Jump to content
Update
 
 
Gold
 
USD/THB
 
สมาคมฯ
 
Gold965%
 
Gold9999
 
CrudeOil
 
USDX
 
Dowjones
 
GLD10US
 
HUI
 
SPDR(ton)
 
Silver
 
Silver/Oz
 
Silver/Baht
 
TOUNE

หุ้น การวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน

Recommended Posts

ต่อไปถ้าไม่ลืมและไม่ขี้เกียจ

ผมจะสรุปการซื้อขายของ กลุ่มผู้บริหารของแต่ละบริษัทต่อวัน ว่ามีการเคลื่อนไหวซื้อขายหุ้นตัวเองอย่างไร ผิดปรกติหรือไม่ เพื่อให้เห็นภาพครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในการประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะใช้ประกอบกันได้ดีกับข้อมูลที่พี่ Nice ลงให้(สรุปการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน)

 

มาดู DCON กัน

Share this post


Link to post
Share on other sites

บริษัท ดีคอนโปรดักส์

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ใน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัทย่อย 2 บริษัท

1.บริษัท อรดา จำกัด ขายบ้าน ชื่อโครงการว่า “บ้านอรดา” และ ให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปขนาดย่อม (Mini Factory) อยู่บนถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

2.บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป และคอนกรีตมวลเบา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า แผ่นพื้น เสาเข็ม

1. บ้านพักอาศัย (บ้านเดี่ยว/ทาวน์เฮาส์) 74% 94%

2. คอนโดมิเนียม / อพาทเม้นท์ 9% -

3. Office สำนักงาน / โรงงาน 14% 3%

4. อื่นๆ (สร้างเขื่อน รั้ว) 3% 3%

ปัจจัยภายใน

พัตนา คอนกรีตมวลเบาดีคอน สีเทาระบบ CLC (Cellular Lightweight Concrete) คุณสมบัติเหมือนคอนกรีตมวลเบาสีขาว AAC (Autoclaved Aerated Concrete)แต่มีความแข็งแกร่งรองรับการยึดเจาะแขวนของที่มีน้ำหนักมากได้ และได้พัฒนาสูตร D815 ซึ่งทำให้บล็อกคอนกรีตมวลเบามีน้ำหนักเบาลง ใช้กับงานก่อสร้างอาคาร ทั้งอาคารเรียน คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงเรียน ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวพักอาศัยทั่วไป

ปัจจัยภายนอก

จำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้น 10% เทียบกับ 2551 ซึ่งเป็นการเพิ่มในส่วนของคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว คอนโดมิเนียม +10%, บ้านเดี่ยว -14%, บ้านแฝด -51%, ทาวเฮ้าส์ -6% ตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ DCON มีขนาดหดตัวลง

Share this post


Link to post
Share on other sites

แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 มิถุนายน 2553

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อ

ผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 6,000,000 หน่วย

เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

ราคาขายต่อหน่วย 0.00( ศูนย์) บาทต่อหน่วย

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 มิถุนายน 2553

 

2. ผลการขายหุ้น

[ ] ขายได้หมดทั้งจำนวน

[ ] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 270,000 หน่วย โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้

จะเสนอขายในครั้งต่อไป ภายในวันที่ 21 เมษายน 2554

 

3. รายละเอียดการขายหุ้น

ผู้ลงทุนสัญชาติไทย ผู้ลงทุนต่างประเทศ รวม

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำนวนราย - 227 - - 227

จำนวนหุ้นที่จองซื้อ - 5,730,000 - - 5,730,000

ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ - 100 - - 100

เสนอขายทั้งหมด

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น

จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ 0.00( ศูนย์) บาท

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

ลายมือชื่อ

(นายนิรุธ อินทรท่าฉาง)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณค่ะพี่พตวนสำหรับบทวิเคราะห์ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

1 ก.ค.--เดลินิวส์

 

Distributor - Bisnews AFE

 

จับมือห้างดังเมืองน้ำหอม ขายแพ็กเกจท่องเที่ยวแม่บ้าน

นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานปารีส

ประเทศฝรั่งเศส เปิดเผยว่า มีแผนเดินหน้าจับมือกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในฝรั่งเศสรวมทั้งผู้ให้บริการบัตร

เครดิต ในการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมาไทย ผ่านช่องทางการขายสำหรับสมาชิกศูนย์การค้า เช่น วารสาร

รายเดือนสำหรับสมาชิกและช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมองว่าเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสูง เข้าถึงกลุ่มครอบ

ครัวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแม่บ้านซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงที่สุด

 

นิสสันส่งออกมาร์ช 7 หมื่นคัน

นายคาร์ลอส กอส์น ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนิสสัน มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า

ปีนี้นิสสันได้ตั้งเป้าหมายส่งออกรถยนต์นิสสัน มาร์ช ซึ่งเป็นรถประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์จากโรงงานผลิต

ในไทย 70,000 คัน ไปขายในญี่ปุ่น เอเชีย และโอเชียเนีย (ไม่รวมจีน) โดยโรงงานนิสสันในไทยนี้

สามารถผลิตรถยนต์ทุกรุ่นได้ปีละ 200,000 คัน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นจำหน่ายในประเทศ 33% ที่เหลือจะส่ง

ออก และเมื่อนิสสันเปิดตัวได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าจะมียอดขายรถยนต์นั่งรวมในตลาดโลกสูงถึง 1 ล้านคัน

 

การเมืองฉุดเศรษฐกิจ พ.ค. ท่องเที่ยวช้ำต่างชาติหนี โอ่ส่งออก-ลงทุนคึกคัก

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า

ภาวะเศรษฐกิจเดือน พ.ค.52 ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากความไม่สงบทางการเมืองภายใน

ประเทศ เห็นได้จากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

ไทยปรับตัวลดลงที่ 19.2% หรือคิดเป็น 815,000 คน ขณะที่การลงทุนและการส่งออกยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ซึ่งได้แรงส่งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไตรมาสแรกขยายตัวที่ 12% รวมทั้งความต้องการจาก

ต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค.ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.5% เนื่องจากราคา

อาหารสดปรับสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาสภาพอากาศทำให้ผลผลิตผักและผลไม้เข้าสู่ตลาดน้อยลง

 

น้ำตาลวิ่ง 17.29 เซ็นต์ สูงสุด 20 ปี

นายกำธร กิตติโชคทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยในฐานะคณะกรมการกองทุน

อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกเริ่มปรับสูงขึ้น ทั้งในประเทศแถบ

ตะวันออกกลางและเอเชีย ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงสดรอบ 10 สัปดาห์ ล่าสุดน้ำตาลทรายตลาดนิวยอร์ก

ตามสัญญาเดือน ก.ค.สิ้นสุดการซื้อขายเมื่อ 30 มิ.ย. ปิดตลาดที่ 17.29 เซ็นต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก

สัปดาห์ก่อน 10.98% ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือน ต.ค. ปิดตลาด 16.39 เซ็นต์ต่อปอนด์เพิ่มขึ้น 6.57%

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาส่งมอบทันทีอยู่ที่ 22.23 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งสูงมาก

 

อาหารส่งออกแสนล้าน ไทยพุ่งขึ้นอันดับ 7 โลก

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าอาหาร ไทยเฟ็กซ์ 2010 ได้เริ่ม

เปิดแล้ว และตั้งเป้าหมายว่างานครั้งนี้จะช่วยขยายการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 53 ไม่ต่ำกว่า 15

-20% หรือมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพสินค้าและ

มาตรฐานสินค้าให้ทั่วโลกยอมรับ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารสูงสุดติดอันดับ 7 ของ

โลกต่อไป

 

เดินสายโชว์เศรษฐกิจโต 5.5% หวั่นยุโรปจมน้ำลากไทยทรุด

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจ

ของรัฐบาล รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ

ความขัดแย้งทางการเมืองให้แก่นักลงทุนของ บลจ.บังหลวง ซึ่งมั่นใจว่าจะเกิดความเชื่อมั่นต่อภาวะ

เศรษฐกิจของไทยมากขึ้น--จบ--

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวธุรกิจการตลาด หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

1 ก.ค.--กรุงเทพธุรกิจ

 

Distributor - Bisnews AFE

 

โฟร์โมสต์รับผิดน้ำแทนนมแจงอุปกรณ์ผลิตบกพร่อง

นายฮ้านส์ เฮ้าสตร้า กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟรีสแลนด์ ฟู้ดส์ โฟร์โมสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนเย็นวานนี้ (30 มิ.ย.) เกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้บริโภคพบน้ำ

เปล่าแทนนมในกล่องยูเอชทีของโฟรโมสต์ ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคในช่วงกลางเดือน

มิ.ย.2553 ที่ผ่านมา

 

เถ้าแก้น้อยรุกขายเซเว่นฯฮ่องกง-สิงคโปร์ไทยเฟ็กซ์ เปิดทาง เอสเอ็มอี

เถ้าแก่น้อย กรุยทางใหม่กระตุ้นรายได้เติบโตกว่า 1,200 ล้านเปิดตัวสินค้าใหม่บุกตลาดส่งออก

เจาะร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น เพิ่มยอดประเดิม ฮ่องกง-สิงคโปร์ เพิ่มสินค้าใหม่แนวสุขภาพ

จับวัยรุ่นแนวเกาหลี ด้านภาพรวมธุรกิจยังเติบโต 20%

 

พลัสฯเผยซื้อ-ขายอสังหาฯพุ่ง20%รับอานิสงส์'ศก.-ส่งออก'โตต่อเนื่อง

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยตลาดซื้อ-ขายอสังหาฯ ยังคึกคัก ลูกค้าใช้บริการเพิ่ม 20% ได้แรง

หนุนภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโต 15% ชี้ผลกระทบการเมืองกระทบแค่ช่วงสั้น

 

ททท.เร่งเครื่องจับมือองค์กรใหญ่ขายแพ็คเกจท่องเที่ยวผ่านคาร์ฟูร์

ททท.เดินหน้าหาพันธมิตรเอกชนรายใหญ่เพิ่มโอกาสตลาดท่องเที่ยว ล่าสุด ททท.ฝรั่งเศสจับมือ

ห้างคาร์ฟูร์-บัตรเครดิตขายแพ็คเกจทัวร์ไทยเจาะกลุ่มครอบครัว-แม่บ้าน--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

1 ก.ค.--ไทยรัฐ

 

Distributor - Bisnews AFE

 

ส่ายหน้าประชานิยม "พ่อมาร์ค" รัฐสวัสดิการไม่ง่ายอย่าผลาญงบ

นักวิชาการส่ายหน้า ไม่รับประชานิยมเวอร์ชั่น "มาร์ค" ชี้รัฐสวัสดิการต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ

ต่อภาษีที่เพิ่มขึ้น จะเก็บภาษีเพิ่มก็ต้องเพิ่มรายได้ เตือนไม่ง่ายเหมือนประชานิยมลด แลก แจก แถม ด้าน

"กรณ์" แบ่งรับแบ่งสู้ ไม่ควรทำเป็นมาตรการฟรีถาวร

 

เงินไหลออกเดือนพ.ค. ทะลุ 8 หมื่นล้าน

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าว

ถึงภาวะเศรษฐกิจในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ผลกระทบจากการชุมนุมฯและความรุนแรงทางการเมืองมีผล

กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในวงจำกัด ในภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากที่สุด และภาคการผลิต

ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเคอร์ฟิว และ คาดว่าผลกระทบจริงจะน้อยกว่าประมาณการก่อนหน้า ซึ่ง

ธปท. มองว่าผลกระทบจากการเมืองต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะอยู่ที่ 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (จีดีพี)

 

ราคาน้ำตาลเด้งขึ้นสุดกู่

นายกำธร กิตติโชคทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกองทุนอ้อย

และน้ำตาลทราย กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายว่า ขณะนี้

ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำตาลเพิ่มขึ้นในแถบ

ประเทศตะวันออกกลางและเอเชีย ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์

โดยราคาส่งมอบทันทีครั้งล่าสุดที่ 22.23 เซนต์ต่อปอนด์ ถือเป็นราคาที่เริ่มปรับสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากก่อน

หน้านี้เคยปรับลดลงอยู่ที่ระดับ 11-13 เซนต์ต่อปอนด์

 

"กอร์ปศักดิ์" จนปัญญาบีบบริษัทประกัน คลอดมาตรการใหม่อุ้มผู้ประสบไฟไหม้

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วานนี้ (30 มิ.ย.) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เอาประกันและผู้รับประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

ที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้โดยตรง โดยเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ผู้แทนจาก บริษัท

ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน โดยนาย

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและ

ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุม กล่าวยอมรับว่า ตนไม่สามารถหาทางแก้ไขเรื่องประกันภัย

ได้ เพราะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ทำประกันภัยครอบคลุมไว้สำหรับกรณีการก่อการร้าย จึงเชิญผู้ที่

เดือดร้อนและบริษัทประกันภัยมาพูดคุยกัน

 

"ทอท." เซ็งค่าเงินป่วนลุ้นผลขาดทุน

นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากการที่ค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลงนั้น ทำให้ ทอท. วิตกว่าในไตรมาส 3 นี้

อาจจะมีการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับอัตราผู้โดยสารที่ลดลงจากความไม่สงบทางการเมืองใน

ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้น ทอท.จึงลุ้นว่าผลประกอบการจะออกมาเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ปัจจุบัน

ทอท.ได้กู้เงินเป็นเงินสกุลเยนไว้ 70,000 ล้านบาท แต่ปรากฎว่าในไตรมาสนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่

ที่ 36.66 บาทต่อเยน 100 เยน จากที่ไตรมาสก่อนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 35.06 บาทต่อ 100 เยน

 

ซีพีเอฟซื้อใจชาวบ้านผุดคาราวานของถูก หยุดส่งออกแก้ไขไก่แพง

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นำ

ไข่ไก่ไปจำหน่ายในโครงการธงฟ้า ที่ห้างแม็คโคร บิ๊กซี และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

 

"ธีรวุฒิ" ไขก๊อกประธานทีโอที

นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือ

ลาออกจากการเป็นประธานบอร์ดทีโอที เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น ประธานบอร์ดทีโอที

ต่อนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.53 และมี

ผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 53 สาเหตุที่ลาออก เพื่อไปทำหน้าที่บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดี อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยในระหว่างที่

ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอทีเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ถือว่าทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายาม

รักษาผลประโยชน์สูงสุดของทีโอที ส่วนผลงานที่ภาคภูมิใจคือการผลักดันให้ทีโอทีเปิดบริการ โทรศัพท์มือถือ

3 จี เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.52 เพราะทำให้คนไทยได้เห็นว่าทีโอทีมีศักยภาพในการให้บริการ 3 จี อย่างเต็ม

รูปแบบ

 

พาณิชย์ปราบเข้มสินค้าก๊อปปี้! ประเดิมพื้นที่สีแดง 8 จุดทั่วกรุง

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่ง

ชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ ดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญหา ในพื้นที่สีแดง 8 จุด ในกรุงเทพฯ คือ ย่านการค้าคลองถม สะพานเหล็ก บ้านหม้อ

ย่านการค้าพัฒน์พงศ์ ถนนสีลม ศูนย์การค้ามาบุญครอง ย่านการค้าริมถนนสุขุมวิท ซอย 13-19 และศูนย์

การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวหุ้น การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

1 ก.ค.--กรุงเทพธุรกิจ

 

Distributor - Bisnews AFE

 

ผลตอบแทนกบข.ไตรมาส 2 โต 2.5% ยอดสิ้นปี 52 ปันผลแล้ว 8.9% เพิ่มตามตลาดหุ้น "สถิตย์"

ย้ำลงทุน 60% สินทรัพย์มั่นคง เปิดสมาชิกเลือก แผนลงทุนด้วยตัวเอง

กบข.โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 สร้างผลตอบแทนสมาชิกเพิ่มขึ้น 2.5% เหตุตลาดหุ้นฟื้น

ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ยอดสินทรัพย์เพิ่มเกือบ 2 หมื่นล้านบาท "สถิตย์" ย้ำเน้นลง

ทุนในหลักทรัพย์มั่นคง 60% และมีความเสี่ยงระดับปานกลาง ส่วนก.ค.นี้สมาชิกสามารถเลือกแผนลงทุน

ได้เอง

 

ศาลสั่งยกฟ้องเบตเตอร์เวิลด์'ขัดคำสั่ง'จนท.

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์กรีน ผู้ทำธุรกิจบริหารจัดการ

สิ่งปฏิกูล และให้บริการในธุรกิจบำบัดน้ำเสีย เปิดเผยว่า ศาลสระบุรีมีคำสั่งยกฟ้องในคดีที่บริษัทและ

กรรมการผู้มีอำนาจถูกฟ้องว่าร่วมกันไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

 

มิลล์คอนซื้อเครื่องจักรรับ'กรีนมิลล์'

"มิลล์คอน" สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่จาก "ดานิลี่เทคโนโลยี" รองรับโครงการกรีนมิลล์ มูลค่ากว่า

3.4 พันล้านบาท เพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง คาดเดินเครื่องผลิตปี 2555 หนุนกำไรเพิ่ม 15-20%

 

โบรกฯจับตาหุ้น'อาปิโกไฮเทค'ถูกสั่งเทรดเงินสดหลังราคาพุ่ง

นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน กล่าวว่า หุ้นบริษัทอาปิโก ไฮเทค มีความเสี่ยงที่จะถูกตลาดหลัก

ทรัพย์สั่งวางเงินสดไว้ล่วงหน้าก่อนซื้อขาย (Cash Balance) ซึ่งจะกดดันให้ราคาหุ้นโอกาสอ่อนตัวลง

มา จากก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นคึกคัก เนื่องจากตอบรับข่าวการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว

จากยอดขายรถยนต์ที่ออกมาดีต่อเนื่องจนถึงเดือนก.ค. รวมถึงมีข่าวดีและการที่รัฐประกาศลดภาษีนำ

เข้ารถยนต์ไฮบริด--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวเศรษฐกิจ การเงิน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

1 ก.ค.--กรุงเทพธุรกิจ

 

Distributor - Bisnews AFE

 

'เหมราช'กำไรโต 50%ทุ่ม 5 พันล้านรุกธุรกิจ ตั้งเป้าปี 55 กำไรโตเกิน 100% ผู้บริหารระบุภาวะ

เศรษฐกิจ-อุตฯรถยนต์ฟื้นดันธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดทั้งนิคมฯ-สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์

เหมราช ลั่นรายได้ปีนี้โต 80% ส่วนกำไรสุทธิเพิ่ม 50% หลังธุรกิจนิคม-สาธารณูปโภค-พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ฟื้นถ้วนหน้า หวังปี 2555 กำไรโตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเหตุเริ่มรับกำไรจากเงินลงทุนในธุรกิจ

พลังงานทุ่มงบลงทุนปีนี้ 5.2 พันล้านบาท ขยายธุรกิจทุกด้าน เตรียม 1 พันล้านบาท เทคโอเวอร์

"เอสไอแอล" ในไตรมาส 4/2553 พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาทรองรับธุรกิจขยายตัว

 

ธปท.ชี้เศรษฐกิจพ.ค.ดีเกินคาด

ธปท.เผยตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพ.ค.ออกมาดีกว่าคาด ระบุดัชนีหลายตัวปรับดีขึ้นทั้งดัชนีความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มใกล้ระดับปกติ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนรวมไปถึงสินเชื่อธุรกิจที่ขยายตัวเป็นบวก

ในรอบ 1 ปี ส่วนผลกระทบการเมืองฉุดนักท่องเที่ยวเดือนพ.ค.ลด 11.8% แต่แนวโน้มดีขึ้นหลังยอด

จองห้องพักล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนเม.ย.

 

อินโดรามาเทค'ออตตานา'ขยายผลิต-บุกตลาดยุโรป

อินโดรามา เวนเจอร์สไฟเขียวตั้งบริษัทย่อยเดินสายร่วมทุน-เทคโอเวอร์ล่าสุดเจียดงบ 5

หมื่นยูโร ร่วมทุนใน ยูเอบี โพลีเมอรียุโรป เพื่อเทคโอเวอร์บริษัทพีทีเอในอิตาลีหวังบันทึกกำไรไตรมาส

3 นี้พร้อมคาดผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าไตรมาสแรกหลังมีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาย้ำเป้าราย

ได้ทั้งปีเติบโต 20%

 

บิ๊กล็อต'อินเตอร์ไฮด์'โผล่ 82 ล้านหุ้นใหญ่ยันไม่ขาย-คงเป้ารายได้

บิ๊กล็อตอินเตอร์ไฮด์โผล่ 13.79 ล้านหุ้นมูลค่ากว่า 82.79 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ยืนยันไม่ได้

ขายออก พร้อมคงเป้ารายได้ทั้งปีนี้ 1.8-1.9 ล้านจากปีก่อน 1.3 พันล้านบาท--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวหุ้น-ตลาดทุน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

1 ก.ค.--โพสต์ทูเดย์

 

Distributor - Bisnews AFE

 

หุ้น 6 เดือนแจกกำไร 8.54% ครึ่งหลังเสี่ยงสูงเลี่ยงบริษัทส่งออก เซียนมองสิ้นปีเหนือ 800 จุดสบาย

หุ้นไทยปิด 6 เดือนแรก แจกผลตอบแทน 8.54% แนวโน้มครึ่งปีหลังยังเสี่ยง แนะซื้อหุ้นอิงเศรษฐกิจ

ในบ้าน เอเซียพลัสให้ดัชนีแกว่ง 820-860 จุด

ดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นไตรมาส 2 ปีนี้ปิดที่ 797.31 จุด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 787.98 ใน

ไตรมาสแรก และเพิ่มขึ้น 62.77 จุด หรือ 8.54% เทียบกับสิ้นปี 2552 ที่ระดับ 734.54 จุด

 

เหมราชยันกำไรโต 50% ปี'55 เพิ่มเท่าตัวจากปีนี้

เหมราชฯ แย้มปีนี้ รายได้โต 80% กำไรทะยาน 50% ได้ฟอร์ดช่วยซื้อที่ดิน ส่วนปีหน้าลูกค้า

ปิโตรเคมีทะลัก คาดปี 2555 กำไรพุ่งเท่าตัว

นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) เปิดเผยว่า

ครึ่งแรกปีนี้บริษัทขายที่ดินในนิคมได้แล้ว 609 ไร่ แต่ยังคงเป้าหมายทั้งปีไว้ที่ 1,000 ไร่ การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และกำไรสุทธิปีนี้เติบโต 80% และ 50%

ตามลำดับ--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวการตลาด หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

1 ก.ค.--โพสต์ทูเดย์

 

Distributor - Bisnews AFE

 

เอกชนท่องเที่ยวโวยชุมพล ไม่เร่งคลอดมาตรการเยียวยา ตั้งกรรมการตามทวงถึงนายกฯ

เอกชนท่องเที่ยวเซ็งชุมพล ชงมาตรการเยียวยาเข้า ครม.อืด ตั้งกรรมการติดตาม เล็งร่อน

จดหมายขอความช่วยเหลือด่วน

นายประกิจ ชินอมรพงษ์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด)

ทีเอชเอ มีมติตั้งคณะกรรมการติดตามผลมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยมอบหมายให้นาย

สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร อุปนายกทีเอชเอ เป็นประธาน เพื่อเร่งติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะ

ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากนายชุมพล ศิลป

อาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา แต่อย่างใด ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้รับความเดือดร้อน

อย่างหนัก

 

นิสสันปรับโควตาในปท. ยันไม่เพิ่มไลน์ผลิตมาร์ช

นิสสันเตรียมปรับโควตาขายมาร์ชในประเทศแทนเปิดโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมลั่นส่วนแบ่งการตลาดใน

ไทยต้องเพิ่มขึ้น หลัง 10 ปีผิดหวังเรื่องนี้เรื่องเดียว

นายคาร์ลอส กอส์น ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดเผยว่า บริษัทไม่มีแนวความคิดในการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งที่ 2 ในประเทศไทยในขณะนี้แม้ว่า

การผลิตรถยนต์ในปีนี้จะทำเต็มกำลังการผลิตที่ 2 แสนคันต่อปีแล้วก็ตาม

 

ชูกำลังอืดโอสถสภาลุยอาหาร ปั้นชื่อ "ไทยลิเชียส" แข่งตลาดโลก หวัง 5 ปียอดขายทะยานสู่ 5 พันล้าน

โอสถสภาวาดยุทธศาสตร์ใหม่ ลุยธุรกิจอาหารตีตลาดโลกมูลค่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หวัง 5 ปี

ยอดขายต่างประเทศแตะ 5,000 ล้านบาท

นายสุนทร เก่งวิบูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ล่าสุด

บริษัทเปิดตัวและทำตลาดสินค้ากลุ่มใหม่ในหมวดอาหารพร้อมทานแช่แข็ง และพร้อมปรุงแบรนด์ "ไทยลิเชียส"

ซึ่งจะอยู่ภายใต้โครงการธุรกิจตลาดต่างประเทศและจะทำตลาดอย่างจริงจังนับจากนี้เป็นต้นไป หลังทดลอง

ทำตลาดมาแล้ว 1 ปี และได้รับการตอบรับดี

 

กลุ่มลดเสียวฟันแรง "เซ็นโซดายน์" หวังโต

แกล็กโซสมิทไคลน์ ชี้ตลาดยาสีฟันกลุ่มลดเสียวฟัน-ดูแลเหงือกมาแรง โตปีละไม่ต่ำกว่า 20% เข็น

เซ็นโซดายน์ แรพพิด รีลีฟ ดันยอดขายโต 10%

นายอูเมซ บาลซานดรา พาล์เค ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ เฮลท์แคร์ บริษัท

แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) หรือจีเอสเค เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดยาสีฟันกลุ่มลดอาการเสียวฟัน

และดูแลเหงือกได้รับความนิยมมากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 20% และคาดว่าในปีนี้จะเติบโตใกล้

เคียงกัน ซึ่งบริษัทเป็นผู้นำในตลาดดังกล่าว โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 63% และมีส่วนแบ่งตลาด 6% ใน

ตลาดรวมยาสีฟันมูลค่า 6,100 ล้านบาท

 

ทรูเปิดเน็ตจับตลาดบน

ทรูชิงลุยเน็ต 50 เมก เร็วที่สุดในประเทศไทย แถมไวไฟ 4 เมก จับกลุ่มลูกค้าระดับบน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น

เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวนวัตกรรม อัลตร้า ไฮสปีด อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีใหม่วีดีเอสแอล 2 ช่วย

เพิ่มศักยภาพในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายทองแดงแบบดิจิตอล โดยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ถึง 50

เมกะบิต รองรับการทำงานในระบบไฮเดฟฟิเนชัน--จบ--

Share this post


Link to post
Share on other sites

สรุปข่าวการเงิน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

1 ก.ค.--โพสต์ทูเดย์

 

Distributor - Bisnews AFE

 

อภิชัยมีสปิริต เฟ้นผู้นำใหม่เอ็กซิมแบงก์

อภิชัยแสดงสปิริตโบกมือลาเอ็กซิมแบงก์ เปิดทางสรรหาใหม่ แนะส่งออกป้องกันความเสี่ยง

นายอภิชัย บุญธีรวร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ก่อนการประชุมคณะกรรมการธนาคารชุดใหม่ ซึ่งมีนายนริศ ชัยสูตร

รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้แจ้งความประสงค์ต่อกรรมการไปว่าจะไม่ขอต่ออายุการ

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารเอ็กซิมแบงก์เป็นสมัยที่ 2 อีกต่อไป และจะไม่ยื่นใบสมัครใน

การสรรหากรรมการผู้จัดการรอบใหม่ด้วย

 

ท่องเที่ยวเหี่ยวเฉา

เศรษฐกิจสะเทือนจากพฤษภาฯ เลือด การบริโภคและการท่องเที่ยวทรุด

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือน พ.ค. ชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าและเป็นการชะลอต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 2 ต่อจากเดือน เม.ย. เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการ

เมืองที่เกิดขึ้นโดยภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนมากกว่าภาคธุรกิจอื่นๆ แม้จะกระทบ

น้อยกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

 

มอบธนารักษ์เร่งปฏิรูปที่ดิน รุกโฉนดชุมชน

คลังสั่งธนารักษ์ ร่วมเดินหน้าออกโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์เร่งเดินหน้าปฏิรูปที่ดิน

เพื่อช่วยเกษตรกรด้วยการออกโฉนดชุมชน และโครงการธนาคารที่ดิน การแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดิน การ

ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและพลังงานทดแทน ทั้งนี้เพื่อรองรับกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่า

จะมีผลบังคับใช้ได้ทันในรัฐบาลนี้--จบค่ะ--

 

ขอบคุณข่าวจากคุณ : With LoVe and Golden Fish พันทิปค่ะ

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ความเห็นส่วนตัว

DCON เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก มียอดขายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในช่วง 600-800 ล้านบาท/ปี ธุรกิจมีลักษณะที่ง่ายต่อการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่(คู่แข่ง) ซึ่งเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เองก็มีผู้ประกอบธุรกิจคล้ายๆกันหลายรายและมีขนาดยอดขายที่มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น CCP จำหน่ายคอนกรีตอัดแรง GEN เสาเข็มและผนังคอนกรีต Q-CON คอนกรีตมวลเบา สำหรับผลประกอบการ DCON เ็ป็นเพียงตัวเดียวที่ดูเหมือนจะพื้นตัวแล้วในขณะที่คู่แข่งอื่นในตลาดยังมีกำไรที่ติดลบ โดยมี % Net profit margin ที่สูงขึ้น คาดว่าส่วนนึงมาจากการเปลื่ยนแปลงเชื้อเพลิงรถบรรทุกของบริษัทจาก น้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติ การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติที่ต่อเนื่องทำให้ DCON ยังคงได้เปรียบในจุดนี้ทั้งปี มาดูกลุ่มลูกค้ากันบ้าง กลุ่มลูกค้าของ DCON เป็น บ้านเดี่ยว และทาวเฮาส์ ในเขตกทม มีแนวโน้มขยายตัวลดลงจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ามีเพียง คอนโด ที่มีการขยายตัวเป็นบวก การพยายามทำให้่ยอดขาย DCON เพิ่มขึ้นอาจจะลำบากในอนาคต โดย DCON แก้ปัญหาโดย มีการจัดตั้ง บริษัทย่อย อรดา ประกอบธุรกิจ พัตนาอสังหาริมทรัพย์ บ้านและโรงงาน โดยที่ อรดา จะสามารถเป็นลูกค้าที่ดี ของ DCON ได้ ซึ่งจะพอกระตุ้นยอดขาย DCON เพิ่มได้บ้าง

คู่แข่งที่สำคัญ เช่น Q-CON มีการเปลื่ยนมือผู้บริหาร จากกลุ่ม อัศวโภคิน เป็นกลุ่ม SCG (ปูนซีเมนต์ไทย) ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ถึงถ้าเทียบด้านเงินทุนสนับสนุนแล้ว SCC เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค้าหลัก]พันล้านล้าน DCON ไม่สามารถสู้ในแง่นี้ได้ อีกทั้ง DCON มีปัญหาเรื่องคุณภาพของลูกค้า ซึ่งกว่าครึ่งไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด

 

ผมมอง DCON เป็นกลางๆ ถือได้ แต่ใครคิดจะถือหุ้นตัวนี้ยาวๆต้องทำการบ้านสม่ำเสมอ หมั่นคอยตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท และ คู่แข่ง ต้องมีจุดขายในใจ ซึ่งถ้ามีการเปลื่ยนแปลงไปในทางไม่ดี เพิ่มขึ้นถึงจุดควรขาย ก็ให้ขาย

 

ความเห็นส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ข่าวคุณ Phon

 

น้ำตาลวิ่ง 17.29 เซ็นต์ สูงสุด 20 ปี

นายกำธร กิตติโชคทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยในฐานะคณะกรมการกองทุน

อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกเริ่มปรับสูงขึ้น ทั้งในประเทศแถบ

ตะวันออกกลางและเอเชีย ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงสดรอบ 10 สัปดาห์ ล่าสุดน้ำตาลทรายตลาดนิวยอร์ก

ตามสัญญาเดือน ก.ค.สิ้นสุดการซื้อขายเมื่อ 30 มิ.ย. ปิดตลาดที่ 17.29 เซ็นต์ต่อปอนด์ เพิ่มขึ้นจาก

สัปดาห์ก่อน 10.98% ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือน ต.ค. ปิดตลาด 16.39 เซ็นต์ต่อปอนด์เพิ่มขึ้น 6.57%

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาส่งมอบทันทีอยู่ที่ 22.23 เซ็นต์ต่อปอนด์ ซึ่งสูงมาก

 

 

น้ำตาลโลกขึ้น แบบนี้มีเฮ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอความเห็นค่ะ Hemraj, Cfresh มันจะไปต่อนานมั้ยเนี่ย

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...