Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
Sign in to follow this  
ngoodin

การแปลงข้อมูลหุ้นหรือกองทุนมาใช้ใน mt4

Recommended Posts

การแปลงข้อมูลหุ้นหรือกองทุนมาใช้กับ mt4

 

หลักการคือใช้ mt4 แบบ offline เท่านั้น คือเปิด mt4 ใช้โดยไม่ต้องสมัครบัญชีใด ๆ

แล้วหลอก mt4 โดยเอาข้อมูลหุ้นหรือกองทุนของเราไปใส่แทนข้อมูลค่าเงินforexที่มีอยู่ใน mt4

ข้อมูลที่ใช้จะเป็นแบบ EOD(end of day) ไม่ใช่ realtime

ต้องเขียนสูตรใน excel เพื่อแปลงข้อมูลหุ้นของเราให้เข้ารูปแบบ csv แล้ว save เป็น text ไฟล์ เพื่อให้ mt4 เรียกใช้ผ่าน history center

ข้อมูลจากปรากฏในหน้าจอ data และสามารถเรียกใช้ indicator ของ mt4 ได้ทุกตัวตามปกติ

การแปลงข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้

 

1.ดาวน์โหลดข้อมูลหุ้นหรือกองทุนรายวัน(daily)ที่เราต้องการ มาลงในโปรแกรม excel

 

2.แปลงเป็นไฟล์ csv โดยต้องจัดให้เป็นรูปแบบข้อมูลที่ mt4 รู้จักคือ

yyyy.mm.dd,h:mm,open,high,low,close,volume

โดยเรียงลำดับจากวันที่ในอดีตไปหาวันที่ปัจจุบัน

 

3.ข้อมูลแต่ละแถวต้องมีให้ครบทุกfield และอย่างน้อยต้องมี วันที่ และราคาปิด ส่วน volume ให้มีค่ามากกว่า 0

ตัวอย่างสำหรับรูปแบบ nav ของกองทุนซึ่งมีเฉพาะวันที่ราคาปิดโดยจัดดังนี้

yyyy.mm.dd,0:00,close,close,close,close,123

 

4.เมื่อได้ไฟล์ csv แล้ว สมมติว่าชื่อ kset50.csv จะเก็บไว้ที่ใดก็ได้ แล้วเรียกมาโดยใช้ history center ของ mt4

 

5.การเรียกไฟล์ kset50.csv ตอนแรกต้องเข้าไปที่ Tools/History center แล้วเลือกข้อมูลค่าเงินฝั่งซ้ายเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นราย daily เช่น เลือก AUDUSD daily ขึ้นมาก่อน

ถ้ามีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว ให้ลบออกให้หมดก่อน โดย select ข้อมูลทั้งหมดแล้วกด delete

 

6.เลือก Import แล้ว browseไปยังที่อยู่ที่เราเก็บ kset50.csv ถ้าข้อมูลของเราถูกต้องตามรูปแบบของ mt4 ก็จะมีรายการข้อมูลของเราขึ้นมา ถ้าข้อมูลเราไม่ถูกต้องก็จะไม่มีรายการใดขึ้นมา แสดงว่าเราแปลงเป็นไฟล์ csv ไม่ถูกตามรูปแบบ

 

7.จากนั้นกด ok ข้อมูลของเราจะเข้าไปแทนที่ข้อมูล AUDUSD daily

 

8.ออกจาก history center แล้วเรียก chart ของ AUDUSD daily ขึ้นมา จะมีข้อมูลเป็นกราฟของ kset50 ขึ้นมาแทน ก็เป็นอันสำเร็จ และเพื่อความสะดวกเราควรเขียน label แปะไว้ที่กราฟของเราด้วยว่าเป็น kset50 มิฉะนั้นต่อไปอาจสับสนเพราะหัวกรอบหน้าต่างยังคงเป็น AUDUSD อยู่

9.เราสามารถใช้ indicators ทุกตัวกับข้อมูล kcbond ของเราได้เหมือนปกติตามต้องการ

10.สำหรับข้อมูลของวันต่อไป เพื่อความสะดวกควรพิมพ์เพิ่มด้วยมือทุกวัน วันละครั้งตามราคาที่เปลี่ยนแปลงแต่ละวัน โดยเข้าไปที่ history center แล้วเปิด AUDUSD daily แล้วเลือก Add แล้วพิมพ์วันที่และข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ เพิ่มเข้าไป

 

ข้อสังเกต

ข้อมูลวันเดือนปี ต้องเป็นปี ค.ศ. และเรียงลำดับจาก ปี เดือน วัน

ข้อมูล open กับ close ต้องอยู่ระหว่างหรือเท่ากับ high กับ low และ ข้อมูล high ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ low

ข้อมูล ปี เดือน วัน ต้องคั่นด้วย . ข้อมูลเวลาคั่นด้วย :

 

:ph34r:

Edited by ngoodin
  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตัวอย่างการโหลดและแปลงไฟล์

ผมเล่นกองทุน จึงใช้ไฟล์กองทุนโดยโหลดจาก navcenter ของ thaimutualfund สมมติว่าเป็นข้อมูลกองทุน kset50 เป็นไฟล์แบบ .xls

 

เมื่อนำมาเปิดใน excel พบว่าข้อมูล xls ที่ได้มา ใช้รูปแบบ ปี พ.ศ. และเรียงจากวันที่ปัจจุบันย้อนไปวันที่ก่อนหน้า รวมทั้งมีข้อมูลอื่นที่ไม่ต้องการ

จึงต้องเขียนสูตรใน excel เพื่อแปลงไฟล์และเลือกเฉพาะฟิลด์ที่ต้องการให้เข้ากับรูปแบบ csv ของ mt4

ขั้นแรกต้องเรียงลำดับโดย sort จากน้อยไปหามากเพื่อเรียงวันที่และข้อมูลใหม่ให้เป็นจากอดีตมาปัจจุบัน

จากนั้นเขียนสูตรแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. โดยเอาวันที่-198327 แล้วแปลงฟิลด์วันที่และข้อมูล nav ให้เป็น text โดยมีรูปแบบตามที่ mt4 ต้องการซึ่งสำหรับกองทุน

จะใช้เฉพาะวันที่กับราคาปิดเท่านั้น ส่วนฟิลด์อื่น ๆ ก็เติมให้ครบตามรูปแบบ csv ของ mt4

โดยใส่สูตรดังนี้ ลงใน excel ให้ครบทุกแถวข้อมูลเพื่อแปลงข้อมูลแต่ละแถวให้เป็นรูปแบบ csv

=TEXT(Cellวันที่-198327,"yyyy.mm.dd")&",0:00,"&TEXT(cellราคา,"00.0000")&","&TEXT(cellราคา,"00.0000")&","&TEXT(cellราคา,"00.0000")&","&TEXT(cellราคา,"00.0000")&",123"

 

สมมติว่า cellวันที่ คือ A9 ส่วน cellราคา หรือ nav อยู่ที่ C9 ก็ใส่สูตรดังนี้

=TEXT(A9-198327,"yyyy.mm.dd")&",0:00,"&TEXT(C9,"00.0000")&","&TEXT(C9,"00.0000")&","&TEXT(C9,"00.0000")&","&TEXT(C9,"00.0000")&",123"

 

 

copy ข้อมูลที่แปลงแล้วไปแปะใหม่ใน notepad แล้ว save as เป็น kset50.csv โดยเป็นรุปแบบ text ไฟล์

 

 

ตัวอย่างข้อมูล kset50.csv

2010.01.04,0:00,12.5905,12.5905,12.5905,12.5905,123

2010.01.05,0:00,12.5801,12.5801,12.5801,12.5801,123

2010.01.06,0:00,12.6492,12.6492,12.6492,12.6492,123

2010.01.07,0:00,12.6179,12.6179,12.6179,12.6179,123

2010.01.08,0:00,12.7150,12.7150,12.7150,12.7150,123

2010.01.11,0:00,12.8648,12.8648,12.8648,12.8648,123

2010.01.12,0:00,12.8088,12.8088,12.8088,12.8088,123

2010.01.13,0:00,12.8356,12.8356,12.8356,12.8356,123

2010.01.14,0:00,12.8802,12.8802,12.8802,12.8802,123

2010.01.15,0:00,12.8147,12.8147,12.8147,12.8147,123

2010.01.18,0:00,12.8164,12.8164,12.8164,12.8164,123

2010.01.19,0:00,12.6192,12.6192,12.6192,12.6192,123

2010.01.20,0:00,12.5386,12.5386,12.5386,12.5386,123

2010.01.21,0:00,12.2864,12.2864,12.2864,12.2864,123

2010.01.22,0:00,12.1988,12.1988,12.1988,12.1988,123

2010.01.25,0:00,12.1290,12.1290,12.1290,12.1290,123

2010.01.26,0:00,11.9552,11.9552,11.9552,11.9552,123

 

 

ข้อมูลกองทุนมีแต่ราคาปิดจึงใช้ราคาปิด close มาใส่ในฟิลด์ open high low ด้วย

ส่วนข้อมูลหุ้นที่มี open high low close ก็ต้องเขียนสูตร excel ให้แปลงราคาทุกฟิลด์ให้ครบถ้วน

ขอให้สนุกครับ

 

:ph34r:

 

post-835-040171900 1280159281.gif

 

post-835-075247400 1280159873.gif

Edited by ngoodin
  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตัวอย่างกราฟ k-set50 ประกอบ indy สารพัด ทั้ง super signal ,bolinger bands, ma, rsi, sto, macd

:ph34r:

 

post-835-077897100 1280159579.gif

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

กราฟกองทุนที่ผมถืออยู่ ส่วนใหญ่ผมอาศัยเส้น ma5 หรือ ma9 และราคา hi-lo ในการเข้าซื้อหรือขายโดยอิงจากกราฟหลักเช่นทองคำ set หรือค่าเงินaud แต่พอมีกราฟที่อิงกับ nav โดยตรงอย่างนี้ ผมจะปรับระบบซื้อขายใหม่เล็กน้อย โดยดูจุดเข้าซื้อขายจากเส้นกราฟโดยตรง เพราะ nav เป็นแบบ EOD อยู่แล้ว จึงปรับจุดเข้าซื้อเมื่อเส้นกราฟสูงกว่า high เดิม หรือเส้นกราฟทำฐานต่ำยกสูงกว่าฐานเดิม ส่วนจุดขายจะเกิดเมื่อเส้นกราฟต่ำกว่า low เดิม ซึ่งจะสังเกตจากเส้นกราฟได้ง่ายมากโดยแทบไม่ต้องดู indy ใด ๆ ประกอบก็ยังได้

:ph34r:

post-835-057937600 1280160485.gif

Edited by ngoodin
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

ทำไปตั้งกระทู้ขึ้นเบิ้ลตั้งสองอัน เอาอันนี้ก็แล้วกันครับ เดี๋ยวผมไปแจ้งลบกระทู้อีกอัน

:ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับท่านแม่ทัพ Ngoodin ไม่ค่อยได้เข้ามาทักเลยครับ กราฟกองทุน ถือว่ามีประโยชมากเลยครับ เดี๋ยวผมต้องขอนำไปใช้บ้าง แต่ไม่ทราบจะทำเป็นหรือเปล่า วันนี้ กดแต้มให้ไปเต็มเลยครับ !01

Share this post


Link to post
Share on other sites

สวัสดีครับท่านแม่ทัพ Ngoodin ไม่ค่อยได้เข้ามาทักเลยครับ กราฟกองทุน ถือว่ามีประโยชมากเลยครับ เดี๋ยวผมต้องขอนำไปใช้บ้าง แต่ไม่ทราบจะทำเป็นหรือเปล่า วันนี้ กดแต้มให้ไปเต็มเลยครับ em0009.gif

 

 

ขอบคุณมากๆครับ หาวิธีมานานละ d5f02ecd.gifem0009.gif

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณเฮียกัมที่เข้ามาเยี่ยมครับ

ถ้าผมเขียนตรงไหนไม่เข้าใจเพื่อน ๆ ก็สอบถามได้ครับ หรือถ้ามีไฟล์ข้อมูลหุ้นหรือกองทุนที่เพื่อน ๆ ต้องการใช้ แต่เขียนสูตร excel แปลงเป็น csv ยังไม่ได้ ก็ลองส่งมาให้ผมเขียนสูตรแปลงไฟล์ให้ก็ยินดีครับ

:ph34r:

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ไม่ทราบ รู้วิธีใช้ Strategy tester ด้วยมั๊ย ผมกำลังงมอยู่ blush.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณครับ

คุณงูดินมีความรู้หลากหลายจัง

Share this post


Link to post
Share on other sites

!thk ขอบคุณค้า มาลงชื่อไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยอ่าน !32

Share this post


Link to post
Share on other sites

ไม่ทราบ รู้วิธีใช้ Strategy tester ด้วยมั๊ย ผมกำลังงมอยู่ blush.gif

 

ครับ ต้องเขียนโปรแกรม expert adviser ก่อน เพื่อกำหนดจุดซื้อขายตามที่เราวางระบบไว้ แล้วจึงโหลดโปรแกรม expert adviser เข้าไป test ใน strategy tester จึงจะแสดงผลออกมาครับ การเขียน extpert adviser ก็คล้าย ๆ การเขียน custom inidicator แต่มีความยุ่งยากมากขึ้นตรงที่ต้องเพิ่มคำสั่งกำหนดจุดซื้อขายเข้าไปอีก ถ้าสามารถเขียน custom indicator ได้เอง ก็สามารถเขียน expert adviser ได้เช่นกันครับ

:ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ถ้าเฮียสนใจการใช้ strategy tester เดี๋ยวผมจะขึ้นกระทู้ใหม่เขียนวิธีการใช้แบบง่าย ๆ โดยใช้ expert adviser ที่ mt4 ให้มาเป็นตัวอย่าง คือ moving average ซึ่งกำหนดจุดซื้อขายตามราคาที่ตัด ma ขึ้นหรือลง เป็นแนวทางครับ ใช้งานไม่ยาก ตามภาพนี้เป็นตัวอย่างผลของ strategy tester ของ AUD/USD โดยกำหนดจุดซื้อขายตาม ma5 ครับ จะเห็นว่ากำไรดีทีเดียว อิ อิ แต่หากต้องการเขียน expert adviser แบบที่ตัวเองต้องการนี่ก็ต้องลงแรงกันหน่อย

:ph34r:

 

post-835-073886900 1280200351.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ผมเห็นมันมีเวปทำให้อยู่นะครับ

http://eatbuilder.com/

 

ผมเคยลองพยายามทำ พอดียังไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ ผลมันดันออกมาเหมือนกันทุกอัน คิดว่า คงเพราะผมคงไม่ได้ตั้งค่าการซื้อขาย ซึ่งตอนนั้นยังงงๆมันอยู่ เดี๋ยวรอคุณงูดินมาอธิบาย แล้วจะลองปฏิบัติตามดู ขอบคุณครับ wub.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ผมเห็นมันมีเวปทำให้อยู่นะครับ

http://eatbuilder.com/

 

ผมเคยลองพยายามทำ พอดียังไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ ผลมันดันออกมาเหมือนกันทุกอัน คิดว่า คงเพราะผมคงไม่ได้ตั้งค่าการซื้อขาย ซึ่งตอนนั้นยังงงๆมันอยู่ เดี๋ยวรอคุณงูดินมาอธิบาย แล้วจะลองปฏิบัติตามดู ขอบคุณครับ wub.gif

 

ผมเข้าไปดูแล้วครับ ผมมีวิธีที่ง่ายกว่า โดยการแปลงจาก expert adviser ที่ mt4 ให้มา เป็น condition ตามที่เราต้องการ แล้วจะเขียนวิธีการลงในกระทู้เพื่อน ๆ จะได้ลองทำดูครับ ความจริงเคยเขียนลงไปบ้างแล้วในเวปเก่า แต่คงถูกลบไปหมดแล้ว

:ph34r:

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...