสองตัวอย่างของสัญญาณหลอก

bollinger-bands-11.jpg

 

Can you say why those signals are false signals?

 

The third signal can be known as a relatively true signal because the uptrend is still strong. Look at the Bollinger Middle Band Slope (the first red arrow). So the trend is still strong and has not formed any sign of exhaustion when this relatively true signal was formed. However you could take a short position but you really had to get out when the continuation signals formed around the Bollinger Middle Band.

 

สัญญาณที่สามเป็นสัญญาณที่ถูกต้องเพราะเทรนด์ขึ้นยังคงแรงอยู่ ลองดูความชันของเส้นโบลิงเจอร์แบนด์บนที่ลูกศรสีแดง ดังนั้นเทรนด์จึงยังแรงอยู่และไม่มีลักษณะการหมดแรงเมื่อเกิดสัญญาณที่แท้จริง อย่างไรก็ตามการชอตสามารถทำได้แต่ต้องรีบทำการซื้อคืนเมื่อเกิดสัญญาณการขึ้นต่อเนื่องขึ้นที่บริเวณเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลาง

 

Now look at the below image and follow the numbers. Find out why some signals are false, some are true and some are continuation.

 

ทีนี้ลองดูรูปด้านล่างตามลำดับตัวเลขและหาคำตอบว่าทำไมสัญญาณบางอันจริง บางอันหลอก และบางอันเป็นสัญญาณต่อเนื่อง

bollinger-bands-12.jpg

 

As you see Bollinger Middle Band works very well with continuation signals. In an uptrend, continuation signals are formed when the candles go down, retest the middle band and then start going up again. In a downtrend, continuation signals are formed when the candles go up, retest the middle band and then start going down again. Taking the continuation signals are much safer than reversal signals unless you make sure that the trend is really close to reverse.

 

อย่างที่เ็ห็นว่าเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลางจะทำงานคู่กันดีกับสัญญาณต่อเนื่อง ในเทรนด์ขึ้น สัญญาณต่อเนื่องจะเกิดเมื่อแท่งเทียนลงมาทดสอบเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลางและสามารถขึ้นไปต่อได้

ในเทรนด์ลง สัญญาณต่อเนื่องคือเมื่อเเท่งเทียนขึ้นไปทดสอบเส้นโบลิงเจอร์แบนด์กลางและกลับลงต่อ การซื้อขายตามสัญญาณต่อเนื่องจะปลอดภัยกว่าการซื้อขายตามสัญญาณการเปลี่ยนทิศ นอกจากจะมั่นใจว่าใกล้จะกลับทิศทางแล้ว

 

Ok! Hope you find this article useful for your trades. If you have any question please use the below comment form. Thanks!

 

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนถ้ามีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้ในส่วนที่แสดงความเห็นด้านล่างลิงค์

 

ที่มา

https://www.luckscout.com/how-to-use-bollinger-bands-in-forex-and-stock-trading/

(ที่ใหม่)

http://www.forexoma.com/how-to-use-bollinger-bands-in-forex-and-stock-trading/

(ที่เดิมที่เสีย)

Edited by kumponys
แก้ไฟล์รูปหายและลิงก์หาย
  • Like 9

Share this post


Link to post
Share on other sites

แหะๆ ไม่แปลงเป็นไทยให้ด้วยเหรอคะ

 

ภาษาต่างด้าวของข้าน้อยไม่แข็งแรง

 

!_087 !01 !01

Share this post


Link to post
Share on other sites

กำลังค่อยๆกระดึ๊บๆแปลค่ะ คุณ Kam Daeng ไม่อยากใช้บริการอากู๋

ค่อยๆติดตามกันไปนะคะ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดช่วงแจ้งด้วยนะคะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณ คุณเพนกวินบินครับ

รออ่านต่ออยู่ครับ !gd !uu !53

Share this post


Link to post
Share on other sites

ผมก็ว่ามันค่อนข้างเจ๋งนะครับ ใครเข้าไปฝากขอบคุณ คุณ vahid ด้วย

 

พอใครเซียนแล้วช่วยสอนเรื่อง True reveral signal หน่อยครับ ดูยากอ่ะ

 

 

จริงๆแล้ววิธีนี้น่าใช้กับ macd color ของ vahid เขา

 

http://www.forexoma.com/how-to-use-macd-or-moving-average-convergence-divergence-in-forex-and-stock-trading/

 

 

ลิ้งนี้ครับ

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

กำลังค่อยๆกระดึ๊บๆแปลค่ะ คุณ Kam Daeng ไม่อยากใช้บริการอากู๋

ค่อยๆติดตามกันไปนะคะ ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดช่วงแจ้งด้วยนะคะ

 

เป็นพระคุณอย่างยิ่งค่าา !_087 !_087 !_087

 

ตั้งอกตั้งใจรอเลย

 

และขอบคุณ คุณ potgarn ด้วยค่ะ สรรหาสิ่งดีๆ มาฝาก

Edited by Kam_Daeng

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณฮะสำหรับบทความดีๆ พี่ที่นี่ใจดีที่สุด จะค่อยๆแกะอ่านตาม

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณ คุณเพนกวินบิน และคุณ potgarn ค่ะ่ เจ๋งไปเลยค่ะอยากศึกษามาก แต่ก็ติดภาษาต่างประเทศไม่แข็งแรง ยังไงแล้วช่วยต่อเรื่อยๆนะคะ !thk !thk !thk

Share this post


Link to post
Share on other sites

จบแล้วค่ะ

รบกวนผู้อ่านท่านใด พบว่ามีข้อความตรงส่วนไหนยากแก่การทำความเข้าใจต้องอ่านซ้ำมากกว่า 2 รอบ

แจ้งข้อมูลทิ้งไว้นะคะ จะได้ไปปรับเปลี่ยนการแปล

ขอบคุณนะคะ ที่ตามอ่าน

ขอบคุณคุณ potgarn อีกครั้งที่นำบทความดีๆมาให้อ่านและขยายความรู้เพิ่มเติม :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

!01 สุดยอดเลยคับขอคารวะ ไม่ได้สุดยอดแค่เนื้อหานะแต่เป็นน้ำใจของคนแปลคับ

 

เฮียกัมค๊าบบบบ ให้พี่เพนกวินเป็นคอร์สสอนภาษาสำหรับการเทรดด้วยดีก่า อิอิ !gd

Share this post


Link to post
Share on other sites

พอดีคุณ potgarn นำมาแปะไว้ในอีกกระทู้หนึ่ง คิดว่าดีและมีประโยชน์เลยนำมาเปิดกระทู้ใหม่

ขอบคุณคุณ potgarn นะคะที่นำมาแบ่งปันกัน สร้างสังคมดีๆให้ไทยโกลด์

ถ้ามีเวลาจะมาสรุปให้ฟังนะคะ แปะไว้ก่อน

 

ขอบคุณ คุณเพนกวินบิน และคุณ potgarn ค่ะ ที่นำมาแบ่งปันและสรุปเป็นไทยใ้ห้ด้วย

มีแต่คะแนน +1 ให้ค่ะ !01

Share this post


Link to post
Share on other sites

!thk ขอบคุณค่ะ +1 !gd

ขอขอบคุณที่แบ่งปัน และมีน้ำใจ ยังไม่ซึมซับเท่าไร เอาไว้ค่อยเข้ามาอ่านอีกหลายๆรอบ !57 !01

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...